SOCIALISTISK STANDPUNKT har til denne udgave af Arbejdspladsen har ordet valgt at interviewe et postbud, om arbejdsforholdene o.l. Daniel har arbejdet som fuldtidspostbud i ½ år på Østerbro posthus.

Hvordan er jeres arbejdsforhold, og har de ændret sig?

Daniel svarer: Nu har jeg jo kun været postbud et halvt år, men de postbude der har været ansat i lang tid, siger at der hele tiden bliver strammet op. Arbejdstiden er reelt blevet længere, da ledelsen lægger mere arbejde oveni, hvilket giver kortere tid til pauser. Vi skal lave mere på den samme tid, samtidig med at der er kommet mere og mere overarbejde.

Lige nu forbereder Post Danmark sig på år 2003, hvor postmarkedet i Danmark skal liberaliseres og åbnes for andre selskaber end Post Danmark. Dette bruger ledelsen som et argument for mange rationaliseringer og nedskæringer. Derudover prøver de en masse forskellige metoder af, for at se hvilke der er mest effektive. Et eksempel på dette er, at ledelsen forsøger at indføre nogen nye reoler til at sortere posten i. Disse reoler er inddelt på en anden måde, hvilket ledelsen mener burde betyde, at sorterearbejdet tager kortere tid, og de giver os så mere post at gå med. Så i virkeligheden betyder de nye reoler en arbejdstidsforøgelse, tillidsmændene er gået stærkt imod. For 3-4 år siden indførte man et system, der hed stangpost, hvilket betyder, at en del af posten var sorteret i forvejen af en maskine. Disse maskiner krævede store investeringer. Ledelsen regnede med at postbudene kunne spare 45 minutter hver dag på sorterearbejdet, som de kunne bruge til at gå med post. Men systemet fungerede ikke, og investeringerne kan ikke gøres om, de 45 minutter skal altså spares på omdelerne selv. Derfor har man bl.a. indført selvbærende teams som forsøg på nogle posthuse. I slutningen af 2002 er det meningen at alle postgrupper i Danmark skal være selvbærende teams. (Dvs. at en gruppe omdelere selv planlægger arbejdet, og også dækker hinanden ind ved sygdom).

Daniel synes dog umiddelbart godt om mere ansvar til de enkelte postbude: Umiddelbart er det et sympatisk initiativ, man fjerner mellemlederne og giver ansvaret over til gruppen. Men reelt set betyder også dette initiativ en arbejdstidsforøgelse, da det er meget svært for os at indkalde ekstra postbude, hvis nogen i gruppen er syge, og vi så selv skal gå ud med det ekstra post. Ledelsen giver ikke os kompetencen i virkeligheden, og det øger måske afstanden til ledelsen, da der kommer til at mangle et led, siger Daniel spørgende. Men det er svært at sige når vi ikke selv har prøvet det.

Kunne du forestille dig at være postbud fx 10 år frem?

Det kommer an på hvordan postvæsenet ser ud om 10 år. Det skal jo udliciteres i 2003 og det gøres muligvis til et aktieselskab. Et tysk postselskab har vist planer om at opkøbe store dele af Post Danmark. Som Post Danmark ser ud nu, er det en god arbejdsplads med en god kammeratskabsfølelse. Men hvis man ser 10 år tilbage, kan jeg ikke forstå, hvordan de gamle postbude har holdt gejsten efter alle de omstillinger. Men fagforeningen kan godt se de problemer der ligger, og det ser ud til, at de prøver at gøre noget ved dem. Hvis den reelle selvbestemmelse opretholdes – ikke nødvendigvis ved selvbærende teams – giver arbejdet nogle muligheder, som der ikke er meget andet ufaglært arbejde der giver. Det er nødvendigt at kunne tilrettelægge arbejdet selv hvis man skal kunne holde fysisk til arbejdet i 10 år. Postarbejdet er et arbejde med meget stor nedslidning.

Hvad er dit forhold til fagforeningen?

Daniel pointerer, at han selvfølgelig er medlem, derudover siger han: For et par år tilbage var postbudene i to fagforeninger, fordi der både var tjenestemænd og postarbejdere. Post Danmark har ikke ansat tjenestemænd i 5 år, og de vil gerne afskaffe disse (især pga. udliciteringen). Disse to fagforeninger er blevet lagt sammen til én under SiD. Det har givet nogle vanskeligheder, især for tjenestemændene, da de jo skal til at være overenskomstansatte, og de skal have kompensation for de goder, de mister ved det. De to fagforeninger er inde i en omstillingsperiode lige nu, og det virker som om, det er lidt svært.

Hvad synes du principielt om sammenlægningen?

Jeg synes, at det er godt. Jo stærkere man står som fagforening, jo bedre. Før stod vi splittede overfor arbejdsgiverne, og de kunne bruge denne splittelse til at spille de to grupper ud mod hinanden. Jeg ser frem til, at vi får en stærk organisering af postarbejderne.

Hvis du kunne sige noget til ledelsen af Post Danmark, hvad skulle det så være?

De skal være opmærksomme på, at udbringningen af post er en vital del af samfundet. Og de må forstå, at det ikke kun er erhvervslivet, der er vigtige. Den udlicitering der skal ske i 2003, der er en konsekvens af et EU direktiv imod monopoldannelse, medfører at Post Danmark er bange for at miste erhvervskunderne. Derfor tilgodeser Post Danmark erhvervskunderne, når de rationaliserer, men det betyder, at de glemmer de almindelige mennesker, og det er altså også vigtigt for dem at få post. I stedet for burde Post Danmark gå imod liberaliseringen og udliciteringen. Det gør de jo nok ikke, men jeg håber, at fagforeningen vil kæmpe imod.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.