Danmark rystes af strejker og protester. Pædagoger i byer over hele landet har været foran i protester mod kommunernes planer om forringelser på institutionerne, og andre faggrupper har flere steder været med i kampen. Demonstrationer mod forringelser på sygehuse. Studerende og elever i protest mod angreb på uddannelsesområdet. Strejker mod deltidsloven. Den borgerlige regering har formået at skabe enorm modstand. Allerede i de første seks måneder af 2002 havde der været langt flere strejkedage end i hele 2001, og det var altså før, at pædagogerne m.fl. gik i aktion.


"Tid til forandring"

Regeringen, der kom til magten på at love "forandring", har ikke præsenteret andet end forandringer til det værre. "Grønthøster"-besparelser på statens udgifter og stramme begrænsninger for kommuners og amters budgetter har ført til den ene forringelse efter den anden. Det har vist sig, at der er meget langt fra, hvad regeringen lover ("ungdommens finanslov", penge til sygehuse og ældre) til, hvad den gør (fortsatte nedskæringer og ingen forbedringer). Også miljø, kultur og hjælpen til verdens fattige har måttet holde for. Den borgerlige regering har helt fra starten af angrebet arbejderklassen og dens organisationer med tvungen deltid, angreb på ekslusivaftalerne, forslag om statslige a-kasser, indslusningsløn til indvandrere o.l. De ønsker at svække fagbevægelsen så meget som muligt, så de lettere kan få gennemført deres politik.


Arbejderklassen bærer byrden

At arbejderne skal bære byrden ved øget arbejdspres og forringede vilkår under kapitalismens krise, er intet nyt fænomen. Det er sket hver gang, kapitalismen er kommet i krise. Men nedskæringer og forringelser kommer ikke, fordi der ikke er nok penge – den danske arbejderklasse skaber enorme rigdomme hver dag. Kriser opstår, fordi arbejdsgivernes og deres repræsentanters mål er at skabe profit og ikke at skabe bedre forhold for almindelige mennesker.


Lad os få handling bag ordene!

Med voksende utilfredshed i arbejderklassen og ungdommen understreges endnu engang den krise, der er i arbejderbevægelsens ledelse. Hidtil er der ikke blevet præsenteret et alternativ fra arbejderbevægelsens side. Socialdemokratiet har været optaget af magtkampe og "fornyelse", mens det, der er behov for, er en klar socialistisk arbejderpolitik, der kan tackle medlemmernes og den danske arbejderklasses virkelige problemer med forringelser, pres og nedskæringer. Ledelsen for fagbevægelsen indkalder til konferencer og bruger store ord, men når det kommer til handling, er der ikke meget at hente.

Det er på tide at ledelsen for den danske arbejderbevægelse lever op til sit ansvar, forener og samler alle protesterne mod regeringens asociale politik og spiller ud med et reelt alternativ. Dele af fagbevægelsen har i dag kaldt til demonstration for "Et bedre Danmark" – men hvis vi skal have det, kræver det, at LO og arbejderpartierne tør mobilisere arbejderklassen og ungdommen seriøst, til samlede protester og en generalstrejke. Så vil intet kunne forhindre os i at sende de borgerlige og deres nedskæringer helt derned, hvor peberet gror.

Lad os kæmpe for en optrapning af protesterne, for enhed og samling og for at opbygge en massiv socialistisk tilstedeværelse i arbejderbevægelsen og ungdommens organisationer, der kan udfordre den nuværende ledelses vage kurs. Gå med i Socialistisk Standpunkts kamp for en kæmpende arbejderbevægelse på et socialistisk program!

Ingen forringelser af faglige rettigheder!
Ikke mere pres på jobbet – for et ordentligt arbejdsliv!
Stop alle nedskæringer på velfærden!
Ordentlige ressourcer til uddannelse, miljø, kultur!
For en 24-timers generalstrejke mod de borgerliges nedskæringer!
Vælt den borgerlige regering – for en regering af arbejderpartierne på et socialistisk program!


Besparelser er ikke nødvendige

Det er ikke en naturlov, at der skal spares! Hvis fagbevægelsen stiller sig i spidsen for samlede protester, vil vi kunne tvinge regeringen til at lave deres ekstremt stramme aftale med kommunerne om, og vi kan tvinge dem til at tilføre flere penge til velfærden. Det danske samfund er rigt. Danske arbejdere producerer mere end nok værdier til at drive et sundt og velfungerende velfærdssamfund – hvis bare vi selv kunne bestemme over disse værdier, og ikke skulle holde en skrantende kapitalistisk økonomi kørende for enhver pris.


De borgerlige snakker meget om skattelettelser, men det er ikke almindelige lønmodtagere, der får gavn af dem. Virksomhedsskatten er blevet sænket enormt, og der er mere end 1000 multi-nationale selskaber, der slet ikke betaler skat i Danmark. Men hvis arbejdsgiverne ikke vil bidrage til velfærden, kan vi sagtens klare os uden dem. Den danske arbejderklasse kan sagtens selv drive samfundet og udnytte økonomien til gavn for arbejdende mennesker.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.