Foto: Statsministeriet, Stine Tidsvilde

Politikernes krigsliderlighed vil ingen ende tage. Den 1. maj vågnede unge landet over op til nyheden om, at et næsten samlet folketing havde vedtaget en massiv udvidelse af værnepligten.

Udover indførelsen af tvungen værnepligt for kvinder bliver værnepligten forlænget fra 4 til hele 11 måneder. Samtidig øges antallet af værnepligtige med næsten 3.000 om året. Aftalen overgår altså regeringens tidligere forslag i antallet af værnepligtige, som var 5.000, til nu 7.500 årligt.

Som vi allerede har beskrevet i en tidligere artikel, så er regeringens udvidelse af værnepligten et desperat forsøg på at styrke Forsvaret, som vælter rundt i kriser og skandaler. De ansatte flygter fortsat fra Forsvaret på trods af af de milliarder, som Forsvaret har brugt på at styrke fastholdelse og rekruttering. Hver fjerde sergent mangler, og over det sidste årti har næsten 14.000 sagt deres stilling op, hvoraf de sidste par år har været de værste.

Derfor forsøger regeringen at lappe hullerne i Forsvaret ved at tvinge unge mennesker i værnepligten. I mange år har næsten alle værnepligtige været frivillige, men politikerne på Christiansborg har i forbindelse med aftalen om udvidelsen af værnepligten fremhævet, at dette nu vil ændre sig med en tjenestetid på lige under et år.

Forsvarsministeriet indrømmer, at der i fremtiden kommer til at være væsentligt flere, som skal tvinges i trøjen: "en udvidelse af værnepligten til 11 måneder kan forventes at medføre en reduktion i frivilligheden og dermed øge antallet af tvangsindkaldelser".

De nye værnepligtige skal i de sidste 6 ud af de 11 måneder som udgangspunkt bruge tiden på at drive de hverdagsopgaver, som man nu har fastansatte soldater til at stå for, sådan at de fastansatte til gengæld kan bemande en udvidet stående styrke, hvis formål er altid at stå klar til at blive udsendt med kort varsel.

Aftalen er konsekvensen af regeringen og den herskende klasses militaristiske ambitioner, der skal beskytte vestlig og især amerikansk imperialisme rundt omkring i verden, som bliver mere og mere presset på globalt plan. Siden politikerne ikke kan motivere unge til frivilligt at melde sig under Dannebrog, tyer de i stedet til kynisk at tvinge landets 18-årige i trøjen for at forsvare den herskende klasses interesser.

Unges holdning

Regeringen prøver at retfærdiggøre aftalen ved at henvise til "den nye sikkerhedspolitiske situation". Men dette står i fuldstændig kontrast til holdningen hos unge mennesker, som ikke vil tvinges til at tjene dansk imperialisme. Der er intet at sige til, at det ikke ligefrem er tiltrækkende for unge at skulle bruge næsten et år i en gammeldags og pilrådden institution, der huser nogle af de mest reaktionære folk i landet.

Spørger man selv dem, der på nuværende tidspunkt frivilligt har valgt en værnepligt på 4 måneder, så er det tvivlsomt, hvorvidt militærtjeneste i 11 måneder er det, som de har lyst til at bruge deres tid på: "Jeg synes, 11 måneder er lang tid, hvis man ikke er helt sikker på, at det er det, man gerne vil." udtaler en værnepligtig fra kasernen i Fredericia.

Færre og færre unge har lyst til aktivt at forsvare det nuværende samfund, især ikke indenfor Forsvaret. Dette er fuldt forståeligt og i sidste ende en konsekvens af hele det kapitalistiske systems fallit, som militæret er sat i verden for at forsvare med næb og kløer.

Udsendelser

Udover den daglige drift af Forsvaret lægger aftalen op til, at værnepligtige også kan bruges i "operative" opgaver, hvilket blandt andet indebærer bemandingen af hærens såkaldte 1. Brigade, den førnævnte stående styrke på 6.000 soldater, der skal være i forhøjet beredskab og derved være klar til at blive sendt ud på NATO-missioner. Selvom det som udgangspunkt er fastansatte konstabler, der bemander denne styrke, så er det ikke sikkert, at Forsvaret kan lokke nok mennesker til at blive professionelle soldater - og i det tilfælde skal de værnepligtige så lappe hullerne. Med den hast, som Forsvaret bløder ansatte, er det ikke til at sige, hvor stor en del af styrken, der ender med at blive værnepligtige.

Indtil videre skal det være frivilligt, om man vil blive udsendt - men i aftalen står der, at Forsvarsministeren kan ændre dette under en "forværret sikkerhedspolitisk situation". Med det krigshysteri, som politikerne har udspyet siden krigen i Ukraine startede, ville det ikke overraske nogen, hvis denne finte i aftalen ender med at blive brugt.

Det, som Folketinget har vedtaget, er altså, at unge i fremtiden kan blive sendt ud med våben i hånd for at forsvare NATO's interesser rundt omkring i verden - imod deres vilje! Imperialisternes vanvid har nået endnu et højdepunkt. Dette er ikke et udtryk for en stærk regering med hele befolkningen bag sig, men derimod en mere presset og desperat regering, der med lov sikrer, at der uanset frivilligheden vil være kanonføde nok til at bemande de danske kampvogne og stå klar til udsendelse for at tjene vestlig imperialisme.

Kæmp for kommunisme!

Kapitalismens fallit manifesterer sig i alle dele af samfundet og i særdeleshed i det danske forsvar. Når hæren ikke selv kan mobilisere unge, så må politikerne tvinge dem ind. Aftalen har intet med ligestilling at gøre, som nogen fremhæver. Den er derimod endnu et tiltag i regeringens uendelige mængde af krigsliderlig politik. Men den udvider bare yderligere den kløft, der skiller samfundets herskere og samfundets unge.

Har du heller ikke lyst til at forsvare kapitalismen? Så gå med i Revolutionært Kommunistisk Parti. Vi kæmper ikke for imperialismen og kapitalismen, men derimod for at smadre hele systemet og opbygge et nyt - et system, hvor milliarder ikke bliver brugt på død og ødelæggelse, men på at tilfredsstille alle menneskers behov. Vi kæmper for et kommunistisk samfund.

GÅ MED I RKP!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.