Denmark RevFest Image Revolutionære SocialisterBillede: Revolutionære Socialister

I Revolutionære Socialister har vi netop holdt vores årlige Revolution Festival. Med over 100 deltagere fra hele landet var festivalen en ubetinget succes. Gæster såvel som medlemmer gik derfra med en højere forståelse af marxisme og revolutionær teori, såvel som fornyet vilje og kraft til at kæmpe for at omstyrte det kapitalistiske system.

Økonomisk krise, krig i Europa, strejker der bryder ud over hele verden og et eksisterende system der står handlingslammet og ude af stand til at forklare hvad der foregår. Dette års Revolution Festival faldt på et tidspunkt, hvor studiet af arbejderklassens historie og revolutionær teori næppe kunne være mere relevant.

Ved Revolution Festival blev erfaringerne fra arbejderklassens historie vendt og kædet sammen med den nuværende økonomiske og politiske situation.

Et bredt program

Fire oplæg (klik her for at se optagelsen af dem) blev holdt i løbet af festivalen: fredag blev der diskuteret: ”Aktivisme, politisk forbrug eller klassekamp?” Her blev alle deltagere klogere på, hvorfor det netop er fra et klasseperspektiv og gennem kollektiv kamp, og ikke med udgangspunkt i individuelle strategier, man reelt kan ændre verden.

Lørdag startede med et grundigt oplæg om Pariserkommunen i 1871. Som verdenshistoriens første eksperiment med arbejdermagt, har denne historiske begivenhed haft enorm betydning for den internationale arbejderbevægelse. Det var da også en begivenhed, der blev studeret indgående af Karl Marx og Friedrich Engels, og som medførte en afgørende udvikling af den teoretiske forståelse og det marxistiske arsenal.

Denmark RevFest Speaker 3 Image Revolutionære SocialisterFire oplæg blev holdt i løbet af festivalen. Billede: Revolutionære Socialister

Diskussionen kom, nok også i lyset i det nyoverståede valg, flere gange ind på begrænsningerne i den borgerlige parlamentarisme, men også det generelle behov for at studere arbejderklassens historie og dyrekøbte erfaringer - erfaringer som den herskende klasse i dag forsøger at gemme væk.

Efterfølgende var der oplæg om “argumenter for en demokratisk planøkonomi”. Diskussionen var levende med indlæg om alt; fra behovet for en rationel planlægning af økonomien i forhold til at gennemføre en reel grøn omstilling; over erfaringerne fra de stalinistiske kommandoøkonomier og behovet for demokratisk kontrol; til virksomhedernes egen brug af økonomisk planlægning indenfor de gigantiske multinationale selskaber.

Festivalens sidste oplæg fokuserede på modsætningsforholdet mellem individets frie vilje og ageren, og de materielle rammer omkring det, som groft kan koges ned til produktivkræfternes udvikling. Her blev den dialektiske tilgang slået an med ideen om, at historien ikke er noget i sig selv. Den er produkt af menneskers ageren. Men samtidig at vi mennesker ikke er fuldstændig “frie agenter”, men handler indenfor bestemte rammer som udgøres af det samfund vi lever i. På visse tidspunkter, ved revolutioner, krige og lignende, når disse rammer et bristepunkt, og her kan handlingerne fra relativt få personer få afgørende betydning for, om rammerne brydes eller systemet stabiliseres igen.

I diskussionen blev naturligt konkluderet behovet for ikke bare at forsøge at påvirke historiens gang som individ. Men i stedet at organisere sig, handle kollektivt. Og at gøre det bevidst, ved at vi sætter os ind i hvordan verden fungerer, ved hjælp af marxistisk teori - vores guide til handling.

Det hele endte med et brag af en tale, et “call to arms”: At vi marxister er under et vist tidspres, når vi ser hvor hurtigt kapitalismens krise udvikler sig. Store kampe og bevægelser ligger implicit i situationen. Det er nu vi skal bygge en stærk revolutionær organisation, for at stå bedst muligt i de kommende kampe.

Denmark RevFest 4 Image Revolutionære SocialisterKendetegnende for hele festivalen var en høj entusiasme og et højt politisk niveau. Billede: Revolutionære Socialister

Kendetegnende for hele festivalen var en høj entusiasme og et højt politisk niveau. Det var sigende, at også i pauserne og over en øl under det sociale samvær efter det færdige program, var det politiske diskussioner, man kunne høre rundt i lokalet. Der var kort sagt, enorm interesse for de idéer, som blev præsenteret på festivalen. Dette gav sig også til udtryk i de over 40 mennesker, der kom udefra og nu er i gang med processen om at blive aktive i Revolutionære Socialister.

National begivenhed

Festivalen blev holdt på Nørrebro i København, og de fleste deltagere var selvfølgelig også fra Hovedstaden. Men som det blev bekendtgjort i det seneste nummer af Revolution, har RS netop åbnet afdelinger i Aalborg, Aarhus, Køge og på Bornholm. Flere kammerater fra disse nye afdelinger havde rejst langt for at kunne deltage i festivalen. De nye ansigter fra resten af landet gav en gejst og en klar fornemmelse af, at den voksende interesse for marxismens idéer, der spreder sig over landet.

Marxismens kræfter vokser

Unge og arbejdere leder efter svar på den gigantiske krise, vi står overfor. Flere og flere indser, at de veje til forandring, som man tidligere har forsøgt at gå, ikke er tilstrækkelige, og at reelle ændringer kun kan ske ved kollektiv kamp.

Et arrangement som Revolution Festival giver mulighed for at tilbyde og præsentere de marxistiske idéer og forklaringer dybere og bedre end i mange andre sammenhænge. Dette er en mulighed, som skal, og også blev, grebet med begge hænder og brugt til at uddanne det næste lag af klassekæmpere i Danmark.

[BLIV ORGANISERET KOMMUNIST I RS]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.