dronningenMens folk på overførselsindkomst jages af øvrigheden, er der én familie, der i generationer er gået ram forbi diverse sparerunder. Én familie, som har sikret sin eksistens i selve grundloven. Nemlig den danske kongefamilie.

Finansloven for 2020, sikrer Margrethe en grundløn på 87,6 millioner danske kroner.[1] Denne ”løn” eller apanage, er naturligvis ikke skattepligtig. I 2019 var hendes apanage 85,9 millioner kroner[2]. Det er altså en lønstigning på ca. 1,8 millioner kroner på ét år. Siden 2013 har Margrethe fået en lønstigning på over 14 millioner kroner[3]. En lønstigning på næsten 20% over 7 år. Til sammenligning har arbejderklassen siden sidste krise i 2008 måttet tage sig til takke med en lønstigning på ca. 2%, en stigning, der kun knap og nap har fulgt inflationsraten. Da Henrik døde i februar 2018, overgik hans apanage på 8,5 millioner kroner direkte til Margrethe uden spørgsmålstegn.[4] Men resten af kongefamilien – og tidligere medlemmer – skal naturligvis ikke snydes. De resterende medlemmer får 29,8 millioner kroner, fordelt mellem: Frederik med 21,6 millioner (hvoraf 2,2 millioner går til Mary), Prins Joachim får 3,8 millioner, Grevinde Alexandra får 2,6 millioner og Grev Ingolf skal selvfølgelig også have og bliver belønnet for tro tjeneste med 1,8 millioner.[5]

Det betyder altså, at Kongehuset har sikret sig en løn – løn for hvilket arbejde, kan man lokkes til at spørge? – på samlet 117,4 millioner danske skattekroner. I en tid, hvor arbejderklassen skal spare, får de royale en lønbonus for at være virkelig gode til at… gøre hvad? Hvilken markant udvikling er der sket siden 2013, siden Margrethe skal have 14 millioner mere til sig selv? Hvordan kan dette overhovedet finde sted i en situation, hvor Mette Frederiksen, på pressemøde efter pressemøde, råber på solidaritet og samfundssind? De danske arbejdere forventes at udvise ”samfundssind”, men finansloven tydeliggør, at det samme ikke forventes af samfundets øverste lag. Det er blot et eksempel på, hvordan kongehuset er underlagt helt andre forventninger end os dødelige proletarer.

Det er imidlertid ikke uden grund, at kapitalisterne og deres politiske repræsentanter kaster millioner af kroner efter et forstenet fortidslevn. På deres charmeture til alverdens lande, hvor de i flæng uddeler Elefantordener til diktatorer, fungerer kongehuset som ambassadør for dansk kapitalisme. På deres charmeture følges de royale af et entourage af erhvervsfolk, der står klar til at underskrive lukrative handelsaftaler. Kongehuset er derved en nyttig og profitabel institution for de danske kapitalister, og til gengæld for deres tro tjeneste belønner de kongehuset gavmildt med arbejderklassens skattekroner.

Derudover er kongehuset, som institution, med til at legitimere den danske stat og det nuværende system ved at give det et skær af neutralitet. Mens Christiansborgs nedskæringer og politiske skandaler miskrediterer politikere og partier, så er kongehuset hævet over denne svinesti. Modsat politikerne, så har monarken rene hænder og fremstår, som et neutralt statsoverhoved hævet over samfundets kampe og politikernes upopulære politik. I stedet kan monarken fremstå som hele nationens upartiske landsmoder.

Men kongefamilien er langt fra upartisk. Kongefamilien er det tydeligste eksempel på magteliten: en meget lille kreds af ekstremt rige individer, der bliver født ind i en tilværelse af velstand, privilegier, retssikkerhed og idolisering. Etablissementet bryster sig af, at Danmark angiveligt er det mest demokratiske land i verden. Men hvordan kan man med seriøsitet tale om et demokrati, når ens statsoverhoved ikke er valgt, men født ind i en magtfuld position, som vedkommende besidder i en ubegrænset periode! Enhver med øjne kan se, at der ikke er økonomisk eller social lighed i Danmark, men Danmark er stadig et samfund, hvor der er juridisk forskel på folk. De royale nedværdiges ikke til at være underlagt de samme love som os, de dødelige. Den grundlov, hvori kongehusets overlevelse er sikret, er skrevet af og for magteliten. Grundlovssikret nyder kongehuset en usammenlignelig privilegeret tilværelse på ryggen af det arbejdende folk.

Det er også bemærkelsesværdigt, hvordan Margrethe, og flere andre medlemmer af kongehuset, i stigende grad er blevet politiske aktører. Joachim er nu blevet forsvarsattaché i Paris – en stilling som aldrig fik et offentligt jobopslag. Stillingen blev uden videre blot givet til ham. Besynderligt er det, at ingen politiske kommentatorer rejser en kritik af Joachims lette adgang til et politisk embede.

Yderligere holdt Margrethe den 17. marts en tale for nationen, hvor hun gav den danske befolkning en løftet pegefinger for ikke at respektere sundhedsmyndighedernes anbefalinger. ”Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.”[6] Dronningens ordvalg er interessant. Det er nemt for hende at sige, at man skal holde afstand og selvisolere, når man har adgang til ikke bare ét – men fire slotte - bare i Danmark! Det er desuden utrolig nemt at blive hjemme, og derved ikke udsætte sig selv for smittefare, når man har en årsløn på over 80 millioner kroner og ikke behøver arbejde. Arbejderklassen har derimod ikke denne mulighed; de bliver nødt til at arbejde og udsætte sig selv og deres familier for smittefare.

Vi kan ikke sidde og se passivt til, når arbejderklassen endnu en gang får regningen for krisen, imens kongehuset bliver overhældt med guld og smaragder. Kongehuset er et forgyldt dræn for arbejderklassens skattekroner, som det er på høje tid at afskaffe. At etablere en republik på en kapitalistisk basis vil imidlertid ikke fjerne arbejderklassens problemer, eller den økonomiske ulighed. Kun ved at vælte hele magteliten – kapitalisterne samt deres kongelige lakajer – kan vi skabe en socialistisk republik med et ægte demokrati og lige muligheder for alle.

[BLIV ORGANISERET KOMMUNIST I RS]

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

 


[1] https://fm.dk/media/17665/fl20a01.pdf

[2] https://fm.dk/media/14414/ffl19a01.pdf

[3] https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-2

[4] https://www.dr.dk/nyheder/politik/dronningen-far-lov-til-beholde-prins-henriks-apanage

[5] https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-10-02-de-kongelige-far-lonforhojelse-sa-meget-far-de-i-2020

[6] https://kongehuset.dk/nyheder/laes-hm-dronningens-tale-til-befolkningen

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.