tak for aktivering kkI Københavns gader kan man spotte Københavns Kommunens hyldest til de 11.348 løndumpende virksomheder, der for udnytteordninger som f.eks. løntilskud eller praktik, nu takkes, da de har aktiveret Københavns arbejdsløse borgere.

At aktivere arbejdsløse på bistand, har siden slutningen 1990’erne været lovpligtigt for kommunerne. Praktik- og løntilskudsordninger er tænkt som hjælp til de ledige, der således kan komme nærmere et ordinært lønnet arbejde, idet de deraf får erfaring inden for et givent område, indenfor hvilket de derefter kan søge et arbejde. Praktik udføres for dagpenge og kontanthjælp og løntilskudsjob for en løn – hvis løntilskudsjobbet er inden for det private, får virksomheden et tilskud (deraf navnet) til lønudbetalingen, som kompensation for den risiko det er, at ansætte en medarbejder, der mangler visse kvalifikationer, og hvis løntilskudsjobbet er i det offentlige, ja, så sparer kommunen en lønnet stilling, idet man arbejder for sin ydelse. For at ovenstående argumentation, om at det er en hjælp, skal holde, forudsætter det to ting; 1) At den arbejdsløse ikke i en anseelig årrække har været ansat i eller er uddannet indenfor dette område, og dermed reelt mangler kvalifikationerne til at bestride et sådant ordinært lønnet arbejde, og 2) At det reelt skal efterprøves, om den arbejdsløse har mulighed for bestride et sådant arbejde. Disse forudsætninger opfyldes som hovedregel ikke.

Som skrevet er ikke kun de private virksomheder, der udnytter borgerne, kommunen gør det også i vid udtrækning. Tilbage i 2011 udtalte den daværende næstformand for FOA – nu formand – Mona Strib til Fagbladet FOA: ”Når kommunerne skærer voldsomt i den faste bemanding, bliver de aktiverede mere nødvendige. Men det er grotesk, at det, der skulle være et tilbud til ledige, nu handler om at fylde huller på arbejdspladserne.” – Et udsagn Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening bestred rigtigheden af: ”Set fra min stol, er der ingen grund til at tro, at det sker.” Men med mindre man sidder i Zieglers arbejdsgiverstol – der må have indbyggede skyklapper – ser man tydeligt, at kommunerne benytter aktiverede til de opgaver, der tidligere blev udført af fastansatte medarbejdere.

Når kommunen enten selv ansætter eller opfordrer andre til at ansætte fuldt ud kvalificerede arbejdsløse i løntilskudsjob uden rettigheder; uden optjening af dagpenge, feriepenge eller pension, er det løndumping for fuld skrue, der presser arbejderne – noget Københavns Kommune med en stor kampagne for nogle måneder siden selv brystede sig af ikke at udføre. At kommunen hylder brug af gratis og/eller billig arbejdskraft er usmageligt, og det må være udtænkt efter den gamle maksime: arbeit macht frei.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.