Revolution nr37 webTegn abonnement på RevolutionDa lærerne blev lockoutet i 2013 stod den socialdemokratisk ledede regering i spidsen for frontalangrebet. Det er derfor ikke overraskende, at de nu, hvor den borgerlige regering er godt i gang med det samme, er helt tavse, hvad angår overenskomstforhandlingerne.

I stedet er Socialdemokraterne godt i gang med at piske en hysterisk stemning op med det ene mere uhyrlige og racistiske forslag om flygtninge og indvandrere efter det andet: alle asylansøgere skal sendes til lejre i Afrika, daginstitutioner skal tvinges til at servere svinekød osv. Socialdemokraterne blæser til det de kalder en “moderne frihedskamp”.

Socialdemokraternes kampagne mod flygtninge og indvandrere minder umiskendeligt om Dansk Folkepartis kampagne mod tørklæder i det offentlige rum under konflikten i det offentlige i 2008, hvor DF havde brug for en afledningsmanøvre for at dække over, at de rent faktisk støttede den borgerlige regering i deres angreb på de offentligt ansatte. Socialdemokratiet er i sandhed blevet en kopi af DF. At Socialdemokraternes forslag skal fungere som afledning gør ikke forslagene mindre alvorlige. Lad os se nærmere på nogle af de ting, de rent faktisk foreslår.

Socialdemokraterne racistiske asyludspil

Socialdemokraternes udspil til en ny asyl- og integrationspolitik, som de kalder “retfærdig og realistisk”, er et klasseeksempel på politikersprog, hvor ting kaldes det stik modsatte af det, de i virkeligheden er. Det 44 sider lange udspil er et langt katalog over stramninger. Her kan vi kun gengive nogle af de værste.

Socialdemokraterne vil stoppe at flygtninge kan søge asyl i Danmark. I stedet vil de sende flygtninge til lejre i andre lande i f.eks. Nordafrika. De eneste flygtninge Socialdemokraterne vil åbne op for er kvoteflygtninge, der fordeles af FN - de selv samme kvoteflygtninge som S netop har stemt for, at sætte en stopper for at Danmark skal modtage.

Mette Frederiksen præsenterer forslaget som en mere human asylpolitik. Men der er absolut intet humant ved Socialdemokraternes forslag! De, der er på flugt, flygter, fordi de er i livsfare hvor de bor. De flygter blandt andet fra krige, som skiftende danske regeringer har stemt for at deltage i. Danske soldater har sønderbombet det ene land efter det andet og så hyler de danske politikere om, at det skaber flygtningestrømme - men hvad havde de forventet? Når flygtningene kommer til Danmark stuves de sammen i asylcentre under kummerlige forhold, hvor de efterlades til at rådne op i årevis. Tallene taler deres tydelige sprog: I 2016 begik 3 asylansøgere selvmord mens 120 forsøgte på det, hvoraf en fjerdedel var børn. Ansvaret herfor ligger direkte på de danske politikeres skuldre.

De lejre, som de planlægger at sende flygtningene til i de såkaldte “nærområder”, er endnu værre end de danske. Næsten fire millioner flygtninge fra borgerkrigen i Syrien alene er fordrevet til Syriens nabolande, herunder Tyrkiet og Libanon, som har modtaget over 1½ million flygtninge hver. Her bor de i lejre under vitterlig elendige forhold uden nogen udsigt til en fremtid. I et af de andre “nærområder” Libyen, viste en DR dokumentar for nylig, hvordan flygtninge blev tortureret og solgt som slaver. Det er fremtiden for danske asylansøgere, hvis det står til Socialdemokraterne.

Et andet element i Socialdemokraternes udspil er et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, både flygtninge og familiesammenførte, der må komme til Danmark. Hvert år skal Folketinget ifølge Socialdemokraterne fastsætte loftet. Allerede nu har Danmark nogle af de mest umenneskelige regler for familiesammenføring. En flygtning, der har fået asyl i Danmark, skal vente 3 år på at få din familie hertil - 3 år i frygt for at dine nærmeste familiemedlemmer dør i krig. Socialdemokraterne vil gøre op med den ret. Står det til dem, skal det afhænge af et arbitrært loft folketingets flertal beslutter sig for at sætte fra år til år - med det nuværende politiske klima er der ingen tvivl om, at de største partier vil konkurrere om at sætte det loft lavest muligt.

Desuden vil Socialdemokraterne indføre optjeningsprincip på en lang række sociale ydelser såsom børnechecken. Det er samme princip, som der blev indført på kontanthjælpen for nogle år siden med integrationsydelsen. Der betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark de sidste 7 ud af 8 år for at kunne modtage kontanthjælp. Hvad regeringen og DF i øvrigt er ved at omfatte til også at gælde dagpenge. Med et optjeningsprincip rammer Socialdemokraterne ikke bare flygtninge og indvandrere - samt i øvrigt alle andre der har boet uden for Danmark mere end et år - men de underminerer bid for bid det sociale sikkerhedsnet, der blev opbygget i efterkrigsperioden. Flygtninge og indvandrere bruges som rambuk mod hele den danske velfærd. Og ydermere vil socialdemokraterne gøre indvandrere til løntrykkere ved at indføre “pligt” om en obligatorisk 37 timers arbejdsuge for alle indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Det skal naturligvis ikke forstås som, at de har tænkt sig at finde arbejde til dem alle - nej, de skal tvangsaktiveres til sulteløn.

Toppen i Socialdemokraterne forsøger at gøre deres racistiske politik spiselig for baglandet ved at dække den bitre pille med et tyndt sukkerlag i form af et tilsyneladende løft af ulandsbistanden til Afrika. Det er dog ikke andet end humbug - de vil tage fra en del af ulandsbistanden - den langsigtede - for at give til de lande, som der umiddelbart kommer mange flygtninge fra. Altså ikke et løft overhovedet men en omfordeling af midler som regeringen i forvejen har beskåret og som Socialdemokraterne ikke vil rulle tilbage.

Den sidste del af Socialdemokraternes asyludspil går under overskriften “Moderne frihedskamp”. Her opstiller de et helt klart fjendebillede: “Men der er desværre også alt for mange, som er ideologiske modstandere af vores demokrati og samfundsværdier, og som modarbejder det, hvor de kan.“ Denne retorik om “frihedskamp” og “parallelsamfund”, kunne lige så godt være skrevet af DF og minder, hvis man skal være helt ærlig, om noget man kan læse fra den alleryderste ekstreme højrefløj.

Og de historiske undertoner ved at bruge begrebet ’frihedskamp’ skriger til himlen. Socialdemokraternes levebrødspolitikere har ingen ret til at bruge begrebet ”frihedskamp”. De virkelige danske frihedskæmpere var dem, der bekæmpede nazisterne og den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. Hvilken side stod Socialdemokraterne på dengang? Ikke på frihedskæmpernes. De samarbejdede med fascisterne! Socialdemokraterne sendte arbejdsløse på tvangsarbejde i tyske arbejdslejre og kommunister og andre frihedskæmpere i koncentrationslejre. Frihedskæmperne kæmpede netop imod forfølgelse af en bestemt befolkningsgruppe. Det stik modsatte af, hvad Socialdemokraterne gør nu.

Den “realistiske” opposition

Hvad har reaktionerne været fra de andre partier? Reaktionen fra DF har naturligvis været, at Socialdemokraternes udspil ikke er vidtgående nok. S og DF har gang i en kappestrid om at overgå hinanden i rabiate racistiske forslag. Venstre mener, at forslaget er “urealistisk” og udtryk for “symbolpolitik”. Alternativet er det mest kritiske parti, mens SF byder forslaget velkommen. De Radikale og Enhedslisten er kritiske, men deres kritik er præcis den samme som Lars Løkkes.

Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Willumsen afskriver forslaget som symbolpolitik og partiets udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, hilser i et indlæg i Information Socialdemokraternes forslag velkommen. Den eneste kritik hun rejser er, om det er praktisk muligt at gennemføre, men forslagets præmisser går hun med på.

“Er det en helt skæv tanke at overføre flygtninge, som er kommet til Europa, til transitlande og hjælpe dem der? Ikke nødvendigvis. Men det er en langsigtet vision. Vi er nødt til at komme markant længere i arbejdet med at skabe sikkerhed i nærområderne og udbygge de legale veje til genbosætning. Når den mission er lykkedes, kan vi diskutere at placere hjælpen i transitlande uden for Europa.”

Johanne Schmidt Nielsen snakker om realisme, men hendes løsning er at appellere til EU. Det samme EU der betaler Tyrkiet og Libyen for ved hjælp af våben at holde flygtninge borte fra Europas grænser. Det selv samme EU der end ikke har formået at opfylde sin egen aftale om fordeling af de flygtninge, der befinder sig i Grækenland og Italien. Det selv samme EU der holder lande i Afrika i fattigdom gennem sin økonomiske politik. Det er der intet “realistisk” eller humant ved!

Ved at hilse socialdemokraternes forslag velkommen og give dem ret i at “Integration er vanskeligt” og at lejre i Afrika kan være en løsning, er Enhedslisten med til at legitimere Socialdemokraternes politik og de hjælper dem i deres skræmmekampagne og med at aflede opmærksomheden fra de virkelige fjender.

Which side are you on?

Problemet med Socialdemokraternes udspil er ikke, at det er urealistisk. Problemet er, at det er racistisk og en afledningsmanøvre fra de virkelige problemer: at vi lever i et system der skaber krige og nød, elendighed og fattigdom. Udspillets formål at gøre flygtninge og indvandrere til syndebukke. Lad os ikke diskutere forholdene for de offentligt ansatte - men lad os finde en somalisk kvinde vi alle sammen kan hetze på, fordi hun angiveligt ikke taler dansk. Så lavt er Socialdemokraterne sunket.

Socialdemokratiets syvmileskridt mod højre er et udtryk for reformismens ekstreme krise. På trods af Lars Løkkes forsikringer om, at det går godt i Danmark, befinder det kapitalistiske system sig i en krise på tiende år. Efterkrigsopsvinget er for bestandigt slut - og med det muligheden for at gennemføre meningsfulde reformer. Vil man forsvare dette system, må man følge dets logik, med alt hvad dertil hører af nedskæringer. Socialdemokraterne har taget konsekvensen fuldt ud. De forsvarer med hud og hår dette system, og når det kræver at splitte arbejderklassen med racismens gift, så stiller Socialdemokraterne op.

På et tidspunkt hvor staten er i gang med et frontalangreb på de offentligt ansatte, som tydeligvis har været under forberedelse over længere tid, råber socialdemokraterne op om somaliske kvinder og svinekød. Det bliver helt tydeligt, hvad den såkaldte indvandrerdebats rolle er: at splitte arbejderklassen og aflede arbejdernes opmærksomhed væk fra dem, der virkelig tjener fedt på det nuværende system: kapitalisterne og deres politiske lakajer. Socialdemokraterne kalder sig et arbejderparti, men deres politik går direkte arbejdsgivernes ærinde ved at svække arbejdernes enhed og dermed deres evne til at kæmpe. Socialdemokraterne fortsætter deres kampagne fra 2013 mod de offentligt ansatte og deres fagforeninger under dække af en human flygtningepolitik. Den kommende tid vil stadig mere skarpt rejse spørgsmålet: hvilken side står du på? Socialdemokraterne placerer sig med deres nuværende politik solidt på samme side som racisterne og arbejdsgiverne. På den anden side står de offentligt ansatte og arbejdere af alle nationaliteter - det er den eneste rigtige side at stå på i klassekampen!

Denne artikel blev bragt i Revolution nr. 37, marts 2018. Tegn abonnement og få bladet 10 gange om året fra 99 kroner.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.