Forside nr3060 milliarder! Så meget vurderer et hold forskere, at de rigeste danskere har gemt i skattely. Ud fra deres beregninger har de rigeste 320 familier, som alle har en formue over 250 millioner kroner, gemt en fjerdedel af deres formue i skattely. De tal udstiller ikke bare den ekstreme – og voksende – ulighed, men er sammen med utallige andre skandaler i Skat de sidste år også et symptom på et system i krise og et statsapparat, der er i gang med at smuldre.

At der er gemt milliarder i skattely, er ikke noget nyt. Skat har været ramt af en række skandaler de seneste år, hvor den ene historie efter den anden om forsvundne milliarder er dukket op i medierne. En af de nyere eksempler er Skats udbetaling af 12,3 milliarder til udenlandske aktionærer, der havde snydt med tilbagebetaling af udbytteskat. Et lidt ældre eksempel er Skats manglende reaktion på information om penge i skattely. Tilbage i 2009 blev der lækket dokumenter om penge placeret i skattely i Schweiz. I alt var der i papirerne tale om mere end 300 danskere, der til sammen havde anbragt milliarder. Men Skat ventede til 2015, før de bad om oplysninger om de danske konti, og en række sager er derfor forældede. Skat er endt med kun at rejse sager mod 49 med et krav på lidt under 100 millioner.

Politikerne fremstår i stigende grad inkompetente. Det er almindelig logik for burhøns, at når skiftende regeringer de sidste år har reduceret antallet af ansatte i Skat fra ca. 11.500 i 2005 til 6.300 i 2016, ville det få konsekvenser. Deres forslag om at splitte Skat op i 7 styrelser er bare mere af det samme og vil intet løse.

Men det er ikke bare stupiditet. Politikerne blev for eksempel advaret igen og igen før de solgte Dong til Goldman Sachs om, at de solgte for billigt. Nu har Goldman Sachs tjent milliarder og – surprise, surprise – gemt pengene i skattely. Salget er nu blevet undersøgt og Rigsrevisorerne konstaterer, at beslutningsgrundlaget for salget var "ufuldstændigt", at Finansministeriet har forbrudt sig mod "god forvaltningsskik", og at "centrale dokumenter" ikke kan findes. Med andre ord har Finansministeriet under daværende finansminister Corydons ledelse mørklagt sagen, så salget ikke kan undersøges ordentligt.

Skandalerne udstiller ikke bare inkompetencen, men også politikernes enorme hykleri. De tuder os ørerne fulde af behovet for besparelser. År efter år er der skåret ned på velfærden, kontanthjælpen, pensionen, SU’en osv. ”Riget fattedes penge” måtte vi nok kunne forstå. Det klinger hult. For kontanthjælpsloftet, der har kastet de fattigste ud i endnu større fattigdom, gav f. eks. en besparelse på bare 0,5 milliard.

Skandalerne er et symptom på, hvordan kapitalismens krise har bredt sig til en politisk krise og helt ind i de borgerlige statsapparater. Der er en udbredt mistillid til de traditionelle politiske partier og politikerne generelt. Den mistillid spreder sig nu til også at omfatte en mistillid til selve systemets grundpiller, som er den borgerlige stats institutioner. Skat er en helt afgørende grundpille i det danske statsapparat.

Det fremstår som om, at borgerskabet selv begynder at miste troen på, at systemet står til at redde. Dets beslutninger tages ud fra egoistiske og ekstremt kortsigtede hensyn, der underminerer systemets stabilitet på længere sigt. Når de rigeste f.eks. gemmer penge i skattely, beskytter det deres formue her og nu; men når skandalen ruller, er det med til at afsløre systemets bankerot og øge klassebevidstheden hos arbejdere og unge og dermed true hele deres formue.  

Det er positivt, at det kapitalistiske systems forrådnelse udstilles. Politikerne kan tydeligvis ikke løse problemerne. Det er problemer, der udspringer af et kapitalistiske system, som politikerne er sat i verden for at forsvare. Arbejderklassen kan kun stole på sin egen styrke til at sikre, at samfundets værdier går til det fælles bedste og ikke en lille gruppe superrige. Det kræver, at det kapitalistiske system rykkes op med rode og erstattes af et socialistisk samfund.

Denne artikel blev bragt i Revolution nr. 30, juni/juli 2017. Tegn abonnement og få bladet 10 gange om året fra 99 kroner.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.