I de sidste numre af denne avis har vi beskrevet, hvordan 27 marxister er blevet ekskluderet fra SUF, og siden har SUFs ledelse ekskluderet yderligere 2, med henvisning til deres støtte til herværende avis.

Dette er en fortsættelse af heksejagten på politiske mindretal i SUF, og bekræfter at det ledende lag i SUF desværre forsøger at løse politiske uenigheder med organisatoriske midler.

I kølvandet på eksklusionerne opstod en ny fraktion i SUF, Venstreoppositionen (VO). Men er fraktioner nødvendige, og er det ikke bare med til at fortsætte splittelsen i SUF?

Hvorfor fraktioner
I Socialistisk Standpunkt støtter vi oprettelsen af VO. På det stiftende møde blev det slået fast, at VO ikke er startet for at skabe splittelse i SUF, tværtimod. Den nemme løsning ville være at melde sig ud, når man var uenig med flertallet, i stedet for at kæmpe for flertal for de ideer, man mener, er de rigtige, men så ville vi til sidst sidde i 1000 små organisationer.

Fraktioner har altid eksisteret i arbejderbevægelsen både legitimt og ikke-legitimt. En fraktion opstår, når der opstår et politisk mindretal på et eller flere grundlæggende spørgsmål, og betyder at mindretallet organiserer sig om at fremføre deres synspunkter, for demokratisk at vinde flertal for disse.

Fraktioner dannes ikke på ligegyldige ting, men principielle ideologiske spørgsmål. Fraktioner kan være nødvendige i perioder. Det er en utopi at tro, at der ikke vil opstå ideologiske uenigheder i en bred revolutionær organisation, især en der er så ung som SUF. Uenigheder kan, hvis de debatteres demokratisk, være med til at højne alle medlemmers politiske niveau, samt klargøre organisationens politiske linie. En fraktion kan være medvirkende til, at de politiske uenigheder stilles klart op, så alle kan se, hvad der reelt diskuteres.

Politisk klarhed nødvendig
SUF har vist at den kan tiltrække et bredt lag af den radikaliserede ungdom. Programmet er bredt, hvilket betyder, at unge med meget forskellige ideer tiltrækkes til SUF. Men skal SUF kunne spille en rolle i klassekampen, er det nødvendigt med en politisk klarhed, og det er absolut ikke ligegyldigt hvilken politisk linie, der står i spidsen for SUF. En organisation har altid en politisk linie, lige meget om denne er bevidst eller ej.

De 29 marxister blev ekskluderet af politiske årsager, fordi de fastholdt og kæmpede for, at en marxistisk politik skulle få flertal i SUF. Det førte ofte til en kritik af de ledende lag i SUF. En kritik af at ledelsen ikke har formået at give et klart socialistisk perspektiv til de mange kampe i den seneste tid, men i stedet fulgte LO-toppens linie i velfærdsbevægelsen. En kritik af at flere ledende medlemmer har fremført ideen om at reformere EU, stik imod SUF’s program, som fastholder en revolutionær EU-modstand.

Eksklusionerne var et udtryk for politiske uenigheder i SUF, hvor det organiserede udtryk for et politisk mindretal blev ekskluderet. De der er tilbage, som er enige i kritikken på en række spørgsmål, har nu dannet VO. Ledelsen fortsætter med at bruge organisatoriske midler i stedet for at svare på den politiske kritik. Nu vil de forbyde lokalgrupper at invitere kammerater fra Socialistisk Standpunkt som gæster til møderne, og nægter at anerkende VO’s ret til at oprette sig som fraktion. Dette grænser sig til en heksejagt imod enhver, som fremfører kritik af ledelsen eller som forsvarer de revolutionære ideer. Hvis ikke SUF har en klar revolutionær politik, og hvis ikke der er fuld plads til politiske diskussioner, og til at danne fraktioner på ideologiske spørgsmål, (en ret der i øvrigt står beskrevet i SUFs vedtægter), dømmer SUF sig til sin egen politiske død.

Socialistisk Standpunkt er ikke imod SUF. Vi kæmper for et revolutionært SUF, med plads til frie diskussioner. Vi kæmper for en ægte revolutionær linje i SUF – Nej til reform af EU, for et socialistisk Europa, Nej til underkastelse under LO-toppen i velfærdsbevægelsen, For støtte til revolutionen i Venezuela!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.