År efter år bliver der skåret i bevillingerne til kommunerne. Det går ud over børnenes uddannelse og sundhed, det går ud over de ældres velfærd, som må rådne op på plejehjemmene og det går ud over de offentligt ansatte. Lønninger der ikke følger med prisudviklingen, hvilket i realiteten betyder lavere løn, et dårligt arbejdsmiljø og et arbejdspres der bare stiger og stiger, er nogle af de ting, de dagligt må kæmpe med. Med hensyn til nedskæringer i bevillinger er i år bestemt ingen undtagelse.

Da regeringen besluttede at gennemføre kommunesammenlægningerne, blev vælgerne gentagne gange lovet, at det ikke ville komme til at koste en krone. Men ansvaret for sammenlægningerne blev lagt hos kommunerne, som fik besked på ikke at have en vækst på over 0,5 %. Sølle 200 mio. kroner blev der givet til sammenlægningerne, at beløb, der på ingen måde står mål med de udgifter, kommunerne oplever. Jobgarantien til de offentligt ansatte, har vist sig heller ikke at være mere værd end det papir, den er skrevet på, for mens nogen bliver tilbudt job i den anden ende af landet, bliver der, når nogen siger job op, ikke ansat nye, hvilket betyder at arbejdspresset på de resterende bliver umenneskeligt. På trods af alt dette, insisterer en række byråd, heriblandt flere med et flertal af arbejderpartier, på at gennemføre nedskæringer. Nogle steder indgår Socialdemokratiet og de borgerlige partier i samarbejde for, med vold og magt, at tvinge nedskæringerne igennem.

Besparelser i Århus
410 millioner – eller 1.400 kroner pr. indbygger hvert år de næste tre år. Så meget skal der skæres ned i Århus kommune, hvis det står til den socialdemokratiske borgmester Nicolai Wammen. Dette var i hvert fald hans budskab, da han den 7. august fremlagde sit budgetoverslag. På trods af at arbejderpartierne lige for nylig har vundet flertal i byrådet, insisterer borgmesteren på at gå i VC-regeringens fodspor og fortsætte nedskæringspolitikken. Og borgmesteren er åbenbart stålsat i sin beslutning om at gennemføre nedskæringerne. Da både SF og enhedslisten har fået øjnene op for vanviddet og nægtet at være med i forhandlinger der i den grad vil forringe levestandarden for almindelige mennesker, har borgmesteren vendt sig mod de borgerlige partier og planlægger nu at indgå i samarbejde med dem for at få nedskæringerne igennem.

En sådan strategi må i den grad ses som en forræderisk handling mod de Århusianske vælgere. Disse vælgere sparkede ved sidste kommunalvalg Louise Gades borgerlige flertal på porten og valgte en socialdemokratisk borgmester. Dette har de ikke gjort, for at han skal følge i den borgerlige regerings fodspor og fortsætte deres nedskæringspolitik, men fordi de har set ham som en vej til forbedring og fremgang og som et alternativ den politik der bliver ført på Christiansborg. I stedet viser Nikolaj Wammen & Co sig nu fra deres værste side og står som en skamplet for Socialdemokraterne og hele venstrefløjen. Dette er ikke acceptabelt! De socialdemokratiske byrådsmedlemmer skulle hellere skele lift til hvad deres partifæller i nedskæringsramte Holbæk kommune foretager sig. Her har DSU og Socialdemokratiet fået nok. De siger ”Vi finder os ikke i flere nedskæringer i antallet af voksne i børneinstitutionerne, i antallet af hjemmehjælpere og i børnenes undervisning – eller hvad de ellers kan finde på. Vi går lodret imod og vil holde flertallet fast på det løfte, alle var enige om at give borgerne i ”Visionen for Ny Holbæk” så sent som den 4. januar: At kommunens service ikke skal forringes, men forbedres ” De har derfor indkaldt til demonstration mod nedskæringer lørdag d. 26. august.

Det er klart at sådanne nedskæringer er dikteret fra regeringens side, men deres taktik er at lade ansvaret for at finde plads i budgettet til nedskæringer overgå til den enkelte kommune. Kommunerne gør hvad de kan for at skyde skylden tilbage på regeringen, men regeringens ultimative svar er, at hvis kommunerne ikke kan finde plads i budgetterne og i stedet ”vælger at bruge løs”, bliver de sat under administration! Denne ”trussel” må i den grad ses som tom. Hvis alle de danske kommuner, som i dag står overfor store nedskæringer, blev sat under administration, ville de betyde at halvdelen af landet var under administration. Ikke en gunstig situation for regeringen, da det ville gøre det umuligt for den at blive genvalgt. Derfor er en ”undskyldning” for nedskæringerne under dette påskud ikke andet end en redningsplanke for den borgerlige regering.

De betydelige nedskæringer i Århus, vil ramme den offentlige service, og dermed børn, unge, gamle og arbejdere hårdt. Der skal blandt andet skæres 70 millioner kr. på ældreplejen, og det i en tid hvor området bliver kritiseret for ikke at tage god nok hånd om de ældre. Det er klart, at heller ikke daginstitutionerne og skolerne kan undgå at få sparekniven at føle. Budskabet er nået ud til den brede befolkning, og den er ikke tilfreds. Rådhuset er blevet oversvømmet med skriftlige protester og den kommunale fællesrepræsentation har indkaldt til stormøde for kommunens 23.000 ansatte den 30. august.

Hans Halvorsen, formand for LO Århus og medlem af byrådet, fandt at ”Besparelserne er nødvendige, hvis ikke kommunens gæld skal fortsætte med at vokse som følge af langt flere udgifter end indtægter”, i samme åndedrag peb han at folk skal vende skytset mod ”den tyvagtige finansminister”. Disse udtalelser har mødt stærk kritik fra en række medlemmer, hvilket har ført til at LO, presset af almindelige medlemmer og massive protester mod nedskæringerne, indrømmer at man bør protestere. I til videre er det dog kun 3F Århus der har haft mod til direkte at støtte de store fælles protestdemonstrationer den 12. september. Men at LO Århus er blevet presset til at gå med viser, at det er muligt at presse ledelsen i arbejdernes organisationer, selv om nogle på venstrefløjen hårdnakket påstår det modsatte og vælger små individuelle ”aktioner” i stedet for at kæmpe i fagbevægelsen og arbejderpartierne for, at der bliver ført arbejderpolitik.

Roskilde og mange flere steder svinger også sparekniven
I Roskilde kommune gør præcist det samme sig gældende. Her står men ligeledes står overfor enorme besparelser. I det fremsatte budgetforslag bliver der lagt op til rammebesparelser på hele 3 til 5 pct. Og som i de østjyske kommuner vil det få katastrofale følger for den offentlige sektor og dermed den enkelte indbygger i kommunen, hvis sådanne besparelser bliver gennemført. Og i Roskilde som i Århus, har budskabet om de store besparelser fået borgerne til at rejse sig i protest. Fagbevægelsen i Roskilde, herunder Danmarks Læreforening, LO, Blik og Rør, Teknisk Landsforbund, Dansk EL-forbund, Metal Tele, SL, 3F, TiB, Metal, NNF, FTF, AC, BUPL, FOA og HK Sjælland inviterer til demonstration d. 28. august og for de offentligt ansatte er der arrangeret stormøde d. 6. september. For nærmere information om tid og sted, hold øje med www.roskildemodbesparelser.dk.

I det hele taget kommer mange kommuner i økonomisk knibe næste år. Det gælder flere østjyske kommuner som bliver hårdt ramt af nedskæringer op til kommunesammenlægningerne. I Ny Randers, Ny Skanderborg, Favrskov og Syddjurs skal der skæres imellem 1.900 og 2.100 kroner pr. indbygger. Altså endnu større besparelser end dem de oplever i Århus. Med så store besparelser i vente bliver det umuligt at holde et bare nogenlunde acceptabelt serviceniveau i kommunen. Borgerne vil komme til at mærke det hele vejen rundt og det kommer til at gøre ond. Og hvis protesterne i Århus og Roskilde kan ses som en rettesnor for hvad der vil ske i fremover, bliver fremtiden i Østjylland alt andet en fredelig. Den vil være fyldt med bevægelse, kamp og protest. Venstrefløjspartierne i byrådene må trække nedskæringsvanviddet i den anden retning og fagbevægelsen må støtte befolkningen i deres kampe og føre bevægelserne fremad mod sejr.

Brug regeringen og virksomhedernes milliardoverskud
Det er altså klart for enhver, at noget er i gære i kommunerne rund om i landet. Mange steder har der været isolerede protester, fra fx pædagogerne i både Roskilde og Århus kommune. Utilfredsheden bare vokser og vokser. Men regeringen nægter at bruge af det millionoverskud den ligger inde med. De borgerlige nægter at bruge skattepengene på skatteborgerne. De bruger dem hellere på sig selv og deres venner i dansk erhvervsliv. Det er derfor på tide at samle kampene! De landsdækkende fagforbund lader vente på sig og svigter derved sine medlemmer. Dem kan vi ikke vente på. Vi opfordrer til at der dannes en nationale tillidsmandsring. Denne må sørge for at de lokale fagforeninger koordinerer deres kampagner og spreder kampene ud til hver en krog af landet. Den må lægge pres på de landsdækkende fagforbund for at gennemtvinge en 24 timers generalstrejke med trussel om optrapning.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.