(se folderen i pdf)

Kommunens nedskæringer for 410 millioner om året fra 2007 til 2010 er den værste sparerunde i 15 år. Men ikke nok med det. Nedskæringsrunden kommer efter flere år i træk, hvor hvert eneste nye budget har været ensbetydende med nye nedskæringer i daginstitutionerne og på den kommunale velfærd generelt.

I foråret var der gentagne protester mod sparekataloget. Blandt andet var der demonstationen 8. juni, indkaldt af den Kommunale Fællesrepræsentation, hvor formand Henning Truelsgaard opfordrede byrådspolitikerne til at smide sparekataloget i skraldespanden. Det er desværre ikke blevet gjort endnu.

Arbejderpartiernes flertal må bruges til arbejderpolitik
Louise Gades borgerlige styre i Århus blev heldigvis kortvarigt, og de borgerlige blev stemt ud på grund af deres nedskæringspolitik.Nu har arbejderpartierne (S, SF og Ehl.) flertal i byrådet. Men det giver ingen mening at have arbejderflertal i byrådssalen, hvis ikke dette flertal bliver brugt til at føre en politik, der er til gavn for almindelige mennesker. Vi har stemt på arbejderpartierne for at de skal føre arbejderpolitik – ikke for at de skal udføre Fogh-regeringens diktater om nedskæringer.

Protesterne mod nedskæringerne i Århus har med al ønskelig tydelighed vist, at de offentligt ansatte, forældre og almindelige mennesker generelt er villige til at slås for at bevare velfærden. Hvis arbejderflertallet på rådhuset sender diktatet om nedskæringer tilbage til den borgerlige regering, er der ingen tvivl om, at de vil møde overvældende støtte. Fagforeningerne må lægge pres på arbejderpartierne for ikke at gennemføre den borgerlige regerings nedskæringer – og alle arbejdere må tage dette krav op i deres fagforeninger.

Statens overskud må bruges til velfærd
Det må gøres fuldstændig klart, at de nuværende nedskæringer er aldeles unødvendige. Der er 85 milliarder i overskud i statskassen, og de store virksomheder og bankerne scorer det ene rekordoverskud efter det andet. Den borgerlige regering er opsat på at slagte velfærden for at slide den offentlige sektor så meget ned, at de kan åbne sluseportene for privatisering på områder inden for børnepasning, sundhed, uddannelse, ældrepleje osv.

Den borgerlige regering er en flok kujoner, der ikke selv tør stå ved deres nedskæringer, men tvinger bla. gennem skattestop og vækstloft kommunerne til at gennemføre besparelserne. Dette er uacceptabelt, og arbejderpartierne i byrådet må afvise at hjælpe Fogh-regeringen med at gennemføre nedskæringspolitikken.

Arbejderpartierne må nægte at skære så meget som en eneste krone på velfærden i Århus. Vi opfordrer alle til at blive aktive i deres fagforeninger og i arbejderpartierne for at sikre, at der bliver ført arbejderpolitik.

Handling bag ordene: LO må indkalde til strejke
Hvis ikke byrådet lytter til kravene, må de presses til at trække nedskæringerne tilbage. Desværre har formanden for LO-Århus meldt ud, at de ikke vil deltage i kampen mod nedskæringerne. Denne beslutning er i direkte modstrid med LO’s egne medlemmers interesser, og derfor må LO presses til at lave denne beslutning om og gå imod nedskæringerne. En 24-timers strejke blandt alle LO-medlemmer i Århus vil have en kæmpemæssig effekt på både virksomhederne og kommunen, og det kan presse ledelsen af byens arbejderpartier til at stå imod regeringens pres om brutale nedskæringer, der rammer syge, gamle og børn - for slet ikke at tale om de offentligt ansatte, der slides ned og bliver syge af stress.

Kravet om en generalstrejke må rejses på mødet for de offentligt ansatte den 30. august, som FOA har indkaldt til.

Protesterne må samles
Samtidig er det ikke kun i Århus, at Fogh-regeringens sparekniv kan mærkes. I kommuner over hele landet kræver regeringen nedskæringer, og mange steder, blandt andet i Roskilde og Ballerup, er der store protester. I Roskilde er der protestmøde for alle offentligt ansatte den 6. september, hvor de vil diskutere næste skridt i kampen mod besparelserne. Disse protester må samles, og der må indkaldes til et landsdækkende tillidsmandsmøde for at diskutere, hvilke konkrete skridt, der skal tages for at stoppe nedskæringerne.

På sådan en konference må kravet om en 24-timers generalstrejke tages op – regeringen har vist, at den er ligeglad med gode argumenter, konferencer og demonstrationer. Det er på tide, vi sætter dem stolen for døren med en landsdækkende strejkedag for alle medlemmer af LO. Det er forbundenes ansvar at indkalde og mobilisere til dette – og der må lægges massivt pres fra neden for at dette bliver gjort. Sådan kan vi vinde kampen mod den borgerlige regering og dens nedskæringsdiktater.

Drop sparekataloget!
Brug arbejderpartiernes flertal!
Brug statens og virksomhedernes overskud på velfærd!
For en 24 timers generalstrejke!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.