(Se mere på vores 17.maj tema-side eller læs folderen i pdf)

Til trods for kæmpe overskud på finansloven (omkring 50 mia.) og gigantiske rekordoverskud i de store danske virksomheder (AP Møller alene 21 mia.) får vi nu at vide, at det er nødvendigt, at der bliver skåret kraftigt ned, da vi ellers om 40 år vil have mangel på arbejdskraft! Samtidig er omkring 800.000 i den arbejdsduelige alder på en form for overførselsindkomst. Det er på tide, at der bliver sagt stop til de gentagne forringelser!

Demonstrationen i dag er første skridt. Men alle de deltagende forbund må komme ud til medlemmerne og bakke kravene op med truslen om en 24 timers generalstrejke!I 1985 samledes næsten 150.000 i protest mod Schlüters
nedskæringer. Nu, som dengang, ervejen frem en
generalstrejke. Det er det eneste sprog de forstår.

Forsvar SUen – Forsvar retten til uddannelse for arbejderbørn!
SUen skal forringes. Især Dansk Industri har tordnet imod, at unge tillader sig at bruge 6 år på en uddannelse, der er sat til at vare 5 år. Væk med fjumreåret siger de. Men børn fra overklassen bliver finansieret af deres familier, med boliger, lommepenge, bøger og ekstraundervisning. Det har unge fra arbejderhjem ikke mulighed for. De er nødt til at arbejde ekstra ved siden af studierne. Derfor er det især er unge fra overklassen, der gennemfører de videregående uddannelser. Regeringens forslag er endnu en forringelse og endnu et skridt væk fra retten til uddannelse til alle. I stedet må vi kræve en SU, der er til at leve af – svarende til mindstelønnen. Og selvfølgelig at man har ret til at gøre sit studie færdig – selvom det måske tager lidt ekstra tid.

For et liv efter arbejdsmarkedet!
Regeringen vil hæve efterlønsalderen til 63 år. Man påstår, at der er masser af arbejde til arbejdere over 60 år. Men sandheden er, at arbejdsgiverne indenfor både det offentlige og det private, bevidst presser ældre ansatte ud af deres virksomheder.

Tempoet på hele arbejdsmarkedet er ved at nå ekstreme højder. Stress er mere end nogensinde blevet en folkesygdom. Men står det til regeringen, skal vi arbejde, til vi falder om. Dette er uhørt. Der skal ikke pilles ved efterlønnen! Vi må kræve retten til et liv efter arbejdsmarkedet! Retten til en alderdom!

For praktikpladser til alle!
For en lærlingeløn svarende til mindstelønnen!


Der mangler pt. omkring 6900 praktikpladser i Danmark i dag. I stedet for at tvinge arbejdsgiverne til at tage flere lærlinge, er svaret fra regeringen og deres arbejdsgiverkammerater i Dansk Industri, at dæmpe lærlingenes lønudvikling… ”for at skabe flere praktikpladser”. Måske burde man lige huske dem på, at hvis lærlingelønnen skulle have fulgt svendenes lønudvikling de sidste tyve år, i kroner og ører, så skulle vi have tolv kroner mere i timen end vi får nu. Så kom ikke og sig at lærlingelønnen er for høj! –tværtimod. For de fleste lærlinge eksisterer der ikke 37-timers arbejdsuge. De fleste må have job ved siden af for at få til husleje, forsikringer, mad osv. og det imens arbejdsgiverne tjener fedt på lærlingenes billige arbejdskraft. Derfor bør lærlinge mindst få mindstelønnen.

Halve dagpengene? – Skab arbejdspladser i stedet!
Arbejdsgiverne og de borgerlige bruger bevidst truslen om arbejdsløshed (for eksempel ved at flytte virksomhederne ud af landet) til at få os til at arbejde hurtigere. Sandheden er, at de borgerlige helst så dagpengene helt afskaffet. I 1996 var det unge under 25, nu er det unge under 30 og forringelser for dem over 55, samt krav om øget aktivering og trussel om at trække i dagpengene – hvad bliver det næste? Det er på tide at sige stop!

Hvorfor skal vi betale for at der ikke er arbejde? En halvering af dagpengene vil betyde økonomisk ruin for de arbejderfamilier, som det berører. Det vil tvinge folk ud i lavt betalte, midlertidige stillinger og sort arbejde. Det er en trussel mod hele lønniveauet i Danmark.
Afskaf arbejdsløsheden gennem 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation! Fjern nedskæringerne i den offentlige sektor – genansæt de fyrede!

Startløn = Løntrykkeri
Regeringen fortsætter i deres udspil med, at jagte den del af arbejderklassen, der har fremmed herkomst – indvandrerne, eller efterkommere af indvandrere. I integrationens hellige navn skal de nu tvinges i arbejde, med lønninger under mindstelønnen. Men deres snak om integration er ikke andet end et tågeslør for at presse en del af arbejderklassen ud i at agere som løntrykkere.

De påstår, at indvandrerne er et problem. Men det er forkert. Det er mange gange blevet afsløret, at arbejdsgiverne nægter at ansætte folk, fordi de har et forkert navn, hudfarve eller går med et tørklæde. Det er her, problemet er: en racistisk ansættelsespolitik i dansk erhvervsliv. Det har altid været en kamp i arbejderbevægelsen, at sikre at ingen gruppe skal presses til at agere løntrykkere. Og det er det fortsat!

Hvad er næste skridt
Regeringens udspil er sort arbejdsgiverpolitik – det vil bombe den danske arbejderklasse mange år tilbage. Det kan og må ikke accepteres! Demonstrationen i dag er det første skridt.

Det er første gang, at hele arbejderbevægelsen med fagforeninger, arbejderpartier og elevorganisationer er gået sammen i en fælles protest. Vi må ikke lade denne alliance smuldre efter demonstrationen i dag. Regeringen har før ignoreret demonstrationer. Det er efterhånden tydeligt, at regeringen ikke er til at tale fornuft med. De er kun modtagelige for mere håndfaste argumenter. Derfor er det ikke nok med en demonstration. Vi må være parate til at følge demonstrationen op med yderligere handling, hvis ikke regeringen giver efter for vores krav. LO må indkalde til en national konference, hvor man kan diskutere hvad vi gør videre frem. Og hvis LO toppen ikke vil gå videre end demonstrationen i dag, så må de forbund og elevorganisationer der er med i 17.maj indkalde. Svaret må være en landsdækkende strejke.

For en 24 timers generalstrejke
I Frankrig gik en samlet arbejderklasse og ungdom i aktion mod det forhadte CPE lovforslag. De vandt ved at gennemføre strejker og demonstrationer. Vi må gøre det samme.

Der er et kæmpeflertal i befolkningen mod regeringens angreb. Men hvis ikke vi tør bruge magt imod angrebene, vil de fortsætte. Indtil videre har toppen af arbejderbevægelsens forhandlinger ikke stoppet nedskæringer og øget arbejdspres. Hvis regeringen ved, at vi ikke følger vores krav op med handling, vil de aldrig give efter! LO må presses til at indkalde til generalstrejke. En 24 timers generalstrejke for arbejdere og elever med truslen om en ny generalstrejke, hvis ikke de giver efter for kravene, er den eneste vej frem.

Stop de borgerlige – for en arbejderregering på et socialistisk program
I sidste ende må kampen dreje sig om at vælte den borgerlige regering. Alternativet er en arbejderregering bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Men vi har før set arbejderpartier være med til at skære ned. Højredrejningen i især Socialdemokratiet har ikke medført andet end stemme- og medlemsflugt. Derfor må vi også kæmpe for, at arbejderpartierne fører arbejderpolitik.

Fagforbundenes og partiers linje kan man ikke ændre ved at råbe fra sidelinjen. Alt for længe har den højtlønnede top af arbejderbevægelsen fået rum til at dreje til højre. Det er på tide at vi vinder vores organisationer tilbage. Dette kan vi kun gennem at blive aktive i fagbevægelsen og arbejderpartierne, og kræve en anden politik – arbejderpolitik.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.