Om den borgerlige regering er dumpet besvares endeligt ved den store eksamen ”Folketingsvalget”.
Men svaret kommer an på hvem man spørger; hvis man spørger de danske arbejdsgivere, den amerikanske præsident og des lige vil resultatet nok være langt over middel.
Men hvis man spørger den danske arbejderklasse er der ingen tvivl om hvad svaret bør være – et stort og rungende 03!
Regeringen har, i hele sin regeringsperiode vist, at den står fuldstændig på arbejdsgivernes side, mod arbejderne og deres familier – det store flertal i Danmark. Alligevel er det muligt, at regeringen består eksamen, og vinder næste valg.

Nedskæringer og angreb
Regeringen lovede at sikre velfærden i valgkampen i 2001, men der er sket det modsatte. Kun et løfte har regeringen holdt siden den kom til magten: skattestoppet – et skattestop der gavner de rige, mens almindelige arbejderfamilier ikke mærker megen ændring på lønsedlen.
Samtidig er regeringen så gået til angreb på velfærden og arbejderklassen.
Privatiseringer og årlige nedskæringer på det offentlige, har betydet forringet kvalitet i daginstitutioner, skoler, fyringsrunder, øget arbejdspres osv. Uden at det dog har været et problem at finde penge til at føre krig i Irak.
Samtidig har den har prøvet styrkeforholdet med den danske arbejderklasse. Først blev deltidsloven lanceret, som blev gennemført trods protester, derefter blev arbejdstilsynet forringet og dermed sikkerheden på arbejdspladserne. Bagefter forsøgte regeringen at forringe dagpengene – en styrkeprøve den dog tabte i første omgang. Men der er ingen tvivl om, at de borgerlige vil forsøge igen, hvis de får chancen.
Derudover har den borgerlige regering set passive til mens arbejdsløsheden steget i hele dens regeringsperiode til op mod 180.000, og regeringen giver ifølge Økonomisk Ugebrev omkring 10 mia. om året i støtte til udflytning af arbejdspladser gennem skattenedsættelser, eksportstøtteordninger og konsulentbistand.
I regeringstiden er det også blevet til utallige andre forringelser af miljøet og ulandsbistanden og ikke mindst indvandrerne har stået for skud, når skødehunden Dansk Folkeparti skulle lokkes for at gå med til forringelserne.

Men de er da også mennesker
Mange må tænke at hvis bare Anders Fogh kom ud på mit arbejde i en uge, ville han kunne se at den var gal, og så må han da gøre noget - han er jo et menneske.
Men som sådan er det ligegyldigt, hvad Fogh eller nogen andre borgerlige politikere ”føler”.
De borgerlige partier er dannet for at varetage arbejdsgivernes interesser i det nuværende samfund, ligesom arbejderbevægelsen blev dannet for at varetage arbejdernes. Så længe arbejdsgiverne består, så længe vil de borgerlige forsvare deres interesser, og hvis disse interesser modstrider arbejdernes velfærd og ordentlige arbejdsvilkår – hvilket de oftest gør – vil det betyde en uendelig række af angreb.

Hvad er i vente
Regeringen lover bod og bedring; økonomien er i fremgang lover finansminister Thor Pedersen, og det er da også det hele deres økonomiske plan for de kommende år bygger på; hvis ikke arbejdsløsheden nedbringes kan ventes endnu hårdere nedskæringer, end vi endnu har set.
Men for slagteriarbejderne og de tusinder af andre der er tvunget ned i løn, for de over hundrede tusinde arbejdsløse, for lærlingene uden læreplads, for de mange der lider under øget arbejdstempo med stress og nedslidning til følge er Thor Pedersens drømmevision vist nærmere et mareridt.
Hvis man ser på tankerne bag regeringens pæne facade, er udsigterne da heller ikke lyse.
En pålidelig kilde er den af den borgerlige regering nedsatte velfærdskommission, som skal komme med sin endelige rapport i slutningen af 2005, altså efter valget. Og det er der en god grund til; dens foreløbige rapport viser nogen af de ”nødvendige” planer som regeringen pusler med under overfladen;

- at efterlønnen afskaffes eller beskæres
- at dagpengene sættes ned
- at den offentlige sektor beskæres
- og at der kommer et element af forsikring i velfærdsydelser, som sundhed, ledighed og pension – hvilket på godt gammelt dansk betyder; brugerbetaling og afvikling af de sociale sikkerhedsnet – ”enhver er sin egen lykkes smed”

En ny periode med en borgerlig regering vil altså ikke føre til andet end endnu mere, af det vi allerede kender for godt; flere nedskæringer, flere privatiseringer og mere brugerbetaling.
For den danske arbejderklasse kan der altså ikke være nogen tvivl – de borgerlige er DUMPET!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.