Barselsfonden blev fremført som den store sejr ved overenskomstforhandlingerne, men den kan på ingen måde opveje de mange dårlige dele af overenskomstforslaget.

Det positive ved barselsfonden er at perioden med fuld løn under barsel udvides med typisk 10 uger - det må betragtes som et plus. Men samtidig kan man sige der burde være fuld løn under hele barselsperioden, og også til fædrene.

Derudover betyder barselsfonden at arbejdsgiverne skal udligne udgifterne til barsel imellem sig, i stedet for som nu at det er den enkelte arbejdsgiver med en medarbejder på barsel der betaler. Dette skulle betyde at kvinder ikke bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet når de søger arbejde. Men det sikrer barselsfonden på ingen måde, der er stadig en række forhold der gør at kvinderne hverken er sikret mod fyring i forbindelse med barsel, eller i ansættelse hvis de er ”i den fødedygtige alder”. Der er stadig en række besværligheder forbundet med barsel for arbejdsgiverne; under barsel er der særlige sikkerhedsregler for kvinder så de ikke aborterer, de skal finde en ny medarbejder i mellemtiden, som skal læres op osv.

Intet nyt under solen
At der gøres forsøg på at sikre kvinderne er selvfølgelig positivt, men det er alligevel utroligt at problemet endnu ikke er løst! Det har i mange år været ulovligt at diskriminere på arbejdsmarkedet pga. køn, det er ulovligt at fyre kvinder under barsel osv. Barselsfonden ændrer således ikke reglerne, formålet er åbenbart at gøre det lettere for virksomhederne at overholde allerede eksisterende regler. Og dette viser med al tydelighed at arbejdsgiverne er fuldstændig ligeglade med kvinderne, og også vil være det i fremtiden – det er altså intet nyt under solen.

Ikke de store udgifter for arbejdsgiverne
Barselsfonden vil ikke betyde de store udgiftsstigninger for arbejdsgiverne – det er klart at nogle skal betale mere, mens andre mindre, men samlet set har lønmodtagerne ikke fået det store. Og for at føje spot til skade annoncerede regeringen samtidig med at overenskomstresultatet blev offentliggjort, at de ville indføre barselsfonden for hele arbejdsmarkedet. At hele arbejdsmarkedet får en barselsfond er selvfølgelig positivt, men det kunne regeringen jo bare have besluttet før overenskomstforhandlingerne! I stedet kom barselsfonden til at spille en afgørende rolle for at overenskomsten gik igennem.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.