I weekenden fra den 31.oktober-1. november løb det første "Danmarks Sociale Forum" (DSF) af stablen. Ideen om en platform hvor forskellige aktive kan mødes og diskutere perspektivet om en anden verden er opstået i kølvandet på de tilsvarende Verden Sociale Forum og Europas Sociale Forum.

På selve mødet, var der arrangeret en masse forskellige workshops som de omkring 400 deltagere kunne vælge og vrage imellem. Emnerne var vidt forskellige og spændte fra uddannelsespolitik til modstand mod krigen eller miljøpolitik eller kampen mod racisme.

Ideen med forummet er ikke som sådan at komme med nogle konklusioner eller et partiprogram, men derimod at lade forskellige aktive møde hinanden og give et forum hvor diskussionerne kan finde sted.

Debat om kampen mod regeringen
Særligt spændende var et møde hvor en diskussion af kampen mod Fogh-regeringen fandt sted. Mødet var arrangeret af forskellige socialistiske venstreorienterede organisationer og også Socialistisk Standpunkt valgte at deltage med en repræsentant i paneldebatten.

I mens mange af de andre deltagere foreslog forskellige organisatoriske krumspring, såsom oprettelsen af nogle såkaldte "Fyr Fogh" netværk, m.m., gjorde repræsentanten fra Socialistisk Standpunkt det klart at det ikke var noget reelt alternativ til organiseret kamp i arbejderbevægelsen:

"Vores alternativ er meget konkret: Gå ind i fagbevægelsen og arbejderpartierne og start en venstreopposition som kan vinde flertal for en virkelig socialistisk politik".

På mødet blev der også diskuteret gymnasieelevernes seneste strejke, samt de meget vigtige udviklinger i stemningen blandt erhvervsskoleelever og lærlinge der blev reflekteret i kampen mod SKP. Som en mødedeltager sagde så var det "en gnist der kunne antænde hele arbejderklassen til kamp".

Ikke et mirakelmiddel
Som helhed var det første "Danmarks Sociale Forum" et godt initiativ som på mange måder har været en succes. Problemet er bare at mange ser det som et nyt mirakelmiddel og en erstatning for kamp inde i den traditionelle arbejderbevægelse. Dette er en meget stor fejltagelse. Noget som var meget tydeligt på mødet, var manglen på fagbevægelsens tilstedeværelse. Kun få faglige organisationer som BUPL, PLS, DGS, m.fl. var tilstede og det er en smule tvivlsomt hvor god mobiliseringen har været i blandt deres menige medlemmer.
Hvis DSF virkelig skal være en succes må det omfatte hele arbejderbevægelsen, heriblandt LO-fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Så kunne det virkelig blive et forum for debat om hvordan vi slipper af med regeringen, krigene, arbejdsløsheden, osv.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.