Det er vel næppe gået hen over hovedet på nogen, at vi i omkring 2 år nu har haft en borgerlig regering. Dag efter dag har vi kunnet opleve, hvordan vores rettigheder er blevet krænket, vores velfærdssamfund er blevet forringet, og forskellige minoriteter er blevet tilsidesat og isoleret. Regeringens politik er klar klassepolitik og et ideologisk felttog imod enhver, der vover at stille spørgsmål ved deres politik.

Men nedskæringerne startede ikke med Fogh-regeringen. Faktisk startede den socialdemokratiske Nyrup-regering mange af de privatiseringer og nedskæringer, som de borgerlige nu er ved at færdiggøre. Og samti-dig husker alle, hvordan de stoppede storstrejken i 1998 og forringede efterlønnen i 1999. Derfor er det ikke underligt ,at mange arbejdere er blevet meget desillusionerede og har stemt på de borgerlige. En ny social-demokratisk regering, der stadig prøver at gennemføre kapitalismens krav, er absolut ingen løsning.

Kapitalistisk nedgang og det socialistiske alternativ
Kapitalismen er på vej ind i en omfattende krise på verdensplan, hvilket dansk økonomi også kan mærke. I andet kvartal i 2003 var der en negativ vækst i BNP på 0,5%, dvs. at der blev produceret 0,5% mindre end kvartalet tidligere. I første halvår af 2003 forsvandt 22.000 jobs, hvilket betyder, at der på bare et år er for-svundet over 50.000 danske arbejdspladser (Politiken, 22/8 '03).

Disse problemer er ikke noget, man bare kan manøvrere sig ud af. De er nemlig en uløselig følge af mar-kedsøkonomiens kaotiske virke. Så der er brug for en arbejderregering, som fører en helt anden politik, end den tidligere Nyrup-regering gjorde. Det kræver et klart program, som indebærer et fuldstændigt brud med kapitalismen og arbejdsgivernes ret til at skalte og valte med vores økonomi. Et sådant program er, hvad vi her vil præsentere i en konkret form. Her er tale om nogle væsentlige punkter og reformer, som man gennem en socialistisk plan ville kunne opnå:

Afskaf arbejdsløsheden!
Ledigheden er nu (juli 2003) på 6,0% af den samlede arbejdsstyrke (officielle tal, som altid er langt under det reelle niveau). Det er skandaløst at der ikke er jobs til folk, selvom der er masser af opgaver, der skal løses. Nedsæt arbejdsugen til 30 timer, uden nedgang i lønnen eller større arbejdspres. På den måde er det muligt at skabe jobs til alle.

Stop alle nedskæringer og forringelser af velfærdssamfundet! De sidste mange års finanslove har indeholdt nedskæring på nedskæring på en lang række områder. Det kan ikke være rigtigt, at almindelige mennesker skal betale for kapitalismens krise.

Stop al udsalg af velfærden!
Stop alle privatiseringer og udliciteringer. Udbyg den offentlige sektor, under arbejdernes og brugernes demokratiske kontrol.

En høj national minimumsløn for alle mennesker!
Vi er mange mennesker i dette samfund, der må vende hver krone for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. De lønninger, som mange får, er mildt sagt utilstrækkelige. De danske kapitalister har endda snakket om at hente arbejdere fra Polen til Danmark for at trykke lønnen ned på et endnu lavere niveau. Indfør i stedet en høj national minimumsløn, gældende for alle mennesker, inklusiv lærlinge og studerende, pensionister o.l.

Stop for imperialistisk krig og besættelse!
Den første danske soldat er allerede død i Irak, og samtidig dræbes næsten dagligt irakere, som gør oprør mod besættelsesmagten. Irakerne ser soldaterne som besættere - ikke som befriere. Træk Danmark ud af besættelsen af Irak og af alle andre fremtidige imperialistiske krige. Brug i stedet pengene på skoler, hospitaler og velfærd.

Fri adgang til uddannelse og de økonomiske muligheder for det!
På gymnasier, folkeskoler, handelsskoler, tekniske skoler og universiteter kan man konstant mærke den borgerlige regerings kolde ånde i nakken. I mange gymnasieklasser sidder man nu op mod 31 elever i hver klasse, hvilket giver mindre tid til især de svageste elever. De vil også angribe SU'en, som i forvejen ikke er for høj. Stop alle nedskæringer på uddan-nelse. Højere SU til alle. Sænk klassekvotienterne til 24. Indfør en arbejdsmiljølov, der også omfatter elever.

Boliger til alle - til priser, der er til at betale!
Akut mangler der tusinder af boliger til unge og til hjemløse. Samtidig er der mange arbejdsløse bygningsarbejdere. Dette er blot endnu et eksempel på kapitalismens ka-os. I de store byer lægges små lejligheder sammen til store, som så kan sælges til de rige. På den måde kan kommunen tjene flere skattekroner. Men samtidig resulterer det i, at boligmanglen bliver endnu større. Byg boliger til alle, til priser der er til at betale.

Afskaffelse af bodssystemet - ingen indgreb i strejke- og aktionsretten!
Alt for længe har arbejderklassen været undertrykt af arbejdsgivernes ret til at tryne os og stoppe vore strejker med skruebrækkeri og arbejds-retten. Det er på tide, at vi kræver vores ret: Fuld strejke- og aktionsret for alle arbejdere, funktionærer og lærlinge. Ingen indgreb fra statsmagten, arbejdsgiverne eller politiet.

Lige løn for lige arbejde - ingen diskriminering pga. køn, race, religion mm.!
Regeringens politik går efter det gamle slogan: del og hersk. Indvandrerne er blevet hårdt ramt af regeringens asociale politik, og kvinder-ne har stadigvæk ikke opnået ligeløn. Indfør lige rettigheder og pligter for alle - i loven og i virkeligheden! Solidaritet og fælles kamp for at ændre samfundet.

Bryd med kapitalismen
Dette er nogle af de punkter, som en ægte arbejderregering bør kæmpe for. Det kræver kamp til stregen. Den nuværende ledelse i de tre arbejderpartier – Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – er ikke i stand til at føre sådan et program ud i livet. At udføre sådan et program kræver nemlig en overtagelse af de største virksom-heder, banker, forsikringsselskaber, byggeriet, forretningskæder osv. Det kræver, at arbejderklassen skifter deres ledelser ud og overtager kontrollen med staten og med økonomien, og demokratisk selv styrer begge dele. Det kræver med andre ord en revolution. Den vej frem, som vi står for i Socialistisk Standpunkt, er ikke noget, der vil ske af sig selv. Det er kun muligt, kun hvis arbejdere og unge kæmper for at bringe arbejder-partierne og fagbevægelsen tilbage på et socialistisk program. Derfor opfordrer vi alle, der vil kæmpe for at bringe de socialistiske idéer tilbage i arbejderbevægelsen, til at kontakte Socialistisk Standpunkt og høre, hvordan de kan deltage!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.