I foråret var Christiania endnu en gang på alles læber. Endnu en gang havde de borgerlige fundet ud af, at Christiania mere eller mindre var roden til alt ondt, og at dette onde nu skulle afløses af lov og orden. Da mange unge som ældre, der søger efter andet og bedre end kapitalismen, ser positivt på Christiania, har vi i Socialistisk Standpunkt besluttet, at vi lige vil give vores syn på den sag.

At Christiania er til irritation for de borgerlige er rimeligt åbenlyst. I stedet for at knokle på arbejdspladserne - for en løn som langsomt bliver udhulet af inflationen og tålmodigt vente på sit halvtreds års jubilæum, hvor man får overrakt en guld kuglepen med firmaets logo - var der nogle, der i 1971 fandt ud af at overtage den tidligere bastion ved Christiania. Her ville man lave et frit og solidarisk samfund, hvor man producerede til fællesskabet og sammen nød frugterne. Det skulle være et samfund uden undertrykkelse og med maksimal frihed. Sådanne ting er på ingen måde noget de borgerlige kan lide. Det minder for meget om et alternativ til kapitalismen. Tænk nu hvis de to millioner arbejdere i Danmark (også kaldet lønmodtagere) følte sig inspireret. Tænk hvis de ville have et liv, hvor de ikke bare sled sig selv ned for, at deres virksomhedsejere kunne købe endnu et slot Alsace. Nej, det ville virkelig være for meget af det gode. Derfor har de borgerlige altid hadet Christiania af et godt hjerte.

Mærkesager og meningsmålinger
Valget i 2001 var en cementering af højredrejningen i Danmark. Det betød, at Venstre og de Konservative kunne danne regering støttet at det ekstreme højreparti Dansk Folkeparti. De kom til magten på grund af den udbredte skuffelse over den socialdemokratiske Nyrup regering. Nu var det tid til forandring. Men hvor de borgerlige ved diverse tricks havde fået det til at ligne, at de ville forsvare velfærden var sandheden den modsatte. De har ikke løst nogle problemer overhovedet, selv om det var, hvad de lovede. I stedet har deres politik betydet en endnu hårdere hverdag for det store flertal af befolkningen. Dette er efterhånden ved at gå op for de fleste, hvilket blandt andet kan ses af den faldende tilslutning i meningsmålingerne. På grund af det har det været nødvendigt for de borgerlige at tage forskellige mærkesager op af skuffen – blandt andet Christiania.

Boligmangel og Christiania
Ifølge de borgerlige var Christiania en af de grundlæggende årsager til narkotika misbrug og boligmangel. Så derfor skulle Christiania nu jævnes med jorden, og der skulle bygges ejerboliger på området. På den måde prøvede man at få opbakning til at ødelægge Christiania. Det var en smart manøvre, men den har intet med virkeligheden at gøre. Den borgerlige regering har intet gjort for at få nedbragt boligløsheden, som nogle angiver til at være på omkring 30.000. I stedet er de fremkommet med et forslag om, at ældgamle lofter på gamle byggerier skal laves om til boliger.

Dette må siges at være kreativ tænkning. Tag lofter, der ikke er beboelige nu, er ikke bygget til at være beboelige, og kvaliteten af de tag lejligheder man eventuelt får bygget vil derfor være af tvivlsom karakter. For en regering der repræsentere velhavende mennesker, der har tre-fire kæmpe boliger til privat brug, som hver kunne indeholde masser af lejligheder for boligløse, er deres løsninger lige lovlig fantasifulde. Det virker, som om de har siddet i biblioteket i et af deres velhaver boliger og over en god cigar og et (sikkert flere) glas cognac har fundet ud af ”alle de der unge og arbejdere de må da være mere en glade for at få et mørkt tagrum stillet til rådighed, og med et par vinduer kan de jo også få lidt lys ind!”
Samtidig foregår der det ene kæmpe byggeri af storcentre og kontor domiciler efter det andet. Løsningen på boligmangel er hverken ombygning af tag etager eller rydning af Christiania. Løsningen er massivt byggeri af betalelige boliger. Der er masser af arbejdsløse bygningshåndværkere, så det drejer sig bare om at sætte byggeriet i gang. Alt andet viser, bare at man er rystende ligeglade med de tusinder af arbejderfamilier og unge, der må sætte sig selv i bundløs gæld for at have et sted at bo.

Hvem står bag narkohandel?
Når de borgerlige så angriber Christiania for at sælge hash, så er alle jo enige om, at det er rigtigt. Men man må spørge de borgerlige, om det virkelig er hash handlen, de er imod, eller bare den realitet at det foregår fra Christiania. Indtil videre har det ikke virket som om, man virkelig ville stoppe handlen med hash og for den sags skyld hårdere stoffer. Der har ikke været nogle initiativer på det område. Deres store forargelse virker derfor meget hul. Hvis der endelig sker noget på det område, er det altid de små pushere der står for skud. Men hvad med de folk der står bag? Rockerne er kendt af alle, som de der distribuere stofferne rundt i landet. Alligevel er det eneste, der er gjort imod noget snak om, at de ikke skal modtage bistandshjælp samtidig. Dette er absurd. Med sådan en politik blåstempler man, at der findes et udbredt forbryder syndikat som ved vold presser uheldige skæbner ud i kriminalitet. Men hvem står bag rockerne? Handlen med hårde stoffer som jo findes på ethvert diskotek i landet er en milliard forretning. Hvorfor finder man aldrig bagmændene? Er det fordi, de har brugt deres penge til at købe sig ind på strandvejen og måske er naboer til alle de fine direktører? Har de investeret nogle af deres milliarder i det officielle erhvervsliv? Og er de derfor blevet tilknyttet de folk, som regeringen fører politik for, nemlig kapitalisterne? Det er svært at vide, men nok rimelig tæt på sandheden.


Venstrefløjen og Christiania
Når nu de borgerliges argumenter efterhånden er afsløret som selvmodsigende, er det måske tid til at kigge på hvad venstrefløjen siger. Her er der flere grupper, der uden tøven støtter 100 % op bag Christiania og forsvare alt hvad der sker. Disse folk hopper fra det ene brændpunkt til det andet. WTO, IMF, Irak, EU, Globalisering og nu Christiania. Men når de ikke kan høste mere til deres egne organisationer, forlader de kampene lige så hurtigt som de kom.
Men kan man støtte Christiania ukritisk? Absolut ikke. Hvordan er det muligt at sælge store af mængder hash hver dag, hvis ikke man har tilknytning til det kriminelle miljø? Svaret giver sig selv. For nylig var det fremme i pressen, at Hells Angels ville bygge et stort hus i udkanten af Christiania. Det ville uden tvivl gøre deres forretninger nemmere. Men hvordan kan man ukritisk støtte omgang med kyniske mafia folk. Det kan man kun hvis man er politisk bankerot. I stedet burde man organisere forsvarsgrupper, der kunne smide sådanne kriminelle elementer ud.

Hash
Det har også været flere, der har snakket om fri hash. Dette begrunder de i, at man kan bruge det til medicinsk forskning, tøj og andre ting. På det område er det da klart, at man må støtte en lovliggørelse af hash, så længe det ikke har nogle bivirkninger. Men derudover at gøre det til en kampparole at man vil have frigjort hash, det er helt hen i vejret. Der er tusindvis af unge mennesker, der bruger hash til at bedøve sig selv væk fra et liv som på mange områder ikke er værd at leve. Hvad siger venstrefløjen: ”Ryg bare løs min ven, overskuddet går til rockerne.”

Hash misbrug og for den sags skyld alkohol misbrug har altid været et problem for arbejderklassen. Det var ikke uden grund, at man under den russiske revolution ødelagde enorme mængder Vodka, som kunne have ødelagt hele revolutionen. Bryggeriarbejdernes fagforening, der op til 80erne var med i de forreste rækker blandt arbejderne, gjorde også meget ud af at fortælle de skadelige virkninger ved alkohol. På bryggerierne var der i lang tid lige så mange drikke vare, som man ville have, og det betød ødelæggelsen af masser af arbejdere og deriblandt også dygtige tillidsfolk. Alkohol har altid været en epedimi i arbejderklassen og har kun haft en dårlig virkning.

Et samfund hvor unge på 14 og 15 tager extacy for, at kunne have det sjovt er sygt. Fra barnsben vokser man op med alkohol, hash og hårde stoffer. Dette medfører blandt andet, at børn på 13-15 år går og trækker på gaden. Det er en hel industri, der findes i samfundet. Tusindvis af piller og stoffer. I bedste fald betyder det bare, at man ikke kan passe sit arbejde og sin uddannelse i en periode. I værste fald betyder det at nogle bliver psykisk syge, afhængige, narkomaner og i værste tilfælde døden.

I en revolutionær situation, ville man så opfordrer ledelsen af bevægelsen til lige at ryge et bon hoved? Aldrig. Men hvordan kan man så nærmest godkende, at unge bedøver sig selv væk fra virkeligheden. I stedet må vi have dem til at vågne op, se på deres eget liv og opfordrer dem til at være med til kæmpe for at andet liv i et andet samfund.

Man er også kommet frem med løsninger om, at staten skal forsyne narkomaner og andre med hårde stoffer. Men vi vil slet ikke have hårde stoffer. Hvorfor kommer misbrug. Fordi samfundet kasserer en gruppe mennesker allerede fra folkeskolen og ikke byder dem noget indhold i livet. I bedste fald bliver narkomaner taget ind fra gaden og gjort stoffri, bare for bagefter at blive sendt hjem til de samme sociale betingelser, som har startet misbruget. Er løsningen så at staten køber hårde stoffer af kriminelle, for at fortsætte narkomaners altødelæggende misbrug? Kampen mod stoffer er også kampen for at give alle en chance og sikre at ingen bliver tabt på gulvet, som det sker i øjeblikket i tusindvis.

Christiania - revolution for eliten
Ideen bag Christiania er god. Vi vil ikke acceptere det her samfund. Derfor laver vi vores eget. Men det er en lidt for let strategi. Hvis de folk der kan se at der er noget galt i samfundet bare melder sig ud af samfundet, ja så er en ting sikker: Samfundet bliver ikke ændret. Ideen om at man skal flygte fra den stressede hverdag er faktisk egoistisk. Hvad med kollegaerne på arbejdspladsen eller i skolen? Ved at flygte fra problemerne overlader man dem jo til de andre. Ifølge den logik skulle alle, der var utilfredse med samfundet lave en folkevandring mod de jyske skove for at starte et nyt og frit liv. Problemet er bare, at kapitalismen fortsætter med den følgende undertrykkelse af 2/3 af verden, nedslidning af arbejdere, miljøforurening, krige osv.

Socialisme
Der er en måde at ændre samfundet på. Det er arbejderklassens overtagelse af produktionsmidlerne og indførelsen af en demokratisk socialistisk arbejderstat. Men det lykkes først den dag, at flertallet af arbejderklassen bliver bevist om det ansvar, historien har givet dem. Det er derfor alle revolutionæres pligt at støtte kampen for at få de socialistiske ideer tilbage i spidsen for arbejderbevægelsen. Dette er ikke ligetil. Det kræver en indædt kamp mod lederne af arbejderbevægelsen, der har opgivet kampen for en anden verden og i stedet klamrer sig til alle deres privilegier. Men hvad betyder det, at det er svært - hvis det er rigtigt. Christiania har ikke stoppet krige eller undertrykkelse. Kun fjernelse af det kapitalistiske system vil kunne sikre det.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.