- Den danske undergrund tilhører arbejderklassen!

I sin tid (1962) købte AP Møller-koncernen retten til DK’s undergrund i 50 år frem til 2012 for 40 kroner. Selvom 40 jyske dollars synes at være vovet for den sølle ret til den danske undergrund har det alligevel vist sig at være en god studehandel for AP Møller (inflationen medregnet). I alt har DUC (Dansk Undergrunds Consortium, som består af AP Møller, Shell og Texaco) scoret et formidabelt overskud på ikke mindre end 60,8 milliarder gode danske kroner siden 1962 og udsigterne frem mod 2012 ser ud til fordoble dette overskud mange gange!

Efter et flertal i folketinget besluttede at pålægge regeringen den opgave, at få hævet flere penge ud af det sorte guld ca. 250 km vest for Esbjerg, har økonomiminister Bent Bendtsen indledt møder med AP Møller-koncernen omkring øget beskatning på Olien/Naturgassen.

Forhandlingerne kommer til at foregå sommeren over og Bent Bendtsen er blevet pålagt den opgave at finde en måde, hvorpå man kan inddrage flere penge fra olieindvendingen, der netop i disse år tonser derudaf. Bent Bendtsen har udtalt at der ganske vidst skal hentes flere penge hjem til statskassen, men det skal ske på en balanceret måde. Hvad Bent Bendtsen mener med ”balanceret” er et godt spørgsmål, men det er ingen tvivl om at det er med stor skam i livet han skal møde regeringens allerbedste ven: AP Møller koncernen.


På billedet ses Anders Fogh, hans kone og Mærsk Mckinney Møller (Ejer af AP Møller og mistænkt for at spille en afgørende rolle i flere politiske sager, fx krigen mod Irak.)


Hvad resultatet af forhandlingerne bliver, ligger endnu ikke klart, men billeder som det ovenstående, generel kendskab til AP Møller-virksomhedens adfærd i Dansk politik og regeringens holdning til de som har været så heldige i livet at være født rige, tegner der sig et klart billede.

Der har været rygter ude om, at resultatet af forhandlingerne bliver en forøgelse af kulbrinteskatten – som er en ekstraskat der pålægges olieudvindingen bl.a.
Det er især pga. en lang kampagne fra Enhedslisten at der er blevet sat fokus på problemerne, men hvad end resultatet bliver af disse forhandlinger er der ingen tvivl om, at det ikke er en løsning der vil bevare velfærdssamfundet på nogen måde. For Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet virker det som om den hellige grav er velforvaret hvis blot vi ”beskatter på samme måde som i Norge eller Holland”. Sådan hænger det midlertidigt ikke sammen. Det er meget muligt, at der ville komme nogle milliarder ekstra i statskassen (hvilket også er positivt) hvis der lagdes yderligere skatter på den olie der burde tilhøre mig og dig og alle andre. Disse milliarder ville ikke gøre den store forskel – almindelige mennesker vil stadig kunne mærke nedskæringerne, det øgede pres på arbejdsmarkedet, massefyringerne osv.

I det hele taget er det forkasteligt at en enkelt håndfuld selskaber kan tjene stort på den danske undergrund – en undergrund der tilhører os alle sammen i fællesskab bliver i øjeblikket tømt uden hensyn til almindelige arbejderes behov. Der er behov for en socialistisk revolution, hvis vi for alvor skal gå imod bedre tider og sikre at det sorte guld på Nordsøen kommer os alle til gode. Så længe det er den kapitalistiske økonomis natur der bestemmer hvor meget olie der skal hentes op fra undergrunden og så længe det er Bent Bendtsen og AP Møller der skal finde ud af hvad beskatningen skal være på milliardoverskuddet, skal almindelige arbejdere og unge ikke regne med at få nogen bid af kagen.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.