Fra tid til anden dukker diskussionen om indvandrere og flygtninge op i medierne, som regel startet af Dansk Folkeparti eller andre højre-populister. Desværre er Socialdemokratiet ikke gået specielt imod mange af de ting, der er blevet sagt, men har i stedet prøvet at overgå hinanden med udtalelser og forslag, den ene mere sindssyg en den anden (den øde ø bl.a.).


Som socialist må man først og fremmest se på det ud fra et klassestandpunkt, hvorfor er der procentvis flere unge indvandrere der begår kriminalitet, end der er unge danskere (selv om det slet ikke er så slemt som medierne gør det til).


Mange politikere forfalder til den lette løsning, nemlig at skyde skylden på deres kultur. Ifølge dem skulle islam som religion mene, at det er ok at begå kriminalitet imod ikke-muslimer, fordi de er "vantro". Selvfølgelig kan man nok finde nogle fundamentalister, der mener at det skulle være ok, men som enhver, der har gidet at beskæftige sig bare en lille smule med problemet, ved, er det kun en lille procentdel af befolkningen i den "muslimske verden", der har denne holdning. Det ville være det samme som at sige, at alle i den "kristne" del af verden tror, at jorden snart går under, fordi der er mange kristne sekter, der mener dette, altså fuldstændigt uden hold i virkeligheden.


Først og fremmest må man se på de sociale forhold. Der er procentvis mange flere indvandrere, der lever under dårlige sociale forhold, end der er danskere, og dårlige sociale forhold skaber mere kriminalitet. Blandt danskere, der lever under samme forhold, er der også megen kriminalitet, denne side af sagen er der desværre mange politikere og folk i medierne, der "glemmer".


Som socialist må man som nævnt se det ud fra et klassestandpunkt, hvem har man mest tilfælles med? De "danske" kapitalister, som man gang på gang må kæmpe mod for at få den mindste lønstigning eller forbedring af arbejdsforholdene? Eller indvandrere, der også slås med arbejdsløshed, dårlige arbejdsforhold og problemer med at få økonomien til at hænge sammen? For mig er der ikke megen tvivl, og at der heller ikke er det for kapitalisterne, er let at se, ud fra hvilke partier de støtter, bl.a. kan man i Dansk Folkepartis regnskab for 1998 se, at rederiet A.P. Møller støttede dem med over 20.000 kr, præcis hvor meget ved man ikke, da partierne kun har pligt til at oplyse ,hvem der støtter dem med over 20.000 kr, og ikke hvor meget de støtter med. A.P. Møller støtter dog ikke kun Dansk Folkeparti - f.eks. gav de ved valget i 1998 Fremskridtspartiet 100.000 kr i støtte. Ud fra dette er det altså let at se, at de store firmaer har en vis interesse i at beholde den opdeling i "danskere" og "fremmede", som disse partier står for. Og dette er selvfølgeligt meget naturligt, det har altid været i kapitalisternes interesse at splitte arbejderklassen over forskellige ting, for så er det lettere at presse lønningerne, lade være med at forbedre arbejdsforholdene o.s.v. Den gamle filosofi med "del og hersk" er bestemt ikke død!


Derfor må den eneste løsning være, at arbejderklassen må stå samlet på tværs af "race" og andre skel imod kapitalisterne. For først når arbejderklassen styrer produktionen uden hensyn til profit, vil man kunne opbygge et samfund, hvor der er nok til alle og ikke bare en lille klike af kapitalister.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.