Kapitalismen på verdensplan er i krise. Heller ikke Danmark går ram forbi - fabrikker lukkes, aktiekurserne falder, og oven i det hele har vi så fået den nye VC-Regering, der har indført deres berømte skattestop.

Når regeringen ikke vil hæve skatterne og der samtidig er økonomisk nedgang bliver de nødt til at skære ned på statens udgifter. Derfor indeholdt finansloven så mange nedskæringer.

Regeringen har aftalt med amterne og kommunerne, at de også skal gennemføre et skattestop, hvilket i Sønderjyllands amt har resulteret i den såkaldte plan om omstrukturering af sygehusstrukturen. Amtsborgmester Carl Holst havde først planlagt at lukke to af Sønderjyllands 4 sygehuse, nemlig Tønder og Haderslev og evt. senere Sønderborg. Til gengæld skulle det halvprivatiserede Aabenraa sygehus udvides.

Der blev protesteret voldsomt mod planen, bl.a. blev der indsamlet mere end 63.000 underskrifter, og på folkehøringer mødte befolkningen talstærkt op og kritiserede den nye sygehusstruktur. Pga. protesterne valgte Holst at droppe sygehuslukningerne. I stedet nedlægger man nu skadestuerne i Haderslev, Sønderborg og Tønder. Nedlæggelsen af skadestuerne vil betyde, at folk skal køre i op til flere timer for at komme på skadestuen. Det er der ganske enkelt ingen der er tjent med, og der ligger ingen garanti for, hvornår fx fødeafdelingerne fjernes eller andre dele af sygehusene.

Nedlæggelsen af skadestuerne er et led i en langsom nedrivning af den velfærd, arbejderklassen har tilkæmpet sig gennem tiderne. Kapitalismen har ikke længere råd til velfærden, derfor skal der spares og med en regering og et amtsråd, der sidder i lommen på borgerskabet, er det klart, at det er arbejderne og de unge, der skæres på. Amtet har råd til nye motorveje, der skal sikre lettere transportmuligheder for kapitalisterne, og de har råd til at støtte eliteidrætten, men et sygehus eller en skadestue, der skal reparere arbejderne, dét kan der ikke findes penge til. Borgerskabet har råd til at komme på privatsygehus, det har arbejderklassen bare ikke.

Befolkningen viste kampvilje og vandt en delsejr, kan man sige, men nedskæringerne er ikke taget af bordet. Spørgsmålet er bare, hvor de vil ramme i stedet? I alt skal der spares 2% på amtets budget. Bliver det borgerskabet eller arbejderklassen, der skal bøde?

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.