Tirsdag den 9. april var en af nyhederne, at "Fremtidens politikere vil af med pensionen". Baggrunden for det var, at VU og KU havde udtalt, at de mente, at folkepensionen skulle fjernes, da den var for dyr. DSU var knapt så rabiate og ville kun tage folkepensionen fra de rige, men ville samtidig have et opgør med de "garanterede velfærdsydelser".

Grunden til, at de kom med udtalelserne på dette tidspunkt, var en befolkningsprognose fra FN, der forudsagde, at andelen af danskere over 60 år i 2050 ville være på 32%. Man fristes dog til, specielt i lyset af hvilke organisationer der er tale om, ikke helt at tro på, at det er den virkelige grund. Specielt VU, KU og til en vis grad DSU, har igennem årene kommet med op til flere forskellige forslag til "nytænkning af velfærdssystemet", som dog hver gang har vist sig at være slet skjulte forslag til nedskæringer. Dog har Venstre og Konservative sagt nej til en afskaffelse, dette kan man dog også have sine tvivl om intentionerne i, eftersom de normalt ikke føler sig for gode til at spare på de svageste i samfundet. Rent faktisk er udspillet fra VU og KU fint i tråd med deres moderpartiers politik, den eneste grund til at der bliver taget så klart afstand til det, er den kæmpe protest, der ville rejse sig imod det. Hvis de troede, de kunne slippe afsted med det, ville de ikke tøve et sekund med at afskaffe folkepensionen, ligesom de angriber flere andre af de rettigheder, som arbejderklassen har vundet igennem et århundredes kampe.

Men at DSU kan komme med sådan en udtalelse, er intet mindre end en skændsel, desværre er det et udtryk for, at en del af DSU er ved at fjerne sig mere og mere fra deres oprindelige grundlag. Et velfærdssamfund må sikre alle gamle en ordentlig pension, og ikke blot almisser til de "værdigt trængende". Problemet er jo ikke, at der ikke er råd til folkepensionen. Der bliver produceret store værdier hver dag i Danmark. Problemet er, hvordan værdierne bliver fordelt, og som det er i dag, høster en lille gruppe frugterne af det store flertals slid. Løsningen på dette problem må være, at arbejderklassen overtager produktionsmidlerne, så værdierne kan blive fordelt ordentligt. Kun sådan kan de rettigheder, man har vundet, forsvares og udbygges, så vi kan få et samfund med nok til alle.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.