Skattestoppet er en central del af den borgerlige regerings politik. Det skal overholdes og videreføres også i den næste regeringsperiode (hvis arbejderbevægelsens ledelse giver dem lov til at få sådan en).

Regeringen har indgået en aftale med kommuner og amter, som er ekstremt stram og har ført til budgetter ude omkring i landet, som indeholder forringelser på masser af områder. Der er planer om nedskæringer på hjemløse, sindslidende og misbrugere, ligesom uddannelses- og institutionsområdet får hårde tider at føle. Også sygehusene får det hårde pres på amterne at mærke i form af besparelser. Forringelserne "forsvares" med at man jo ikke må hæve skatten, og så må man jo klare sig med de penge, der er.

Asocialt

Men hvem har gavn af skattestoppet? Ifølge en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE er det først og fremmest den rigeste del af samfundet. For det første rammes almindelige arbejdere absolut hårdest af de nedskæringer og besparelser, som er resultatet af regeringens politik, og for det andet betyder fastfrysningen af skatten mest for dem, der har flest penge. F.eks. betyder fastfrysningen af ejendomsværdiskatten jo kun noget for dem, der har hus, og jo større hus man har, des større skattelettelse får man. AE har regnet ud, at denne skattelettelse er 19 gange større for de ti procent rigeste end for de ti procent fattigste. Lignende forhold gør sig gældende f.eks. mht. pristalsregulering af vægtafgiften på biler. Jo større og dyrere bil, jo større besparelse som følge af skattestoppet. Samtidig har regeringen besluttet at inddrage 2,7 mia. kr. fra Landsbyggefonden, som landets lejere betaler til – selvom de borgerlige kalder det noget andet, er det i praksis en særskat på 5100 kr. til hver eneste lejer i almene boliger!

Alt i alt er skattestoppet altså ikke noget, som almindelige lønmodtagere får særlig meget gavn af. Der snakkes meget om lavere skat på arbejde, men der gøres ikke noget ved det – i stedet er skattebyrden i den sidste periode blevet lettere og lettere for virksomheder, aktieejere osv. Selskabsskatten er f.eks. faldet helt ned til 28%.

For en skattepolitik til gavn for arbejderklassen!

De fleste danske arbejdere vil gerne betale skat, også forholdsvis meget, for at sikre et ordentligt velfærdssamfund. Men det er absolut urimeligt, sådan som systemet er skruet sammen nu. En dansk arbejder afleverer for det første det meste af den værdi, han producerer, direkte til sin arbejdsgiver, dernæst trækkes 40-50% i skat, og når han så skal ud at købe ind eller betale regninger, kommer der afgifter og moms oven i det hele. Afgifter er asociale, idet satsen ikke stiger i forhold til folks indkomst. Imens slipper firmaerne billigere og billigere, og de store multinationale, som står med enorme overskud og kæmpeprofitter, smyger sig rask væk helt uden om at betale noget som helst. Der er omkring 1200 selskaber, der opererer i Danmark, men som slet ikke har betalt skat de sidste 3 år. Det anslås, at statskassen på denne måde snydes for op til 40 milliarder kroner årligt.


Socialister går absolut ind for skattestop og skattelettelser for almindelige lønarbejdere. Asociale afgifter, som rammer hårdest på folk med lavere indkomster, skal væk, og skatten på almindelige menneskers løn kan sagtens være meget, meget lavere. Men et generelt skattestop som det regeringen leverer, som kun gavner de rige, og bruges som undskyldning for at smadre velfærden over alt i landet, er der intet godt i. Kapitalisterne og de rige skal ikke have skattestop – de kan sagtens betale langt, langt mere, end de gør i dag. Til dette vil nogle sige: "Jamen, så vil de jo bare flytte deres virksomheder til udlandet, og alle investeringer vil gå uden om Danmark". Meget muligt, men så afslører de jo, hvad det er, der tæller for dem – det er egen vinding og ikke behovet for danske arbejdspladser og en sund økonomisk udvikling i Danmark. Arbejderbevægelsens svar må være: "Ja, værsgo og smut, men det er os, der har bygget jeres virksomheder og skabt jeres værdier. Hvis I ikke vil være med til at sikre velfærden for den danske arbejderklasse ved at betale skat, så har vi ikke brug for jer. Vi kan sagtens drive 'jeres' virksomheder selv!" Der er brug for, at arbejderbevægelsen står frem med en klar og offensiv skattepolitik, der tager fra de rige og kapitalisterne og tilgodeser almindelige arbejdere.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.