kongreslilleFølgende dokument blev færdiggjort i januar 2020, cirkuleret blandt alle RS’ medlemmer og diskuteret i organisationens afdelinger op til RS’ kongres den 21.-22. marts.

manifest5Arbejderklassen og unge besidder enorme skabende kræfter. Det er kræfter der må sættes fri fra kapitalismens lænker og som, hvis de blot får lov, kan bygge fundamentet til et samfund uden mangel og elendighed. Et samfund hvor mennesker endelig kan være mennesker. Et klasse- og statsløst samfund. Dette mål er ikke bare en drøm, men en nødvendighed for at overkomme de enorme problemer der tårner sig op i det kapitalistiske samfund. Derfor tager RS også spørgmålet om en socialistisk revolution seriøst. RS er en lille organisation der står overfor en enorm opgave. Men alt må starte et sted fra. Vi har ikke tænkt os at sidde tilbagelænede og vente på at andre gør arbejdet - vi starter selv. Og det er netop her at dette manifest kommer ind i billedet.

 

Revolution er hjemmeside og avis for organisationen Revolutionære Socialister, som består af unge og arbejdere, der vil afskaffe kapitalismen, og i stedet erstatte det med et demokratisk socialistisk system.Nr95 omslag ny revoRevolutionære Socialister udgiver "Revolution" 10 gange om året.

Kapitalismen er i krise. Alt hvad der i går så ud til at være fast og solidt, bliver der i dag sat spørgsmålstegn ved. Nyheden om bankerot af storbanker, finansinstitutioner, og sågar hele stater, når os hele tiden, og hver eneste dag bliver normale arbejdere og unge mødt med kravet om at betale for kapitalismens krise.

Menneskeheden har aldrig haft mere avanceret teknologi og videnskab til rådighed. Der findes fabrikker, maskiner med en enorm produktionskapacitet, samt massere af arbejdere der gerne vil arbejde. I løbet af kort tid ville alle de basale problemer for menneskeheden – såsom sult, fattigdom, arbejdsløshed, mangel på uddannelse og basal velfærd – kunne løses. Den eneste grund til at dette ikke sker, er, at kapitalistklassen – ejerne af de største banker og virksomheder – ikke kan tjene en profit på det. I stedet ser vi et andet billede. Lukning af fabrikker, nedlæggelser af arbejdspladser og generelt forfald i alle del af samfundet. For millioner af arbejdere og unge er konstante nedskæringer, fyringer og angreb, på alt det der for få år siden var en selvfølge, den nye realitet.

DSC 1028I sommeren 2013 gik de tyrkiske masser i bevægelse, vi var med til at organisere en protest mod den tyrkiske stats undertrykkelse af bevægelsen. Men hvis man tror at arbejderklassen og ungdommen vil sidde tilbage med hænderne i skødet og stiltiende acceptere disse forhold tager man fejl. Overalt i verden, fra Mellemøsten til Nord-og Sydamerika og hele vejen til Europa, ser vi den ene revolutionær bølge efter den anden. I de arabiske lande går millioner af mennesker på gaden imod diktatur, korruption og fattigdom. I Canada har hundredetusinder af studerende strejket i månedsvis imod nedskæringer på universiteterne og imod politivold mod fredelige demonstranter. I Europa går masserne på gaden i et land efter det andet i protest mod nedskæringer og mangel på demokrati. Alt dette er et tegn på at arbejderklassen er ved at rejse sig for at tage sin skæbne i sine egne hænder.

Kravene fra alle disse bevægelser er utrolig beskedne: retten til demokrati, retten til et job og retten til at bevare den levestandard som arbejderklassen har tilkæmpet sig i de seneste 50 år. Men kapitalismen kan ikke tilbyde andet end elendighed for majoriteten af de mennesker der lever under den.

Vi kæmper for et socialistisk alternativ. Et alternativ hvor økono8marts poster 07 small mien ikke er kontrolleret af en lille håndfuld superrige mennesker, men hvor det er flertallet af befolkningen der demokratisk kontrollerer og planlægger den. Et alternativ uden krige mellem forskellige stater og hvor folk ikke er tvunget til at flygte fra deres hjem, men hvor grænser mellem nationer bliver nedbrudt og hvor mennesker ikke bliver diskrimineret på grund af hudfarve, køn, seksualitet eller overbevisning.

Men et sådan samfund kommer ikke af sig selv. Ingen herskende klasse har nogensinde afgivet deres magt og privilegier frivilligt. Vi er revolutionære socialister og mener ikke at kapitalismen stille og roligt kan reformeres væk igennem Folketinget. Kapitalismen kan kun væltes af en revolutionær bevægelse af arbejderklassen og ungdommen. Arbejderklassen er den klasse i samfundet, som reelt har den virkelige magt gennem deres position i produktionen, og kan stå i spidsen for en socialistisk revolution. Derfor kæmper vi side om side med alle arbejdere og unge der kæmper for bedre levevilkår. Mens vi kæmper for arbejderes og unges krav, og imod enhver nedskæring, mener vi også, at kun en socialistisk revolution vil kunne sikre en holdbar levestandard for flertallet af befolkningen. Krisen i Europa kan ikke løses inden eller udenfor EU, men kun gennem revolutionær omvæltning af hele kontinentet – skabelsen af Europas Forenede Socialistiske Stater.

I Revolutionære Socialister er vi aktive i de daglige kampe ude på arbejdspladser og skoler. På universiteterne og gymnasierne er vi med til at lave Marxistiske Studerende (facebook.com/marxstud), der udover at diskuterer marxistiske ideer, er med til at kæmpe for bedre forhold og imod alle nedskæringer.

Vi er dog ikke kun en ungdomsorganisation, men er også aktive på arbejdspladser og i fagforeninger. Her kæmper vi mod arbejdsgivernes angreb, og for de daglige krav som vi kæder sammen med kampen for socialisme. De krav der kan vindes igennem arbejdskampe er kun midlertidige under kapitalismen, og for at vedholde, og udbygge dem, er det nødvendigt med en demokratisk planøkonomi under arbejderklassens ledelse og kontrol.  

 Vi kæmper side om side med alle arbejdere og unge der vil en bedre fremtid. Derfor kæmper vi også i arbejderbevægelsen, som består af fagforeningerne og de tre arbejderpartier (Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten), for at de marxistiske ideer skal i spidsen for denne. Den nuværende regering – bestående af Socialdemokraterne og det borgerlige parti Radikale Venstre – har valgt at administrere kapitalismen, som betyder en konstant forringelse af arbejdere og unges levestandard. Vi ser hvordan regeringen ikke engang har gennemført de simpleste forbedringer for det store flertal af befolkningen, men hele tiden forsøger at lave reformer der skal ”øge arbejdsudbuddet”.  Det er blot en anden måde at fortælle, at man har tænkt sige at skabe flere arbejdsløse, så lønningerne kan blive presset i bund, og kapitalisterne kan beholde, og forøge, deres profitter.579092 171750886349788 1973640417 nPaneldebat: Hvilken vej frem for venstrefløjen?

I Revolutionære Socialister kæmper vi imod kapitalismens nedskæringsvanvid, og kæmper for de krav der udspringer fra de daglige kampe, som blandt andet er:
  1. Alle nedskæringer og privatiseringer i den offentlige sektor må rulles tilbage sammen med skattelettelserne til overklassen. Virksomhederne må sættes under ledelse af valgte repræsentanter fra de ansatte og fagforeningerne.
  2. Fuld dyrtidsregulering så lønningerne følger med prisstigningerne
  3. Fuld beskæftigelse. For en 30-timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation. Afskaf obligatorisk overarbejde. For ret til pension fra 55 år med en folkepension til at leve af.
  4. Lige løn for lige arbejde – hæv mindstelønnen til 160 kr. for alle arbejdere, lærlinge, studerende og pensionister.
  5. Stop for finanskriser, spekulation og gældsfælder. Bankerne og lukkede virksomheder må overtages af staten uden kompensation.
  6. Uddannelse til alle. Investér i uddannelse og opret det nødvendige antal lærepladser.
  7. Nej til splittelse af arbejderklassen. Ingen diskrimination på baggrund køn, etnicitet, seksualitet eller overbevisning.
  8. Nationaliser de 200 største virksomheder under arbejderklassens demokratiske ledelse og kontrol.

Nationalisering af de 200 største virksomheder i Danmark vil være det første skridt på vej imod en demokratisk planøkonomi, og derfor i retning imod socialisme. Men kapitalismen er international og derfor må kampen for socialisme også være det. Kampen mod krig, sult, arbejdsløshed, racisme og miljøødelæggelse er ikke isoleret til Danmark.

thumb World Congress 2012-6IMT's Verdenskongres 2012 Revolutionære Socialister er en del af den Internationale Marxistiske Tendens (marxist.com ), som er en international revolutionær organisation, og vi har søsteraviser i over 40 lande kloden rundt. Arbejderklassen og ungdommen kæmper den samme kamp verden over, og vi deler naturligvis revolutionære erfaringer på tvært af landegrænser og kontinenter, igennem internationale arrangementer. I Danmark organiserer vi debatmøder om de politiske og sociale situationer i andre lande verden over, og arrangerer manifestationer og demonstrationer til støtte for bevægelser der kæmper for en bedre verden.

Kapitalismen forsvinder ikke af sig selv, og vi har brug for alle kræfter i kampen for en mere solidarisk verden, så kontakt os hvis du har lyst til aktivt at kæmpe for socialisme [Gå med i Revolutionære Socialister].

IMG 2207Møde i Arbejdermuseet med Trotskijs barnebarn Volkov, ved 90 året for den russiske revolution, 75 året for Trotskijs Københavnertale.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.