Som vi tidligere har rapporteret på denne side, har det nye socialistparti i Venezuela, PSUV, netop konkluderet en to måneder lang kongresperiode. Forfatteren til denne artikel, har overværet flere af møderne, talt med delegerede og studeret kongresdokumenterne efter i sømmene. Det er med den baggrund, at jeg nu vil give en overordnet skildring af begivenhedernes gang, af stemningen på kongressen og iblandt de cirka 1.800 delegerede og ikke mindst i deres bagland hos de millioner af revolutionære chavistas, som har valgt dem og som i spænding har fulgt kongressens gang.

Konteksten

Det første som falder mig i øjet er, at der ikke er tale om en normal kongres for et traditionelt arbejderparti eller fagforening i Europa. I socialdemokratier eller store kommunistpartier i Europa, hænder det som regel, at højrefløjen dominerer kongressen fuldstændigt og at debatterne har en mere eller mindre symbolsk karakter; de fleste resultater er besluttet på forhånd og linjen er lagt fra toppen. Kongressen bliver afholdt i huj og hast og minder ofte om et medie-show.

I Venezuela er det noget anderledes. Ikke fordi at alting er perfekt – for også i Venezuela er der et uhyrligt bureaukrati, hvilket jeg vil komme tilbage til – men fordi der ganske enkelt er en anden politisk situation i landet. Den revolutionære proces har fået millioner af fattige fra slumkvartererne, arbejdere i industrien, småhandlende og jordløse bønder på benene og ind i politik. Det er dette enorme pres fra neden, som er blevet kanaliseret ind i PSUV og som  gør, at kongressen er alt andet end ”almindelig”.

fotopsuvanzoategu-ilogochavez

Selve kongressens struktur afspejler det meget godt. Man bruger hele to måneder til at diskutere de dokumenter, som skal behandles, kongressen mødes hver weekend og i mellemtiden har de delegerede tid til at tage tilbage til deres hjemegn og diskutere med deres bagland. På bagsiden af de delegeredes stemmekort, står der ”delegeret, kan blive kaldt tilbage af sin circumsprición [råd af afdelingsrepræsentanter i lokalområdet]”.

De fleste af de delegerede, som jeg taler med i løbet af den fjerde kongres-sammenkomst i Caracas, afspejler meget godt denne stemning; De identificerer sig med revolution og socialisme og siger bl.a. ting som ”PSUV skal være ægte socialistisk, ikke socialdemokratisk”, ”PSUV bør erklære sig for proletariske internationalister”, ”bureaukrati og korruption skal udryddes”, osv., osv.

fotopsuvanzoategu-leomesa

Det utrolige er,  at langt de fleste af de delegerede ikke har nogle fordomme imod marxisme, men tværtimod har en  tørst efter idéer og teori. På bare tre timer sælger vi 150 eksemplarer af El Militante (CMR's avis i Venezuela) og i løbet af den weekend alene sælger vi for 800 euro marxistiske bøger og skolingshæfter, hvilket er et enormt pengebeløb i Venezuela. I de efterfølgende weekender, sælger vi for lignende beløb. Folk er ganske enkelt ellevilde med klassikerne. Marx, Engels, Lenin og Trotskij sælger som varmt brød. 

Anti-kapitalisme til debat

På den tredje kongres-sammenkomst i Puerto Ordáz (Ciudad Guayana) i regionen Bolívar, er bølgerne gået højt. En delegeret fra Caracas har rejst en diskussion, fordi han ikke forstår, hvorfor begrebet ”anti-kapitalisme” er blevet udeladt fra PSUV's principerklæring. Den snævre sammensat promotor-kommission svarer, at begrebet er unødvendigt og at det ”ligger implicit i teksten”. Delegerede fra Caracas svarer, at ”hvad der er implicit for os, bør være eksplicit for flertallet af mennesker i Venezuela”.

Denne debat tager promotor-komitéen (som er en instans håndplukket af Chávez), på sengen. De bliver nød til at udskyde afstemningen om principerklæringen, som de ellers havde håbet på at kunne få igennem på mødet i Bolívar. Venstrefløjen vinder en anden sejr i Bolívar; på grund af de nyeste provokationer fra imperialismen (konflikten med Columbia og Exxon-mobil sagen), vedtages det, at de delegerede laver demonstrationsoptog, ved hver by, som kongressen samles i. Således laver de en imponerende demo i Puerto Ordáz – og hundreder af arbejdere fra de nærliggende industrier støder til og tager del i optoget.

Bureaukratiet skærer igennem

Men alt er langtfra så rosenrødt, som det nogle gange kan se ud til. En gammel sag popper op og bliver til en ophedet debat på kongressen. Kort efter nederlaget i konstututions-afstemningen i december, begyndte et medlem af nationalforsamlingen – hvad vi på dansk ville forkorte som en MF'er – Luís Tascon, at angribe broderen til ærkebureaukraten Diosdado Caballo, nemlig José David Cabello som er departementschef for skattevaesenet. Sagen drejede sig tilsyneladende om uregelmæssigheder i et køb af nye busser til offentligt transport. Der er rygter om korruption. Tascon indkalder til pressemøde om sagen, men begår én stor fejl; Han inviterer Globovision (den ekstremt højreorienterede TV-kanal).

Dette indgyder til voldsom debat i PSUV, hvor Luis Tascon er medlem. Chávez går ud i en tale til de delegerede og foreslår, at Tascon ekskluderes fra PSUV pga. mangel på disciplin. I samme tale angriber Chávez det som han anser for at være ”splittende” tendenser i PSUV, angriber fraktionalisme og kalder til enhed. Jeg taler med flere delegerede i udgangen, efter Chávez tale. Mange af dem er meget skuffede – og nogle er endda vrede.

Denne vrede bliver til ophidselse, da Jorge Rodriguez og Diodado Caballo samme aften hævder – på nationalt TV – at Tascon er ekskluderet af PSUV, ”med enstemmigt flertal” fra de delegerede. Reaktionerne fra græsrødderne lader ikke vente på sig; I dagene derpå indkalder de delegerede til forsamlinger med deres bagland, for at diskutere sagen og protestere – beslutningen om eksklusion er nemlig slet ikke blevet fremsat til debat og da slet ikke blevet ”enstemmigt vedtaget”.

Sovjet-agtige strukturer på basisplan

Onsdag den 20. februar befinder jeg mig i Santa Terresa, som er et almindeligt kvarter i Caracas centrum. Det er en blandet zone, hvor der er nogenlunde ligeså mange chavistas som der er euscalidos (tilhængere af oppositionen). Sammen med en kammerat, der er vocero (tillidsrepræsentant valgt af folk i sin zone), tager jeg ned til en forsamling i den såkaldte circumscripción. Dette er et møde, hvor alle tillidsrepræsentanter fra kvarterets afdelinger (battaliones), er tilstede og diskuterer kongressens forløb.

fotopsuvanzoategu-mesastrabajo

Det er disse afdelingsvalgte repræsentanter, som har valgt ham som er delegeret for Santa Terresa og derfor forbeholder de sig også retten til, at diskutere kongressen hver uge med ham. Den delegerede er en midaldrende mand ved navn Luis. Han fremlægger weekendens møder, med vægt på Tascon-sagen. Han spørger, hvad han skal stemme og siger at det er tillidsrepræsentanterne som skal afgøre det på denne forsamling.

Selve forsamlingen er imponerende; Næsten alle de 20-25 tilstedeværende fremlægger deres synspunkter i debatterne. Det som går igen og igen, er utilfredsheden med at Tascon ekskluderes uden retten til at forsvare sig og en udbredt bekymring for, at PSUV skal blive det samme som MVR (det tidligere chavista-regeringsparti, som var kendt for at være ekstremt topstyret). ”Vi må passe på, at det ikke bliver de samme, som kommer i ledelsen”. En anden delegeret, hvis navn jeg ikke får fat i, rejser sig og udtrykker sig med klar stemme; ”Jeg har sagt det mange gange før...Jeg er ikke chavista som sådan. Jeg har kæmpet side om side med Chávez i årevis, men altid med ét mål: den socialistiske revolution”. Han modtager et stort bifald og konkluderer efterfølgende, at det må være de almindelige medlemmer i partiets afdelinger, som må bestemme om Tascon skal eksluderes eller ej.

Luis, Santa Terresas delegerede, forklarer; ”Bare rolig, vi er et flertal på kongressen, som ikke vil have et nyt MVR.” Og efter alt at dømme har han ret. Der er bare et stort problem; flertallet af de delegerede på PSUV kongressen er ganske givet ærlige revolutionære, men de er uorganiserede og deres modstandere, er organiserede og arbejder som en hemmelig fraktion.

Forsamlingen i Santa Terresa efterlader mig med præcis dette indtryk. Jeg husker på, hvordan John Reed beskrev møderne i Petrogradsovjetten i sin berømte bog, Ti dage der rystede verden. Strukturen på basisplan i PSUV har uden tvivl nogle af de samme træk. Men uden en organiseret venstreopposition, er det sandsynligt at bureaukratiet og reformisterne trækker det længste strå. På samme måde kan vi sige, at hvis ikke bolsjevikpartiet havde eksisteret i Rusland og handlet som det gjorde, så ville sovjetterne nok også have gået til grunde, ødelagt af de russiske reformister og karrieremageres destruktive politik.

Stadig åben

Den første weekend i marts afsluttedes PSUV kongressen formelt. Det skete i Maracaibo i den olierige region Zulia. Kongressen byder denne gang på adskillige overraskelser. På den foregående kongres-forsamling i Puerto La Cruz, Anzoategúi, føler de delegerede sig taget grundigt ved næsen; promotor-komiteen har bestemt, at metoden til at vælge de delegerede på er, at hver delegeret stemmer på tre navne og at alle stemmesedlerne så ryger til Miraflores-paladset, hvor Chávez vælger 69 kandidater, blandt de med det højeste stemmetal, som derefter skal på valg til ledelsen i PSUV. Men ifølge promotor-komiteen må det kun være ”velkendte” ledere. Denne metode får mange vrede ord med på vejen, hos de delegerede, som vi taler med.

congresopsuv6

Alligevel byder den afsluttende forsamling i Maracaibo på overraskelser; Chávez har udnævnt en velkendt venstreorienteret og tidligere general, som mener at militæret skal politiseres og går ind for bevæbning af folket, Rojas Müller, til vice-præsident. Udover det har Chávez valgt at nominere en ung marxist fra regionen Táchira, som støtter CMR og El Militante, nemlig Freddy Acevedo, til en af de 69 ledelseskandidater. Dette giver anledning til fornyet glæde og optimisme hos venstrefløjen i PSUV.

To andre vigtige aspekter, indikerer, at kampen om PSUV stadig er helt åben; På dne ene side vedtages at PSUV erklærer sig for anti-kapitalistisk. På den anden side, bliver den flok stalinister fra PCV, det venezuelanske kommunistparti, som var gået ind i PSUV, så vrede over kongressens udfald, at de vælger at udvandre og melde sig ud. En glædelig nyhed, fordi det giver reformisterne færre kort på hånden og mindre pusterum til deres idé om at ”den venezuelanske revolution blot er anti-imperialistisk/national-demokratisk og ikke socialistisk”. Teorien om to stadier, som stalinister verden over har brugt til at sabotere revolutioner i ét land efter det andet, vil nu få mindre slagkraft i PSUV.

Søndag, kongressens afslutning, bærer præg af endnu en begivenhed. Det diktatoriske og pro-USA regime i Columbia, anført af Uribe, angriber en gruppe guerilla-soldater fra FARC, som opholder sig på nabolandet Ecuadors territorium. De dræber Raul Reyes, den næstkommanderende i FARC og spolerer derved ikke blot de fredsforhandlinger, som især Chávez har promoveret, men underkender derved også Ecuadors suverænitet og selvbestemmelse over eget territorium. Både Rafael Correa (Ecuadors præsident) og Chávez går ud og kalder Uribe for en slyngel, indkalder til alarmredskab i begge lande og mobiliserer tropper til grænserne. ”Hvis de krænker vor suverænitet, kan det blive krig”, erklærer Chávez. Det er tydeligt, at dette sætter dagsordenen på PSUV kongressen; de delegerede føler at Columbias handlinger er en klar provokation fra USA og et forsøg på at sætte en kæp i hjulet på revolutionen.  

Det skal blive spændende at følge begivenhederne i Venezuela og især de interne kampen i PSUV fermover. Efter planen, skal de delegerede nu forme en slags ”permanent forsamling”, som skal være en besluttende instans, indtil landsledelsen er valgt. Men diskussionerne vil fortsætte i afdelingerne og blandt græsrødderne landet over.

Den venezuelanske revolution står overfor alvorlige problemer, som det nye parti omgående må tackle; arbejdsløsheden er stadig høj, der er stadig boligmangel og vigtigst af alt, så er der udbredt mangel på fødevarer; I nogle områder er det mælk og sukker, i andre er det majs- og hvedemel, eller æg, osv. Et produkt af arbejdsgivernes sabotage – en situation som mest af alt ligner de chilenske kapitalisters boykot af Allende-regeringen i starten af 70'erne. Hvis PSUV skal kunne løse disse opgaver og give folket en konkret smag for hvad socialisme er, må det hurtigst muligt ekspropriere bankerne, fødevarekæderne og de store industrier, som stadig er i kapitalisternes hænder. Kun på den måde kan det lykkes at indføre ”socialisme i det 21. århundrede”.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.