• Find the event here

  During his time as Prime minister of Denmark, Anders Fogh Rasmussen declared that the time of crisis in capitalism was over. This was part of a larger euphoria amongst bourgeoise politicians, economists and social scientists. Most famously, Francis Fukuyama, who declared Marxism dead and the “end of history”.

  The so-called financial crisis of 2008 put an end to this euphoria, and many people, Fukuyama included, argued that maybe it was a bit too early to throw Marx into the dustbin of history.

  Join us when we discuss the basics of the Marxist understanding of economics, and the broader understanding of the economic and political crisis of modern capitalism.

 • Show that you are attending the event here

  Marxist philosophy - dialectical materialism - is the foundation of Marxism, and all other aspects of Marxism stem from this revolutionary philosophy. Therefore, for Marxists philosophy is not a secondary question, but something that has to be studied as it is an essential tool which enables us to understand the world around us and to change it.

  Come and hear more about Marxist philosophy and more importantly how to use this philosophy to change the world around us fundamentally for the benefit of the majority.

  Everyone is welcome to participate and it is not requirement that you have any knowledge about Marxism or philosophy beforehand.

  The introduction will be made by Jonas Foldager, editor of marxist.dk

 • Find eventet her

  "Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den" (Marx)

  Har du lyst til at være med til at forandre verden fundamentalt? Kom med til introduktionsmøde hos Revolutionære Socialister! Her er programmet for mødet:

  - Velkomst og navnerunde
  - Hvad vi kæmper for og hvad vi kæmper imod
  - Vores organisation i Danmark og internationalt

  Efter mødet er der uformel snak om socialisme, revolution og kapitalisme over en kop kaffe :)

 •  

  Find eventet her

  *ENGLISH BELOW*

  Klimakrisen er potentielt det mest katastrofale aspekt af kapitalismens generelle krise.Politikerne bruger store ord om deres planer for at begrænse omfanget af konsekvenserne, men sandheden er, at truslen ikke kan afværges inden for kapitalismens rammer. Der hersker en tro på, at vi som individer gennem ændring af vores forbrugsvaner kan afværge katastrofen, men dette er blot endnu en måde for virksomhederne at tjene penge på en desperat situation – så længe produktionen er underlagt virksomhedernes profithensyn, kan vi ikke omstille den globale økonomi på en måde, der tager hensyn til miljøet. De tekniske løsninger er til stede, men de er utilgængelige under det kapitalistiske system.

  Med en demokratisk planøkonomi kan vi prioritere flertallets interesser over profitten til de få. Denne omvæltning kan vi ikke skabe alene; det kræver en massebevægelse og en stærk revolutionær organisation.

  Kom til klimaseminar med Revolutionære Socialister og Marxistiske Studerende, og lær mere om krisen og dens ophav. Hvad er det, der gør, at kapitalismen i sin essens nødvendigvis belaster klimaet i en sådan grad, at den aldrig kan blive grøn? Og hvordan kan vi med en socialistisk verdensrevolution afværge krisen? Hvad kan vi gøre nu? Kom til heldagsseminar med oplæg og paneldebat, deltag i diskussion og mød Revolutionære Socialister, der kæmper for en socialistisk verdensrevolution som den eneste reelle løsning på klimakrisen.
  **NÆRMERE PROGRAM FØLGER**

  -----
  The Climate Crisis is potentially the most catastrophic aspect of the crisis of capitalism. The politicians use big words about their plans to limit the extent of the consequences, but the truth is that the threat cannot be prevented within the limits of capitalism. A prevalent belief is that we as individuals can avoid the catastrophe through a change in our consumer habits, but this is simply another way for businesses to earn money from a desperate situation – as long as the production is managed by the businesses who are only taking profit into consideration, we cannot change the global economy in a way that has respects the environment. The technological solutions exist, but they are unreachable under the capitalist system.

  With a democratic planned economy we can prioritize the majority’s interests over the profit of the few. We cannot create this radical change alone; it demands a mass movement and a strong revolutionary organization.

  Come to the climate seminar with Revolutionary Socialists og Marxist Students and learn more about the crisis and it’s beginning. What makes capitalism put a strain on the climate to a degree that it can never be green? And how can we avoid the crisis with a socialist world revolution? What can we do now? Come to an all-day seminar with presentations and debates, take part in the discussion and meet Revolutionary Socialists that are fighting for a socialist world revolution, which is the only real solution to the climate crisis.
  **AGENDA TBA**

 • Find the event here

  English below
  Revolutionære Socialister prøver noget helt nyt! Vi afholder en fredagsbar fredag den 26 kl. 14-23 i organisationens lokaler. Kom forbi og få en øl eller sodavand i kammeratlige omgivelser. Venner og kontakter er velkommende.

  Revolutionary Socialists are trying something new! It's gonna be a Friday bar on the 26 from 14 to 23 in the offices. Friends and contacts are welcome.

 •  

  Show that you are attending the event here

  150 years ago Karl Marx analysed the capitalist system in the Communist Manifesto. This analysis is more relevant today than ever. In order to fight capitalism we need to understand the system that we are fighting.

  Marx, however, did not only analyse capitalism - he also described the system that should replace it. Marxist Students invites you to a meeting and discussion about capitalism and how to achieve socialism.

  No prior knowledge about Marxism is required in order to participate in the meeting.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.