I weekenden d. 10. - 12. november 2006 afholdt den spanske studenterorganisation Sindicato de Estudiantes (SE) deres 11. kongres og kunne dermed fejre 20 års jubilæum. De har masser at fejre, som det vil fremgå i denne rapport fra kongressen, hvor to medlemmer af Socialistisk Standpunkt deltog som inviterede gæster.

På kongressen i Madrid, deltog omkring 300, hvoraf størstedelen var delegerede fra afdelinger af SE fra hele Spanien. De resterende var dels inviterede gæster fra ind- og udland og dels medlemmer af SE, som ikke var delegerede. Af udenlandske gæstetalere deltog kammerater fra Østrig, Mexico, Italien, Frankrig, Venezuela og Danmark, for fortælle om den generelle politiske situation rundt om i verden og også fortælle og diskutere hvordan elever og studerende er organiseret i andre lande, og hvilke kampe de kæmper.

Hårde kampe, store sejre
SE er den største studenterorganisation i Spanien. Det kan sammenlignes lidt med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, med den forskel at SE inkluderer alle slags studerende, fra folkeskoleelever, teknisk skole elever til universitetsstuderende. Den organisatoriske opbygning er også anderledes, idet man er individuelt medlem. Landet er opdelt i regioner, hvor medlemmerne holder møder på tværs af uddannelsesstederne. På den måde er man ikke isoleret i et elevråd på eksempelvis en handelsskole, men holder samlede møder for alle de, der er medlemmer af SE i det område, hvor man nu er.

sindicatodeestudiantes
Organisationen opstod efter lange og hårde studenterkampe i 1986. Før 1986 havde der ikke eksisteret en organisation, der samlede de studerendes kampe. SE blev altså født ud af kamp, hvor millioner af elever og studerende var på gaden. Kampen strakte sig over flere måneder, med hundredetusindvis af studerende i demonstrationer, strejker og besættelser. Efterhånden som kampen udviklede sig blev også arbejderne involveret, og da politiet skød en elev, skabte det enorme demonstrationer med studerende, forældre og generelt arbejdere. Kampen endte i en sejr til de studerende, og siden da er SE blevet anerkendt af de spanske studerende som deres organisation.

SE har bred opbakning blandt elever på uddannelsesstederne, således har de været i stand til at mobilisere hunderedetusinder af elever til demonstrationer og langvarige strejker, når regeringen har villet lave forringelser. Forholdene hvorunder demonstrationer og strejker foregår, er ikke lette. Strejkende elever får bøder. Uddeling af løbesedler vanskeliggøres af politiets indblanding, og på nogle skoler lukker og låser man simpelthen dørene, så eleverne ikke har mulighed for at deltage i demonstrationen. En sådan manøvre er naturligvis blevet nemmere efter, at der på landsbasis er blevet ansat 3000 politifolk til at ”sikre skolerne mod ulovlig våbenbesiddelse, o.l.”.

Disse forhold gjorde sig også gældende under den seneste store landsdækkende demonstration, som løb af stablen d. 26. oktober, som var en protest mod det allerede indførte selveje af uddannelsesinstitutioner. På trods af risikoen for bøder og politiets aggressioner, var titusinder af studerende på gaden rundt om i landet.

Sindicato de Estudiantes tager politisk stilling
Til forskel fra de fleste elevorganisationer i Danmark, mener SE, at det er nødvendigt at tage politisk stilling. De siger f.eks. at de med Zapatero (fra Socialistpartiet) har fået en bedre regering end den højrefløjsregeringen, de havde i sidste valgperiode. SE roser Zapatero for at have taget befolkningens ønske om tilbagetrækning af Iraktropperne seriøst, samt at han har været i stand til at indgå aftaler med ETA, den baskiske løsrivelsesbevægelse, som ingen regering i årtier har kunnet opnå enighed med. I det hele taget er Spanien blevet et mere demokratisk styre, efter Zapatero er tiltrådt. Men dette betyder naturligvis ikke, at SE forholder sig ukritisk til Zapatero. De er de første til at kritisere ham, når den politik han fører, er til skade for ungdommen. For SE kan ”uddannelsespolitiske” spørgsmål og ”politik” ikke adskilles, alle spørgsmål der vedrører ungdommen tager de stilling til.

sindicatodeestudiantes1
Lige som SE har en mening om den aktuelle politiske situation, tager de også stilling til samfundet som helhed. Den eneste måde ungdommens krav i sidste ende kan sikres er gennem en socialistisk revolution.

For at være medlem af SE skal man ville kæmpe for elevernes forhold, ikke nødvendigvis være enig i hele programmet. Men det politiske program er afgørende for SE, fordi det gør dem i stand til at tage stilling til de konkrete ting, der sker i Spanien og i resten af verden og samtidig tage stilling til i hvilken retning, de mener man må gå for at ændre samfundet på længere sig. Dette gør SE i stand til at vise en vej frem for unge og studerende.
SE viser, at en politisk studenterorganisation ikke afskrækker elever og studerende – tværtimod, gør det dem i stand til at lede ungdommen i kampene for unges forhold.

En internationalistisk organisation
SE har et klart perspektiv om, at verden må gå i en socialistisk retning. For at gøre det må man organisere sig internationalt og tage stilling internationalt.

De sidste år har SE fokuseret på situationen i Venezuela. De har officielt støttet genvalg af præsidenten Chavéz i flere år også til valget i december 2006. I en vedtaget udtalelse fra kongressen i år, udtaler SE deres støttet til den bolivariske revolution og anerkender, at der lige nu er en revolutionær bølge i hele Latinamerika. De mest fremskredne lande, Cuba, Bolivia og Venezuela bør danne en socialistisk føderation, som forsvar mod oligarkiet og imperialismen, og dette må være første skridt mod en Latinamerikansk socialistisk føderation og dermed en gennemførsel af den bolivariske revolution. På kongressen i år, konfirmerede SE deres samarbejde med den internationale kampagne Hands Off Venevuela.

Sindicato de Estudiantes - En klasseorganisation
SE er en ungdomsorganisation, som kæmper for unge og arbejderes rettigheder og for en omvæltning af kapitalismen. Det spanske samfund er et kapitalistisk samfund inddelt i klasser. Flertallet består af arbejderklassen, og det er primært dem, der har en interesse i ordentlig uddannelse for alle, og dem der kan kæmpe det igennem. Man kan ikke stille sig et sted mellem klasserne, men må vælge standpunkt. Sindicato har klart valgt samme side som arbejderklassen. De kæmper for arbejderklassens børns ret til uddannelse, og de kæmper sammen med arbejderklassen og deres organisationer.

Lige fra grundlæggelsen af SE har det været en del af deres program at samarbejde med fagbevægelsen, et samarbejde der består den dag i dag.

I flere omgange har SE været i stand til at presse fagbevægelsen til at gå med i deres kampe. Det har de kunnet, i og med de har kunnet mobilisere så mange, mange tusinde unge. Ved demonstrationerne har SE på bannere, i løbesedler i TV—interviews osv. flere gange opfordret fagbevægelsen til at gå med i en 24-timers generalstrejke. Samtidig organiserer SE-afdelingerne besøg til de store fabrikker og virksomheder i deres lokalområder, både under kampe og ellers, med det formål at fortælle om kampene, opnå støtte og sympati, samt samle penge ind. Derudover organiserer SE støtte til arbejdere i kamp, fra elever og studerende.

Således er det flere gange lykkedes at få fagbevægelsen til at gå med i 24-timers generalstrejker for ordentlige forhold for den spanske ungdom.

Modstanden mod kapitalismen

SE er antikapitalistisk organisation og bygger deres arbejde ud fra et perspektiv om, at så længe vi lever i et kapitalistisk samfund, vil der være ulighed. Den ulighed vil aldrig være til gavn for arbejderne eller deres børn. Hver dag oplever børn af arbejdere i Spanien såvel som i resten af verden, at de ikke har de samme muligheder for at få en ordentlig uddannelse, som de riges børn har. Hvert år oplever uddannelsesinstitutionerne, at der skæres ned, og privatiseringen af hele området har blot gjort det meget værre. Det, som svarer til de tekniske skoler, er nu fuldstændig kontrolleret af store firmaer, som ”sponsorerer” alle undervisningsmaterialer, til gengæld for at der bliver undervist i de ting, som firmaet har brug for at folk kan.

Også den katolske kirke har fået meget indflydelse på skolerne. Al uddannelse, siger SE, må naturligvis tilbage på statshænder. SE har også programmer for lektiehjælp på gymnasierne, da den slags ellers ikke er tilgængeligt. Det er en konkret måde at hjælpe på, samtidig med at der arbejdes på politisk plan i elevrådene, for at ændre kursen. De seneste 20 års kamp viser at det er muligt at vinde sejre, men også at der er en evig kamp så længe det kapitalistiske samfund består. Derfor er kampen for et godt og retfærdigt uddannelsessystem også kampen mod kapitalismen. Sindicato de Estudientes viser, at dette er muligt!

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.