Workers PowerI marxistisk forstand er sekterisme en manglende evne til at forbinde sig med arbejderklassen, som følge af fejlagtig tilgang til arbejdernes bevægelse og kamp, som den udfolder sig i virkeligheden. Sekterisme udspringer af manglende dialektisk forståelse af bevidsthed og massefænomener samt en manglende sans for proportioner.

Alexander II of Russias murder 02Bolsjevikkernes historie er et skatkammer af lektioner for revolutionære i dag.  I denne artikel dykker vi ned i bolsjevikkernes kamp mod anarkistiske idéer – en kamp der var nødvendig for at partiet, under den russiske revolution i 1917, kunne lede arbejderklassen til magten.

safe imageEn folkefront er en fejlslagen taktik i klassekampen, der forsøger at forene arbejderklassens organisationer og partier med det såkaldt progressive borgerskab ofte på baggrund af truslen fra fascisme, krig og andre farer. Historisk opstod folkefronten som en del af den politiske zig-zag-kurs ført under Stalin.

FlickrUndertrykkelse af nationer er en indbygget del af kapitalismen. Marxister er imod nationalstaten og kæmper for en verden uden grænser, men samtidig har kampe mod national undertrykkelse et revolutionært potentiale. Så hvor står marxister i det nationale spørgsmål? Her er erfaringerne fra Lenin og bolsjevikkerne uvurderlig.

what is to be doneDer er en udbredt myte om, at marxister kun beskæftiger sig med arbejdskampe og økonomiske spørgsmål – at alle andre spørgsmål vil ordne sig efter revolutionen. Intet kunne være længere fra sandheden.

NæveForskellige ideer florerer især på den akademiske venstrefløj, som forsøger at forklare og komme kvindeundertrykkelse til livs. De adskiller sig fra marxismen i deres filosofiske grundlag og som resultat på deres forståelse af og løsning på undertrykkelse. Vi sammenligner her marxisme og intersektionel feminisme og fremlægger et revolutionært svar på undertrykkelse.

fallen capitalProfitratens tendens til fald betegner det faktum, at der er en tendens til, at forrentningen på kapitaludlæg bliver lavere i takt med den teknologiske udvikling. Årsagen er, at udviklingen generelt og inden for de enkelte industrigrene går i retning af, at værdien af maskiner, råmaterialer osv. – den konstante kapital – i produktionen stiger hurtigere end antallet af arbejdere – den variable kapital – i produktionen.

Paris,  France - August 31, 2011:  'Le Penseur' sculptures of August Rodi in the Rodin Museum garden.Marxismen bliver ofte anklaget for at forstå den menneskelige historie som et skematisk forløb, hvor ét udviklingstrin på pedantisk vis erstatter et tidligere og mindre avanceret stadie i den socioøkonomiske process som en simpel trappemodel. Men historien udvikler sig ikke efter en banal, trinvis profeti. Denne idé udspringer af stalinismens karikatur af de marxistiske idéer. I stedet sker menneskelig og samfundsmæssig udvikling på en ulineær, forskelligartet og broget facon som beskrevet af den russiske revolutionære Leon Trotskij med begrebet ‘kombineret og ujævn udvikling’. 

centrismeCentrisme er et begreb i den marxistiske terminologi, der betegner personer, organisationer og politik, som vakler mellem reformistisk og revolutionær politik. Centrisme er per definition en ustabil størrelse, idet den er en overgangstilstand enten fra et reformistisk udgangspunkt udviklende sig i revolutionær retning eller vice versa.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.