Vi modtog et spørgsmål fra en læser om Marx’ brug af begrebet ”proletariatets diktatur”. For Marx var proletariatets diktatur en overgangsfase mellem kapitalismen og et klasseløst samfund – kommunismen. Han mente et samfund, hvor arbejderklassen overtager de vigtigste dele af økonomien og demokratisk planlægger samfundets drift på alle planer.

Siden starten af 1990’erne er den ene spekulative boble efter den anden blevet pustet op. Verdens aktiemarkeder er vokset seks til syv gange så hurtigt som verdensøkonomien. Det er en vanvittig form for krise. Det giver ikke mening for samfundet som helhed. Den giver kun mening for kapitalisterne, som i deres evige jagt på profit, ikke kunne bekymre sig mindre om samfundets bedste.

I anledning af Arbejdernes Internationale kampdag, 1. maj valgte vi at udgive ”Overgangsprogrammet”, som dagens hæfte. Der kunne ikke findes en mere passende tekst at udgive i anledning af kampdagen.

At der er ting i verden, der ikke fungerer, er næppe en nyhed for nogen. Krige, udbredt hungersnød på og en verdensøkonomi, der kun bliver holdt oppe af centralbankernes saltvandsindsprøjtninger. Med den økonomiske krise er det blevet klart, at det er systemet, der er problemet og at der er behov for et nyt.

I sidste måned lancerede vi ”månedens teoretiske pjece” med udgivelsen af Trotskijs mesterværk ”Deres moral og vores”. I denne måned er vi kommet til et andet mesterværk, en af den marxistiske teoris helt store klassikere; ” Ludwig Feuerbach og den klassiske tyske filosofis udgang” af Friedrich Engels.

I anden del af artiklen fokuserer vi på den marxistiske strategi og taktik. Vi fokuserer særligt på, hvordan man forbinder de daglige krav med et perspektiv om socialisme. Det var det, som Trotskij kaldte overgangskrav. Desuden ser vi på marxisternes forhold til arbejdernes traditionelle organisationer.

Den nuværende krise har vist markedsøkonomiens fallit. Der er brug for, at arbejderbevægelsen præsenterer et klart alternativ til det kapitalistiske anarki. I første del af denne artikel fokuserer vi på planøkonomi som alternativ til kapitalisme, og hvorfor de reformistiske lappeløsninger ikke er tilstrækkelige.

En af Karl Marx’ grundlæggende ideer, som de borgerlige konstant benægter, er hans arbejdsværditeori. Det skyldes, at alle Marx’ andre konklusioner stammer fra denne teori, især behovet for at afskaffe kapitalismen. Systemets modsætninger fordømmer millioner af mennesker til et liv med fattigdom, arbejdsløshed, kriser og krige. I denne artikel viser Mick Brooks ved hjælp af nye tal, at Marx’ arbejdsværditeori er lige så gyldig som nogensinde.

Trotskijs artikel fra 1929 er som skrevet til situationen i dag: "Den amerikanske kapitalisme hviler mere og mere på verdensøkonomiens fundament, med dets modsætninger og kriser, militære og revolutionære. Det betyder, at en social krise i USA måske kommer en hel del før, end vi måske tror og får en feberagtig udvikling fra starten. Derfor er konklusionen: det er nødvendigt med forberedelse. "

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.