Alan Woods forklarer i denne artikel, hvorfor marxisterne ikke danner små sekteriske partier uden for arbejderbevægelsens masseorganisationer. Han forklarer, at det er ABC for marxister, at arbejderne bevæger sig gennem deres traditionelle masseorganisationer, og hvordan marxister forholder sig til det. Det er af allerstørste vigtighed for socialister at forholde sig rigtigt til arbejdernes masseorganisationer og have en åben og oprigtig attitude i stedet for at ende som de små sekteriske grupper, der hævder, at de er de eneste sande repræsentanter for arbejderklassen. Artiklen er skrevet som et svar til Louis Oviedo fra det argentinske parti PO, som har rettet et skapt angreb på vores engelske søsteravis Socialist Appeal.

Dialektisk materialisme er Marxismens filosofi og har været det lige så længe som marxismen har været til. Den er grundlaget, analysemetoden, verdensanskuelsen og værktøjet til at udforme så forskellige analyser som Einsteins teorier om sammenhængen mellem masse og energi, og Marx’ 150 år gamle ”Kapitalen”. Selv dens egen fremkomst følger dens analyse og teser om verdens udvikling, loven om kvantitet til kvalitet og omvendt.

I dag mindst 100 år efter Marx&Engels er deres ideer stadig gældende. Dette gælder ikke mindst på et område som filosofi, hvor de to har gjort et kæmpe stykke teoretisk arbejde. Denne artikel beskæftiger sig med Marx&Engels dialektiske materialisme kontra den modsatte verdensopfattelse, nemlig idealismen.

Det bliver tit sagt, at det danske samfund er et samfund, hvor religion spiller en lille rolle. Ingen går i kirke. Og politik og religion er adskilt, hævdes det.

Marxister tillægger spørgsmålet om ledelsen af arbejderbevægelsen stor betydning. Dette spørgsmål anser vi som altafgørende for, hvordan klassekampen udvikler sig. Men hvorfor egentlig det?

Brev til de russiske marxister. Om arbejderklassen, Lenin, Trotskij og oktoberrevolutionen.

Hvad er en stat? Har den eksisteret altid? Kan vi bruge staten til noget? - det er nogle af de spørgsmål der bliver rejst og besvaret i denne artikel om marxistisk statsopfattelse.

I denne artikel behandler Alan Woods teorien om "Big Bang" og bruger en dialektisk indgangsvinkel til spørgsmålet.

Beskrivelsen af den kapitalistiske økonomi og dens virkemåde har gennem tiden indtaget en central plads i marxismen. Marxister ser produktionen og det økonomiske liv som grundlaget for, hvordan samfundet er indrettet. Derfor er det helt essentielt for alle dem der kæmper for at ændre samfundet, at forstå hvordan den kapitalistiske økonomi fungerer (og ikke fungerer).

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.