ChristianityTeori: Denne lange baggrundspjece, skrevet af den britiske marxist og historiker, Alan Woods i 2001, blev oprindeligt skrevet som svar på en række henvendelser som vores internationale tendens modtog fra forskellige religiøse grupper, som samtidig kaldte sig marxister. I dette svar forklares religionens historiske og nutide rolle, hvordan marxister filosofisk adskiller sig fra kristne, hinduer, muslimer, o.lign. og hvorfor det er nødvendigt med en klar forståelse af samfundet, hvis vi skal ændre det. Der tages også fat på emner som "et liv efter døden", "pessimistisk livsopfattelse, Newage, o.lign.

Der er ingen tvivl om, at terrorisme fylder en stor del af den globale dagsorden. Særligt efter 11. september 2001 har der været meget fokus på terror. I Danmark har vi fået en terrorpakke, og vi kan i aviserne læse om terrorberedskab i lufthavne, havne, på jernbanestationer og mange andre steder. Det er klart for de fleste, at Danmark ikke står uden for verdensordenen, og der har været flere advarsler om, at organisationer som al-Qaida vil slå til i landet.

Vi bringer for første gang på dansk denne artikel af Trotskij, der forklarer, at marxisters modstand mod individuel terrorisme ikke har noget til fælles med de borgerliges "moralske" forargelse og hykleri.

Børsen skriver på lederplads, at de danske arbejdere må arbejde mere for de samme penge. Samtidig blæser de til angreb på folkepensionen. Men er mere overarbejde og individuel pension en løsning på arbejdernes problemer?

Alan Woods forklarer i denne artikel, hvorfor marxisterne ikke danner små sekteriske partier uden for arbejderbevægelsens masseorganisationer. Han forklarer, at det er ABC for marxister, at arbejderne bevæger sig gennem deres traditionelle masseorganisationer, og hvordan marxister forholder sig til det. Det er af allerstørste vigtighed for socialister at forholde sig rigtigt til arbejdernes masseorganisationer og have en åben og oprigtig attitude i stedet for at ende som de små sekteriske grupper, der hævder, at de er de eneste sande repræsentanter for arbejderklassen. Artiklen er skrevet som et svar til Louis Oviedo fra det argentinske parti PO, som har rettet et skapt angreb på vores engelske søsteravis Socialist Appeal.

Dialektisk materialisme er Marxismens filosofi og har været det lige så længe som marxismen har været til. Den er grundlaget, analysemetoden, verdensanskuelsen og værktøjet til at udforme så forskellige analyser som Einsteins teorier om sammenhængen mellem masse og energi, og Marx’ 150 år gamle ”Kapitalen”. Selv dens egen fremkomst følger dens analyse og teser om verdens udvikling, loven om kvantitet til kvalitet og omvendt.

I dag mindst 100 år efter Marx&Engels er deres ideer stadig gældende. Dette gælder ikke mindst på et område som filosofi, hvor de to har gjort et kæmpe stykke teoretisk arbejde. Denne artikel beskæftiger sig med Marx&Engels dialektiske materialisme kontra den modsatte verdensopfattelse, nemlig idealismen.

Det bliver tit sagt, at det danske samfund er et samfund, hvor religion spiller en lille rolle. Ingen går i kirke. Og politik og religion er adskilt, hævdes det.

Marxister tillægger spørgsmålet om ledelsen af arbejderbevægelsen stor betydning. Dette spørgsmål anser vi som altafgørende for, hvordan klassekampen udvikler sig. Men hvorfor egentlig det?

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.