Socialistisk Standpunkts net-butik har nu et unikt tilbud: Lenins udvalgte værker for kun 350 kroner. Lenin har i sin tid skrevet et væld af tekster, artikler og bøger. Denne samling indeholder nogle af de største og vigtigste analyser af kapitalismen og proletariatet og dets ledelse.

Den dag i dag, er der stadig grupper på venstrefløjen og i arbejderbevægelsen, som desværre ikke har forstået nødvendigheden af at marxister orienterer sig imod arbejdernes masseorganisationer. I 1930'erne, måtte Trotskij også kæmpe imod sådanne sekteriske idéer og opbyggelsen af Fjerde Internationale (som dengang var en ægte revolutionær organisation), fandt sted i en konstant kamp imod sekterisme og centrisme. Denne artikel, som vi udgiver for første gang på dansk, indeholder en række vigtige lektioner for revolutionære marxister i dag.

Marxismens klassikere er et enestående redskab til at forstå den verden vi lever i og handle for at forandre den. I det netop udkomne nummer af avisen, har vi bragt en kort introduktion til nogle centrale bøger, som er relevante for alle socialister i dag.

anarkisme brandDenne artikel forklarer marxisters holdning til nogle af anarkismens idéer om "selv-organisering", "selvstændighed" og afvisning af parlament, statsmagt og partier. Denne diskussion er igen blevet aktuel, efter de seneste års voldsomme miskreditering af de etablerede arbejderpartier. Tusinder af unge leder efter et alternativ til det rådne parlamentarisk "spil" på Christiansborg. Denne artikel går i dybden med de anarkistiske ideer og deres radikale fraser og sætter dem op imod de marxistiske ideer.

Trotsky militantDialektikken er hverken fiktion eller mysticisme, men en videnskab om vores tænknings former, for så vidt den ikke er begrænset til livets daglige problemer, men forsøger at opnå indsigt i mere komplicerede og udstrakte processor. Sådan indleder den russiske marxist Trotskij sin epokegørende artikel om marxistisk filosofi.

Spørgsmålet om hvordan revolutionen opnås må være det vigtigste spørgsmål for alle socialister. I sær at det vigtigt at se på hvilken rolle de store og nu reformistiske masseorganisationer i arbejderbevægelsen vil spille.

Socialistisk Standpunkt beskyldes for at arbejde illoyalt i bevægelserne, det gælder især elevbevægelsen. Vi ser os dog selv som loyale overfor medlemmerne, og det er rigtigt at det nogle gange kan komme i konflikt med ledelsen.

Grundlæggende kan man sige at de marxistiske ideer er de ideer som Marx og Engels stod frem med i arbejderbevægelsens start. De marxistiske ideer opstod ikke ud af det blå, men er en videreudvikling af de tidlige socialistiske ideer.

Vi har i denne pjece forsøgt at give svar på en række spørgsmål, om alt fra ”hvad er marxisme” til hvad vi mener om racisme. Det er klart, at på så lidt plads kan vi ikke give uddybende svar på så omfattende spørgsmål. Men vi håber at pjecen giver et overblik over, hvad vi mener, og dermed giver inspiration til yderligere læsning, diskussion, og ikke mindst aktiv deltagelse i kampen for forsvar af ideerne. Som Marx sagde: ”filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den”.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.