Vi bliver konstant konfronteret med myten om, at kapitalismen er en drivkraft for innovation, teknologi og videnskabelige fremskridt. Men i virkeligheden er det stik modsatte tilfældet. Kapitalismen står i vejen for alle dele af den menneskelige udvikling. Videnskab og teknologi er ingen undtagelse.

”Kritik af Gotha-programmet” er en af de få tekster, hvor Marx ser nærmere på spørgsmålet om, hvad kommunismen egentlig er. Blandt andet er det i Kritik af Gotha-programmet, at Marx uddyber forskellen mellem den lavere fase af det kommunistiske samfund, normalt kaldet socialismen, og den højere fase af det kommunistiske samfund. Nu er teksten tilgængelig som pjece.

Den nuværende krise har elimineret tiltroen til markedsøkonomien hos brede lag, der aldrig før havde overvejet at tænke på økonomi. Krisen har rystet bevidstheden hos alle klasser og lag i samfundet, og gamle sandheder er blevet slået i stykker.

delacroix libertyDe borgerlige forsøger at indpode i hovedet på arbejdere og unge, at selve idéen om revolutionær forandring af samfundet er moralsk forkastelig. I 1938 skrev Trotskij en lille pjece ”Deres moral og vores”, hvor han på brillant vis svarer på disse angreb. Vi ser på nogle af de vigtigste pointer.

Juni måneds teoretiske hæfte består af tre artikler af Lenin om staten. Alle tre artikler er vigtige bidrag til Lenins mesterværk ”Staten og revolutionen”.

Vi modtog et spørgsmål fra en læser om Marx’ brug af begrebet ”proletariatets diktatur”. For Marx var proletariatets diktatur en overgangsfase mellem kapitalismen og et klasseløst samfund – kommunismen. Han mente et samfund, hvor arbejderklassen overtager de vigtigste dele af økonomien og demokratisk planlægger samfundets drift på alle planer.

Siden starten af 1990’erne er den ene spekulative boble efter den anden blevet pustet op. Verdens aktiemarkeder er vokset seks til syv gange så hurtigt som verdensøkonomien. Det er en vanvittig form for krise. Det giver ikke mening for samfundet som helhed. Den giver kun mening for kapitalisterne, som i deres evige jagt på profit, ikke kunne bekymre sig mindre om samfundets bedste.

I anledning af Arbejdernes Internationale kampdag, 1. maj valgte vi at udgive ”Overgangsprogrammet”, som dagens hæfte. Der kunne ikke findes en mere passende tekst at udgive i anledning af kampdagen.

At der er ting i verden, der ikke fungerer, er næppe en nyhed for nogen. Krige, udbredt hungersnød på og en verdensøkonomi, der kun bliver holdt oppe af centralbankernes saltvandsindsprøjtninger. Med den økonomiske krise er det blevet klart, at det er systemet, der er problemet og at der er behov for et nyt.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.