cuban revo victoryI tiden efter Anden Verdenskrig eksploderer den koloniale revolution. I verdens fattige lande er millioner i bevægelse for selvstændighed. I den trotskistiske bevægelse udløser det forvirring og ideologiske brydninger. Hvordan skulle man stille sig i forhold til de regimer som den koloniale revolution skabte? Og hvilken betydning har diskussionen for socialister i dag?

anarkisme moede okt 2013På et møde den 10. oktober 2013 arrangeret af Marxistiske Studerende i Studenterhuset i København, diskuteredes forholdet imellem anarkisme og marxisme. Det var en spændende debat og 23 mennesker var mødt op for at være med. Vi bringer hermed videooptagelser af de to oplæg på mødet: I del 1 taler Jonas Foldager fra Marxistiske Studerende om marxisme og i del 2 taler Janus fra Libertære Socialister om anarkisme. 

folketingssalenHenover sommerferien kom Enhedslistens politiske rådgiver og folketingskandidat Pelle Dragsted, med en række udtalelser om, at den offentlige sektor i Danmark var en "demokratisk sektor". Inden det, havde Enhedslistens årsmøde vedtaget en resolution, hvis formål var at "anerkende" det borgerlige demokrati som det eneste legitime, ved at slå fast at partiet kun vil samfundsforandringer gennem Folketinget. Men hvad er staten og har vi brug for den i dag? Marie Frederiksen svarer i denne artikel på de spørgsmål.

occupyAnarkister og marxister er enige om det politiske mål: et samfund uden klasser og statsmagt. Men marxister mener, at den anarkistiske taktik og teori er ubrugelig til netop dette formål. Vi bringer hermed en artikel fra den trykte udgave af Socialistisk Standpunkt (nr. 87, august 2013). Der kan tegnes abbonnement på avisen via Forlaget Marx.

libertyI disse dage diskuterer politikerne en eventuel krig mod Syrien og bruger ofte moralske argumenter for krigsdeltagelse.
For 75 år siden skrev Trotskij sit mesterværk Deres moral og vores, hvori han forklarer, hvordan moral er et af de ideologiske nøgleelementer i klassekampen.

Den 9. juli 2013 ville Ted Grant være fyldt 100 år. I den anledning har hans livslange ven og kammerat, Alan Woods, skrevet en biografi om stifteren af den Internationale Marxistiske Tendens, som døde i 2006. ”Ted Grant – the permanent revolutionary” udkom i januar på forlaget Wellred Books.

we smite the lazy workersAlle har en holdning til det gamle Sovjet. Ikke mindst på venstrefløjen deler dette spørgsmål vandene. Det er ikke tilfældigt. Den russiske revolution var en af verdenshistoriens vigtigste begivenheder. Hvordan politiske strømninger stiller sig til den Russiske Revolution og de stalinistiske regimer, har nemlig betydning helt op til i dag i forhold til, hvilket klassestandpunkt man tager i forhold til for eksempel Cuba eller den såkaldte ”anti-imperialistiske” fundamentalisme i Mellemøsten.

Den nuværende periode er den mest stormfulde og omskiftelige i historien. På grund af krisens dybde og de forværrede forhold, udvikler tingene sig hastigt. Scenen er overordnet set sat for en opblusning i klassekampen. Faktisk er denne proces allerede begyndt. Under disse forhold bliver idéer som anarkisme og socialisme taget frem igen, fordi de unge og arbejderne søger efter en forklaring på krisen og en vej fremad.

Vi har modtaget en artikel fra en af vore læsere, som rejser en vigtig diskussion om det danske klassesamfund og om reformistisk og revolutionær strategi.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.