RuslandKrig er en indbygget del af kapitalismen. Når krisen kradser øges konkurrencen, og konflikter mellem nationer kan ikke løses gennem forhandlinger og internationale aftaler men løses med våben i hånd. Billede: Marxist.com

Denne artikel er en kort opsummering af Revolutionære Socialisters position på krigen i Ukraine. For en uddybning læs Krigen i Ukraine: En internationalistisk klasseposition – udtalelse fra IMT og Resolution: Krigen i Ukraine vil accelerere klassekampen i Danmark” vedtaget af RS’ kongres i marts. Begge kan læses på marxist.dk, hvor du også kan finde løbende opdateringer på dansk og på engelsk på marxist.com.

Krigens første offer er sandheden. Det er også tilfældet med krigen i Ukraine. Krigspropagandaen er altoverskyggende, og hykleriet er massivt.

Marxister må skære igennem tågen af propaganda og analysere den virkelige baggrund for konflikten; hvad har skabt den og hvilke klasseinteresser ligger bag de involverede parter. Vi gør det ud fra den internationale arbejderklasses interesser.

Lytter vi på, hvad medierne og politikerne siger, møder vi kun hykleri og løgne. De fordømmer højlydt Ruslands invasion af Ukraine for at krænke “national suverænitet” og “folkeretten”. Men amerikansk imperialisme og deres vestlige skødehunde, herunder det danske borgerskab, har en lang og blodig fortid med at krænke national suverænitet og den såkaldte folkeret.

Vestlig imperialisme har i stigende grad domineret Ukraine økonomisk og politisk siden Euromajdan-bevægelsens sejr i 2014. Det er vestlige imperialistiske interesser, dvs. forsvar for økonomiske og geopolitiske interesser, der ligger bag den ukrainske regerings handlinger. Vesten har ansporet Ukraine til vestlige tilnærmelser, f.eks. anmodning om ukrainsk NATO-medlemskab, med det ene formål at isolere Rusland politisk og militært. Det er den ukrainske befolkning, der ofres, og som betaler med deres liv for vestlige imperialistiske ambitioner. På den anden side er Ruslands invasion af Ukraine et forsvar for russisk kapitalismes interesser. Begge sider i konflikten er reaktionære, og vi støtter ingen af siderne.

RS er imod at sende våben til Ukraine. Vestens bevæbning af Ukraine har intet at gøre med at sikre fred eller redde menneskeliv. Det er designet til at forlænge konflikten og holde Rusland bundet i en krig og derved dræne landet for ressourcer. Med andre ord, vestens hensigt er ikke at forsvare Ukraine, men at bekrige Rusland med ukrainerne som proxy. De, der betaler prisen, er den ukrainske befolkning. Ligesom de har betalt de sidste 10 år for vestlig imperialistisk dominans med nedskæringer og angreb på faglige og demokratiske rettigheder. 

Enhedslistens støtte til at sende våben til Ukraine er med til at splitte arbejderklassen på nationale skel og styrker dermed imperialisterne på begge sider. Det sender de russiske arbejdere i armene på Putin, der kan hævde, at Vestens arbejdere intet godt har at tilbyde de russiske arbejdere. Det samme gælder de økonomiske sanktioner, som Enhedslisten er de mest højlydte fortalere for. Sanktionerne er økonomisk krig mod de russiske arbejdere.

Samtidig styrker Enhedslistens opbakning til at sende våben vestlig imperialisme, fordi det giver indtryk af, at NATO og den vestlige imperialisme er bedre end russisk imperialisme. Men der er intet progressivt i vestlig imperialisme. Tværtimod er det den mest reaktionære kraft på jorden. Vestlig imperialisme står bag de mest brutale krige for ikke at tale om den vold og lidelse, der hver dag finder sted, fordi det ikke er i den vestlige imperialismes interesser at sikre vand, mad og elektricitet til den fattigste del af jordens befolkning.

Krig er en indbygget del af kapitalismen. Når krisen kradser øges konkurrencen, og konflikter mellem nationer kan ikke løses gennem forhandling og internationale aftaler men løses med våben i hånd. Så længe kapitalismen består, vil der eksistere krige, hvor folket ofres i jagten på profit, indflydelsessfærer og andre snævre reaktionære hensyn.

Vores hovedopgave som marxister er at bekæmpe “vores” egne borgerskaber i de respektive lande, vi er i. At udstille deres hykleri og klasseinteresser. Det er hvad IMT’s kammerater gør i hele verden fra Danmark til USA. Og det samme gør vores russiske og ukrainske kammerater. Kun sådan kan vi skabe ægte solidaritet mellem arbejdere på tværs af grænser. Kun sådan kan vi samle den internationale arbejderklasse i kampen for en socialistisk verdensrevolution, det eneste der kan gøre op med imperialistiske krige.

Fred mellem folkeslag - krig mellem klasser.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.