Redaktionens note:
Her bringer vi en udtalelse fra Komitéen til Forsvar for Revolutionen i de sydlige Kairo-områder Maadi, Besatin og Dar el-Salam. Sådanne komitéer blev oprettet under det revolutionære opsving, der førte til Mubaraks fald, og de eksisterer i adskillige områder i Kairo og andre byer, som eksempelvis industribyen Helwan.

Vi er ikke nødvendigvis enige i alle deres krav, men overordnet set peger de i den rigtige retning for at bringe revolutionen fremad og opnå ægte demokrati. Det vigtigste er, at arbejdere og unge organiserer sådanne komitéer og kamporganisationer. Det vil uundgåeligt bringe dem i konflikt med den herskende klasse, der kun ønsker at gennemføre kosmetiske reformer og i øvrigt bevare deres system intakt.


Revolutionen fortsætter
Martyrernes blod fra revolutionen er endnu ikke tørt. Mange sætter spørgsmålstegn ved vores fortsatte oprør, hvor vi har til formål at opnå vores mål, og ikke blot regeres af kriminelle.

Revolutionen har opnået noget stort ved tyrannens fald og hans tilhængere. Dog skal det understreges, at mange af målene for revolutionen endnu ikke er opnået, da de nuværende herskere i vores land forhindrer det. Det kræver, at vi fortsætter revolutionen i mange former ved blandt andet at strejke og gøre oprør. Derudover skal der etableres et udvalg i forbindelse med forsvaret af revolutionen i boligområder, storbyer og landsbyer, så vi kan forsvare de resultater, revolutionen har givet med følgende krav:

  1. Kampen for demokratisk civilsamfund opnås ved bredere offentlige og private frihedsrettigheder; såsom frihed til at danne politiske partier, fagforeninger, faglige sammenslutninger og pressefrihed, menings-, ytrings- og trosfrihed.
  2. Oprettelse af en civil national regering udenom det Nationale Parti, embedsmænd og tidligere præsidentkandidater. Rådet bør bestå af fem dommere fra kassationsretten [en appeldomstol, red.], indtil hæren i løbet af én måned vender tilbage til kasernerne.
  3. Præsidentens folk, hans nuværende og tidligere embedsmænd, ministre og ledere i løbet af de sidste tredive år, skal stilles for retten for de forbrydelser og den korruption, som de har begået. Desuden skal der laves en konfiskation af deres formue, både hjemme og i udlandet, og formuerne skal bruges til at bygge fabrikker og økonomiske projekter; som har til formål at hjælpe med at løse arbejdsløshedsproblemet.
  4. Valg af en grundlovgivende forsamling for en demokratisk forfatning for den nye republik.
  5. Gen-nationalisering af al statsejet jord, som blev solgt til tyve såsom forretningsmænd og det korrupte styre igennem 30 år. Dette skal gå til at etablere en fond for boliger til unge.
  6. Indførelse af en pligtig skatbetaling for millionærer med formål om at finansiere mindstelønnen (1500 egyptiske pund) til alle arbejdere.
  7. Retsforfølgelse af ledere fra Indenrigsministeriet og deres medskyldige i drab på oprørerne, de uskyldige og mange tusinde sårede, hvor der skal indføres et erstatningssystem. Der skal udbetales erstatning til familierne for både de døde og de sårede, som skal behandles, og staten skal afholde omkostningerne.
  8. Alle politiske fanger skal løslades, både dem der blev arresteret før og efter den 25. januar.
  9. Statens Centrale Efterforskningssikkerhed og de centrale sikkerhedstjenester skal opløses. For et forbud mod anvendelse af alle våben til undertrykkelse af protestbevægelser. Politiets rolle i at opretholde sikkerheden skal begrænses og være under befolkningens tilsyn.
Lad os sammen støtte oprettelse af en komité for at forsvare revolutionen i alle kvarterer, storbyer og landsbyer

Længe leve folkets 25. januar revolution

Evig ære til vores trofaste martyrer


Komitéen til Forsvar for Revolutionen i Maadi, Besatin og Dar el-Salam, 15. februar 2011

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.