ForsvarForDemokrati 01a KnaekSablenFra1MajUdtagneSager RigsarkivetFørste maj er en kampdag. Arbejderklassens internationale kampdag. Nogle år er der mere kamp end andre. I fire år i streg fra 1914 til 1918 brugte den socialdemokratiske ungdomsbevægelse, Socialistisk UngdomsForbund (SUF), første maj, som anledning til kæmpe demonstrationer imod militæret, kongehuset og kirken. Demonstrationer der blev mødt af kampklar politi og domstole. Demonstrationer der skulle blive første skridt til, at SUF blev til Danmarks Kommunistiske Parti.

marx1For to hundrede år siden, den 5. maj 1818, i den tyske by, Trier, blev en af de største personligheder i menneskehedens historie født. To århundreder senere har Karl Marx på trods af alle de ondsindede angreb, forvrængninger og nedladende forsøg på at underminere vores billede af ham og hans tanker skrevet sig ind i historien som et af de største genier inden for teoriens verden.

borsenDen 11. februar 1918 blev Københavns Børs stormet af en demonstration af arbejdsløse, der tævede aktiespekulanterne med fastelavnskøller. Nok den mest spektakulære politiske aktion i Danmarkshistorien. I denne måned er det 100 år siden; men Stormen på Børsen skulle blot blive starten på et år, hvor den socialistiske revolution stod på dagsorden i Danmark.

Guerrillero Heroico Heroic Guerilla taget i 1960 til en begravelseI år er det 50 år siden, at den revolutionære argentiner Che Guevara blev dræbt i en CIA organiseret militæraktion i Bolivias jungle. Che Guevara, hvis ansigt næsten alle mennesker i verden kender fra protestbannere, plakater, T-shirts og andet merchandise, er blevet et symbol for den Cubanske Revolution og kampen imod imperialistisk undertrykkelse. På trods af visse fejltagelser tjener hans selvopofrelse, ærlighed og beslutsomhed stadig i dag som en kilde til inspiration for vor tids revolutionære.

naom 52cfe79524e09Som marxister mener vi, at Oktoberrevolution var den største begivenhed i menneskehedens historie. Ikke ud fra et eller andet abstrakt moralsk princip, men fordi det var første gang, at de brede masser – de russiske arbejdere og bønder – tog magten i samfundet, beholdt den og påbegyndte et storslået eksperiment med at transformere samfundet til et højere stadie.

lenin addressing crowd 2”I et århundrede med så mange katastrofer som det 20. er det problematisk at rangere dem og pege på den største. Men den Russiske Revolution ville nu være et godt bud. For ingen anden ideologi end kommunismen – ikke engang fascismen – har så mange lig og ødelagte menneskeskæbner på samvittigheden.” Sådan skrev Christian Egander Skov, ph.d. i historie, den 21. august, i en debatartikel i Informations tema om den Russiske Revolution.

Det er bare en af utallige lignende skræmmehistorier man kan læse om den Russiske Revolution her på 100-året. Formålet er at afskrække arbejdere og unge verden over fra at lade sig inspirere af revolutionen. Lenin og Bolsjevikkerne fremstilles som udemokratiske blodtørstige uhyrer, og Oktoberrevolutionen som et kup. Men den Russiske Revolution var det modsatte af et kup, og var i virkeligheden utrolig fredelig. At den blev fulgt af en brutal og blodig borgerkrig skyldtes ikke Lenin og Bolsjevikkerne.

Putilov factory meeting Petrograd 1917I Informations tema om Den Russiske Revolution havde Per Clausen for nylig indlægget ”Oktoberrevolutionen var unødvendig”. Som titlen antyder, er Clausen så absolut ikke tilhænger af Oktoberrevolutionen. Hans artikel indeholder en række myter om revolutionen, som ikke adskiller sig nævneværdigt fra dem, man kan finde i en borgerlig kritik af Den Russiske Revolution: at bolsjevikkerne var udemokratiske, at Oktoberrevolutionen satte en stopper for en folkelig demokratisk udvikling o.l. Clausens myter er en grov fordrejning af virkeligheden. Han forsøger endda at tage Rosa Luxemburg til indtægt for sine synspunkter, men Luxemburg forsvarede på revolutionær vis Oktoberrevolutionens nødvendighed, stik imod hvad Clausen påstår.

vivelacommuneHvad er proletariatets diktatur, dette mest misforståede begreb i marxismen? Svaret fra Engels var kort og godt: ”Nuvel, mine herrer, vil I vide, hvordan dette diktatur ser ud! Se på Pariserkommunen. Det var proletariatets diktatur.” (Borgerkrigen i Frankrig)

Tords sin korte varighed på to måneder, var Pariserkommunen én af de vigtigste begivenheder i den internationale arbejderbevægelses historie. Den sendte bølger ud over hele verden, og rystede det europæiske borgeskab i sin grundvold. I årtier efter slagtningen af de parisiske arbejdere, var Pariserkommunen den største enkeltstående erfaringskilde for revolutionære fra Marx og Engels til Lenin og Trotskij, og er stadig, den dag i dag, et af de allervigtigste emner for marxister at studere, både kommunens positive og negative erfaringer.

women workers by kronstadter d3dsfmwBolsjevismens historie fra den tidlige start helt op til Den Russiske Revolution indeholder et væld af lektioner om, hvordan det er klassekampen, der er vejen til at løse kvindespørgsmålet. I denne artikel ser Marie Frederiksen på Bolsjevikpartiets tilgang til kvindespørgsmålet fra de tidlige dage op til revolutionen, og efter at de havde taget magten. Hun ser på de tiltag, som partiet iværksatte for at inddrage kvinder, de progressive tiltag som Bolsjevikkerne indførte, da de var ved magten, men også den senere stalinistiske degenererings negative konsekvenser for kvinder.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.