Frida Pernille Groth Rasmussen, privatfotoJordemoderstuderende Frida Pernille Groth Rasmussen er klar til ansættelsesstrejke for højere løn | PrivatfotoDe jordemoderstuderende har fået nok og kæmper nu tilbage mod det system der i årevis har smadret et fag de ellers elsker og er stolte af. Ligesom sygeplejerskerne og pædagogerne har jordemødrene fået nok af dårlige lønninger og uværdige arbejdsforhold.

»Vi har ét formål, og det er at forbedre lønnen,« fortæller Frida Pernille Groth Rasmussen, som læser til jordemoder på 3. semester, og er forkvinde for De Jordemoderstuderendes Råd, København.

Frida har sammen med en masse af sine medstuderende kastet sig ind i kampen for bedre forhold - både for de jordemoderstuderende men især også for de færdiguddannede jordemødre. Især lønnen er der fokus på blandt de kampklare jordemødre som kalder sig selv Jordemødrenes Lønkrigere.

Ét af de helt store problemer for jordemødrene men også de andre kvindedominerede fag i den offentlige sektor er Tjenestemandsreformen fra 1969, der sætter grundlønnen for de offentligt ansatte. Rammerne for lønnen i de kvindedominerede fag er lavere da man i 1969, hvor reformen blev indført, anså kvindernes løn som et supplement til mandens løn - en slags lommepenge.

Frida er med i en tværfaglig gruppe bestående af jordemødre, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og en socialrådgiver, hvor man netop har fokuseret på at hæve lønningerne ved at fjerne den strukturelle ramme fastsat af Tjenestemandsreformen. Den 8. marts i år stillede de et borgerforslag om ophævelse af Tjenestemandsreformen, og allerede den 16. marts havde forslaget fået de nødvendige 50.000 underskrifter.

Ansættelsesstrejke

Udover borgerforslaget mod Tjenestemandsreformen har de jordemoderstuderende også planlagt en ansættelsesstrejke.

Frida fortæller: »I kvindedominerede fag hvor man laver omsorgsarbejde, er det virkelig svært at strejke. Fordi vores nødnormeringer er højere eller på samme niveau, som hvad vi er til daglig, så der er ingen, der kan mærke det, hvis vi strejker. Kun os selv og vores strejkekasse i virkeligheden. Men som studerende har vi muligheden for at lave ansættelsesstrejke, som betyder, at hele holdet bare lader være med at tage arbejde.«

Frida og næsten 1.000 studerende og jordemødre har skrevet under på deres deltagelse i ansættelsesstrejken, indtil lønnen for jordemødrene bliver hævet.

Fagkamp

Men selvom fokus er på kampen for bedre løn lige nu, understreger Frida, at der er masser af andre problemer for jordemødrene: »Vores lønninger er fucked, vores pension er fucked, vores arbejdsforhold er fucked, vores skemaer er fucked.«

På trods af at jordemødrene hver evig eneste dag kæmper med at få tingene til at hænge sammen på fødeafdelingerne, har deres fagforening, Jordemoderforeningen, gået alt for forsigtigt til værks, hvis man spørger Frida: »Jeg har stor respekt for vores fagforening. Men ligesom så mange andre fagforeninger kan den være lidt konservativ og langsom i optrækket. Jeg synes, de kæmper hårdt indenfor de rammer, der er blevet sat, men jeg ville ønske, at de prøvede at bryde med de her rammer i stedet for bare at acceptere dem.« Frida fortsætter:

»Fagforeningens tilgang har været, at hvis man forbedrer de fødendes forhold, så forbedrer man jordemødrenes forhold. Jeg tror, rigtig mange jordemødre har følt, at de har glemt vores kamp. Vores fagkamp om at få højere løn og bedre arbejdsforhold hvor de i stedet har fokuseret på at bedre forhold for fødende, giver bedre forhold for jordemødre. Men det hjælper ikke på vores løn, og det hjælper ikke på vores skemaer. Alle de fundamentale ting kommer det ikke til at rykke noget på.«

Frida og hendes kolleger efterspørger, at fagforeningen begynder at kæmpe dens medlemmers sag: »Jeg tror også, det er derfor, det har været så forholdsvis nemt at rallye så mange jordemødre op til det her, fordi de er trætte af, at deres fagforening ikke kæmper deres sag, men fokuserer på de fødendes sag.« Samtidig understreger Frida, at det er vigtigt at være organiseret: »Vi er kun stærke, hvis vi står samlet. Vi har meget at kæmpe for, og nu starter vi med lønnen.«


Fakta om forfoldene:

Arbejdstilsynet har flere gange kritiseret forholdene på fødegangene, som fx i en sag fra 2018 hvor Herlev Hospital fik en rød smiley.

Rapporten fra arbejdstilsynet viste at 90% af jordemødrene ikke mener at de har tid nok til at udføre deres arbejde.

Det fremgår sågar at jordemødrene har så travlt at det sker at de tisser i bukserne fordi de ikke når på toilettet.

I en nyere rapport fra 2020 fra Arbejdstilsynet vidner flere jordemødre også om at det ikke er unormalt at kolleger græder eller bryder sammen.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]