219.000 danske arbejdere står uden arbejde. Alle der har prøvet at være arbejdsløs kender til ubehaget når man i selskabelig sammenhæng får spørgsmålet: ”Hvad laver du så?”. Men det næste halve år bliver det ikke bare ubehageligt og akavet for mellem 18-20.000 arbejdere, der ifølge regeringens opjusterede forventninger står til at miste deres dagpenge, som konsekvens af dagpengereformen. En god del af disse vil ikke have ret til kontanthjælp. Disse arbejdere står til at miste alt.

Kontanthjælpsreform
FTF skønner at 8.000 af de udfaldstruede, inden sommer vil miste al indkomst alene på grund af at være gift (jp.dk 2013-01-19). Det skyldes at kontanthjælp ikke gives til arbejdere hvis ægtefællen tjener over 25.000, altså en almindelig faglært løn. Konsekvensen kan meget vel være at familierne bliver sat fra hus og hjem, og det er ikke usandsynligt vi vil se en stigning i antallet af tvangsauktioner.

Resten af de udfaldstruede kan måske få kontanthjælp, hvis niveau i øvrigt er elendigt (se boks). -men det krævet at de ikke er så ”velhavende” at være i besiddelse af et hus eller lejlighed, en bil eller har over 10.000 kroner på kontoen. Selv hvis man som udfaldstruet ikke hører under disse betingelser, skal man dog ikke føle sig sikker på at man ved hvad man har. Regeringen barsler nemlig med en kontanthjælpsreform til foråret, der skal skaffe alt imellem én og tre milliarder til statens budgetter, eller hvad der svarer til mellem 10 og 29 procent af de samlede udbetalinger til kontanthjælp om året (Danmarks statistik, 2011).

Unge står for skud

Det er et generelt fænomen i Europa, at ungdomsarbejdsløsheden er uforholdsmæssigt høj. Hele generationer berøves i dag deres fremtidsudsigter. Også i Danmark er arbejdsløsheden blandt unge dobbelt så høj som for arbejderklassen som helhed. Det er slemt i sig selv. Men åbenbart ikke slemt nok. Et af forslagene der har været luftet, er at udvide betegnelsen ”unge” til også at gælde for folk under 30.

Det er muligvis en smigrende for nogle igen at være ”unge”. Men konsekvensen af denne ”ungdommelighed” er at blive tvunget ind på en uddannelse, som det har været gældende for kontanthjælpsmodtagere under 25 år indtil nu. Det skal ske ved at sætte deres kontanthjælpsydelse ned til SU-niveau. Sådan. Så mens regeringen bryster sig af at have afskaffet fattigdomsydelserne med den ene hånd, kaster de nye ned i fattigdom med den anden. Regeringstoppen skulle prøve at afgive deres ministerløn og i stedet overleve fem år for små 5.000 kroner om måneden. Det ville måske fjerne ”Gucci” fra Gucci-Helle, men måske også bidrage til lidt indsigt i den virkelige verden.

Udsigter forværres

Problemerne for de arbejdsløse arbejdere tårner sig op. Håbet om arbejde og løn på kontoen den første i måneden, bliver stadigt mere fjernt for mange her i 2013. Handelsbanken forventer, på baggrund af beregninger fra Danmark Statistisk ud fra virksomhedernes egne forventninger, at beskæftigelsen falder med 40.000, hvilket ifølge deres prognose betyder, at ledigheden stiger med op til 30.000 flere i 2013, hvilket er langt værre end regeringens forventninger (Børsen 30.11.12).

Langsomt men sikkert er de danske arbejdere og unge, gennem bitter erfaring, ved at indse at krisen og nedskæringer ikke bare er isoleret til Sydeuropa, men tværtimod nu bevæger sig mod nord. Det betyder også at der rejser sig et stadigt større pres fra bunden af arbejderklassen i Danmark om at fagbevægelsen må gøre noget.

Kløften mellem fagforeningerne og regeringen fortsætter med at blive større, under pres fra arbejderklassen. Det er et pres der kun har manifesteret sig sporadisk, senest med sammenbruddet i forsøget på at forlænge arbejdstiden under trepartsforhandlingerne. Det var medlemmernes pres der satte en stopper for dette. Men netop det pres bliver større. Ved indgangen til 2013 er arbejdsløshed blevet det altoverskyggende problem for de danske arbejdere. Slagtningen af dagpengeperioden der blev implementeret 1. januar, betyder at det sikkerhedsnet som danske arbejdere har været så vant til i årtier, trækkes væk under fødderne. Kontanthjælpsreformen der lanceres til foråret vil forstærke denne effekt.

Arbejdsgivernes tunge drenge frembruser i medierne med, at vi skal have ”sulten” tilbage på de danske arbejdspladser. At de danske arbejdere er blevet for magelige. Arbejdsgiverne vil have arbejderklassen til at mærke rædslen for fyresedlen, for at kunne presse lønningerne ned og profitterne op. Men arbejdsgiverne og De Radikale, som repræsenterer dem i regeringen, skal passe på. De sår en vind, men vil høste en storm, når først de danske arbejdere tager kampen op. Med det nuværende ”reform-tempo” fra regeringens side, er det ikke et spørgsmål om klassekampen vil eskalere, men hvornår.

FAKTA:


Så meget betyder det for en faglært arbejder at blive arbejdsløs i dag
Lønsgennemsnit for faglært metalarbejder i hovedstaden: 31.880kroner/md.

Maksimale dagpengesats: 17.073 kroner (46 procent under metalarbejders løn)
Dagpenge maksimal ungesats (under 25 år, efter 26 ugers arbejdsløshed): 8.681 kroner (72 procent under)

Kontanthjælp til forsørger fyldt 25 år: 13.732 kr. (57 procent under metalarbejders løn)
Ikke-forsørger fyldt 25 år: 10.335 kr. (67 procent under)
Under 25 år med egne børn i hjemmet: 13.732 kr. (57 procent under)
Under 25 år og bor ikke hos forældre: 6.660 kr. (79 procent under)
Gravide kvinder under 25 år (efter 12. uge): 10.335 kr. (67 procent under)
kilde: avisen.dk og Metal Hovedstaden.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.