Siden nytår har der været to forslag på banen om at forringe de arbejdsløses vilkår - igen. Det ene forslag går ud på, at man vil overlade aktiveringen af bistandsklienter til private virksomheder. Det andet forslag er, at de kontanthjælpsmodtagere, der nægter at deltage i eller udebliver ubegrundet fra et aktiveringstilbud, skal have skåret deres kontanthjælp ned til 50 kr. om dagen.

Begge forslag vil gøre de arbejdsløses vilkår endnu værre. Forslaget om at skære de arbejdsløses understøttelse ned til 50 kr. om dagen, hvis de udebliver ubegrundet fra aktivering, vil betyde, at en gruppe af i forvejen hårdt belastede mennesker vil blive sat ud på et sidespor i samfundet i fattigdom. Der er i forvejen indført sanktioner, som arbejdsformidlingen kan sætte i kraft, hvis folk udebliver fra aktivering. Disse sanktioner trådte i kraft for 357 personer i sidste kvartal i 1999, det er altså en meget lille gruppe, det drejer sig om. Disse mennesker har i langt de fleste tilfælde større sociale problemer end arbejdsløshed og er derfor uarbejdsdygtige, først og fremmest pga. vores dårligt fungerende sociale system.

Forslaget om at privatisere aktiveringen vil betyde, at virksomheder skal aktivere folk og kunne få en profit ud af det. Virksomhederne skal altså kunne tjene penge på at aktivere arbejdsløse. Det vil betyde, at det overordnede mål for aktivering vil blive at tjene penge og ikke at få den arbejdsløse i arbejde igen, eller i en meningsfuld aktivering.

I forvejen sparer virksomheder og det offentlige mange penge på at ansætte aktiverede i stedet for reel arbejdskraft. De aktiverede ansættes til 11,20 kr. i timen udover kontanthjælpen, og samtidig får virksomhederne tilskud, hvis de tager aktiverede. Meningen er, at de aktiverede ikke må udføre et job, som en ansat kan lave, det vil altså sige, at aktiveringen er fuldstændig meningsløs, for alt arbejde ville kunne udføres af ansatte. I langt de fleste tilfælde laver aktiverede da også et job, som ansatte kunne lave, og det til en latterlig løn uden nogen rettigheder eller strejkeret. Det betyder, at de aktiverede rent faktisk kommer til at virke som løntrykkere, og kommer til at holde arbejdsløsheden oppe, da virksomhederne kan spare penge på ikke at ansætte folk, men i stedet have aktiverede.

Regeringen presser altså de arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet som løntrykkere i stedet for at skabe reelle jobs til de arbejdsløse.

Arbejdsløshed er ikke den arbejdsløses skyld, men skyldes kapitalismens manglende evne til at skabe jobs. I dagens Danmark er der en masse ting, der kunne bruges arbejdere til, men som der ikke er penge i at producere, såsom ungdomsboliger, vedligeholdelse og reparation af skoler, flere daginstitutioner, plejehjem osv. Man kan altså ikke klandre den enkelte arbejder for at blive arbejdsløs. Antallet af arbejdsløse følger konjunkturerne i økonomien, ved nedgang eller krise i økonomien stiger arbejdsløsheden, selvom der er brug for at blive produceret ting, og arbejderne stadig ønsker at arbejde.

Der har i de seneste år været alvorlige forringelser for de arbejdsløse. Dagpengene er ikke fulgt med lønudviklingen, hvis man tager hensyn til inflationen er realværdien af dagpengene faktisk faldet, mens der har været en reallønsstigning på 15% i industrien fra 1990 til 1999. Perioden hvor man kan få dagpenge er skåret ned fra 9 år til 4 år, og efter et år skal man aktiveres for dagpengene. Derudover får unge under 25 år kun halve dagpenge efter ½ års arbejdsløshed.

Under den økonomiske krise i 70’erne kunne regeringen ikke skære i de arbejdsløses forhold pga. arbejderklassens kampvilje, og krisen ramte derfor ikke så hårdt, som den kunne have gjort. De arbejdsløses forhold er nu blevet forringet i en periode med økonomiske opsving, uden at fagbevægelsen har sagt stop. Vi kan se frem til en krise eller økonomisk nedgang i den kommende periode, og en sådan vil ramme de tusindvis af arbejdere, der vil blive arbejdsløse ekstra hårdt.

Fagbevægelsen må kræve, at Socialdemokratiet forbedrer forholdene for de arbejdsløse nu! Derudover må fagbevægelsen kræve at der skabes jobs til alle!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.