Imod alle odds afviste prosamedlemmerne i CSC, der i mere end fire måneder har været i konflikt, det elendige forslag til en ny overenskomst som forligsmanden havde fremsat. konflikten fortsatte derfor i dag. Denne løbeseddel blev delt ud på blokaden.

Her har vi samlet et udvalg af fotos fra CSC-konflikten. Vi har blandt andet fanget bussen med skruebrækkerne, der ankommer under beskyttelse af politiet.

Der er gået en uge siden strejken på CSC startede. Det er en uge med blokader, aggressive skruebrækkere (som i konfliktens anledning er blevet udnævnt til konsulenter) og en masse tanker om, hvordan kampen mod CSC’s ledelse kan vindes.

Konflikten på CSC må politiseres – kampen må tages op inde i arbejderpartierne – det er deres pligt at støtte enhver arbejdskamp og tage arbejdernes krav op i Folketinget. Artiklen er udgivet i Socialistisk Standpunkt sær-avis om konflikten på CSC.

Vanvittige angreb fra arbejdsgivernes side er ikke begrænset til CSC. Artiklen er bragt i Socialistisk Standpunkts særudgave om konflikten på CSC.

Forligsmandens ”mæglingsforslag” er tydeligvis intet andet end en lettere pyntet udgave af det elendige forlig, som CSC’s Prosa medlemmer allerede har afvist én gang. Forslaget er tydeligvis en manøvre, der kun tilgodeser CSC ledelsens ønske om at knuse strejken – derfor må forslaget afvises.

I forbindelse med konflikten på CSC har Socialistisk Standpunkt udgivet en sær-avis. Sær-avisen er både til de strejkende og lockoutede, men også for at oplyse bredt om konflikten – de strejkende har brug for al den støtte de kan få!
Læs særavisen her og print den gerne ud!

Denne artikel er udgivet i Socialistisk Standpunkt særudgave om konflikten på CSC. Særavisen er både til de strejkende og lockoutede, men også for at oplyse bredt om koflikten – de strejkende har brug for al den støtte de kan få.

Efter mandagens nej til urafstemningen til forliget, der var blevet indgået mellem PROSAs forhandlingsgruppe og CSCs ledelse, startede strejken onsdag den 1. juni. Cirka 500 ansatte fra CSC er nu gået i konflikt.

Yderligere information