kg16 1Den 5-6. marts mødtes 25 revolutionære unge for sammen at diskutere den politiske situation i Verden og Danmark og udstikke kursen for Revolutionære Socialister (RS) det næste år. Og der var rigeligt at diskutere. Kongressen markederede vedtog bl.a. en dokument om perspektivet for klassekamp og var i det hele taget en vigtigt skridt frem for organisationen.

udd demoDen politiske situation i Danmark i dag har rykket sig markant i forhold til for et år siden. For revolutionære er det afgørende at vide hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen og ikke mindst: Hvad må der gøres? Vi offentliggør hermed følgende dokument som blev vedtaget på Revolutionære Socialisters kongres den 5-6. marts 2016.

”Marxistisk teori giver fordelen af fremsyn over forbløffelse”
(Leon Trotskij)

flygtningeNytår: springende champagnepropper og fejring af det nye års komme med dets løfter og forhåbninger. Men der er ikke meget håb og optimisme at spore i de danske medier. At året startede med, at der for første gang i mere end 60 år blev indført ID-kontrol på den dansk-svenske grænse, er overmåde betegnende for situationen. I skrivende stund indlogeres flygtninge i teltlejre i snevejret, ikke fordi der mangler pladser på asylcentrene, men fordi politikerne synes, det er et rigtigt signal. Et signal til de mænd, kvinder og børn, der risikerer deres liv på flugt fra krige og problemer, som de danske politikere har medvirket til at skabe. Regeringen fortsætter ufortrødent og afviser enhver kritik af deres umenneskelige asylstramninger senest fra FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR) om, at regeringens politik ”udsætter flygtninge i nød for livsfare”.

loekke dahlFinansminister Claus Hjort Frederiksen har døbt finansloven for 2016 ”Stramme rammer – klare prioriteringer”. Prioriteringerne er ikke til at tage fejl af. På den ene side sparer man i kommunerne, på uddannelse og på forskning. På den anden side giver man en lang række gaver i form af skattelettelser til boligejerne, erhvervslivet og arvinger i Danmark.

stem jaLEDER: Hvad folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december måske mest af alt afslører, er demokratiets elendige tilstand i Danmark og i resten af Europa. Afstemningen om retsforbeholdet kan ikke føles som andet end en hån: Retten til at stemme om noget fuldstændig perifert, mens flertallet ikke har den mindste indflydelse på de vigtige spørgsmål.

CopenBorsen gradient BWDen nuværende regering er et godt billede på systemet. En svag mindretalsregering, der hopper fra tue til tue, uden langsigtede planer, om det så drejer sig om uddannelser, sundhed eller flygtninge. Hvad den mangler i fremsyn, opvejer den med brutalitet.

Er det bare et spørgsmål om en inkompetent, provinsiel og visionsløs regering? Efter vores opfattelse er det ikke tilfældet. Den nuværende regering afspejler på forvrænget vis en syg dansk kapitalisme i en syg europæisk økonomi. Siden krakket i 2008 er det blevet åbenlyst, at kapitalismen på verdensplan ikke længere kan trække økonomien frem som tidligere. Den er dødeligt syg. Det er den økonomiske baggrund for de politiske rystelser, vi oplever i dag. Skal vi forstå dybden af disse, er det værd at dykke lidt ned i den økonomiske baggrund.

arbejde eller dagpenge 550Venstre har ikke spildt tiden efter at være kommet til magten i jagten på de arbejdsløse: Dagpenge og kontanthjælp forringes, og integrationsydelsen udvides til en større gruppe. Regeringspartiet øger det i forvejen enorme pres, der er på arbejdsløse, sender tusindvis ud i fattigdom, og øger generelt presset på løn- og arbejdsforhold, fordi det skaber en stor gruppe desperate mennesker i jagten på et job. Sikkerhedsnettet under de danske arbejdere er ved at blive godt og grundigt undermineret.

Nej til et kapitalistisk EuropaEU er i dyb krise og præget af stadig større interesseforskelle de forskellige nationalstater imellem. Euroen er ved at briste, med Grækenland som det svageste led i en gennemtæret kæde. Det er i den kontekst, at den danske befolkning skal til stemmeurnerne den 3. december for at stemme om opgivelse af det danske retsforbehold. Et spørgsmål der for marxister ikke kan angribes teknisk og isoleret, men kun som en del af spørgsmålet om EU og klassekampen generelt.

3I går blev den nye bog fra Forlaget Marx ”Introduktion til Marxistisk økonomi – fra basale begreber til moderne kriser” præsenteret af forfatteren Rob Sewell på Københavns Universitet. Mødet blev holdt af Marxistiske Studerende på CSS, Center for Sundhed og Samfund, og interessen var stor. 70 mødte op for at høre Rob Sewell holde foredrag, hvor han kom ind på den aktuelle økonomiske situation globalt, hvor et nyt krak er i horisonten.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.