ehlDebatten om Enhedslistens principprogram er i fuld gang. I sidste nummer af Socialistisk Standpunkt bragte vi en analyse og kritik af udkastet til nyt program fra ledelsens skrivegruppe. Mange har udtrykt kritik overfor skrivegruppens forslag, og der er kommet flere alternative forslag til program. Et af dem er forslaget "Frihed, lighed og solidaritet" skrevet af Castellani, Frølich og Nielsen fra Østerbroafdelingen og Helbak fra aarhusafdelingen.

landbrugRegeringens forslag til Vækstplan for Fødevarer indeholder blandt andet større statsgarantier på mere risikofyldte lån og liberalisering af ejendomsformerne i landbruget. Dette skal sikre mere kapital til det forgældede landbrug. Tilsammen vil det være et yderligere søm i kisten på småborgerskabet på landet.

NYTAAR1Statsminister Helle Thorning lagde i sin nytårstale vægt på, at vi har valgt at opbygge et land med stor lighed og frihed, tryghed og solidaritet. For arbejdere og unge i Danmark er der milevid forskel på det billede politikerne tegner og den virkelighed de oplever på arbejdspladser, skoler og jobcentre.

 

At udliciteringer ikke altid er lykken, er ingen hemmelighed. Det er ikke en god forretning uanset om man tager arbejdsforholds- eller servicebrillerne på. Mens regeringen taler meget om kampen imod social dumping, overser den belejligt at det oftest er i den offentlige sektor at det foregår.

enhedslisten april13 2Floromvundne fraser om det bestående samfunds lyksaligheder. Sat lidt på spidsen er det det overordnede indtryk udkastet til nyt program for Enhedslisten efterlader til sine læsere. Væk er den historiske analyse af kapitalismen. Væk er klassekampen. Væk er behovet for at nationalisere økonomien og erstatte det borgerlige statsbureaukrati med folkemagt. Dokumentet giver læseren et indtryk af, at gradvise udvidelser af velfærden er vejen til et socialistisk samfund. Udkastet til nyt principprogram er et stort skridt tilbage i forhold til det gamle, og vi mener derfor at det må forkastes af Årsmødet 2014.

EU-ministerraad 001Ved årsskriftet træder regeringens kontanthjælps-reform i kraft. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kalder den selv "socialt afbalanceret", men i virkeligheden er der tale om et massivt angreb på arbejdsløse og socialt udsatte.

FORSIDELederen fra det nyeste nummer af Socialistisk Standpunkt (Nr. 90, dec-jan):

Som vi beretter om i denne avis, har både lærlingene og de universitetsstuderende været i kamp for deres forhold. De studerende har blokeret fakulteter og arrangeret massedemonstrationer imod "Hurtigere-ud-reformen". Lærlingene mangler praktikpladser, og på den såkaldte skolepraktik-ordning (SKP) tilbydes man ren sulteløn. Det fik bægeret til at flyde over for SKP’erne i Aalborg for nylig. Ifølge Erhvervsskolernes Elevorganisation EEO deltog 700 unge i protesten. Lærlingenes og de studerendes aktioner er netop det, arbejderbevægelsen er bygget på – kollektive aktioner, sammenhold og beslutsomhed imod arbejdsgivere og statsmagt. Imens laver regeringen nedskæringsfinanslov med de borgerlige partier. Det er på tide at arbejderbevægelsens ledelse lærer af de unge.

offentlig sektorThorning og Vestager vil gøre op med et væld af offentlige ansattes "besværlige" rettigheder. Men den kommission, de har sat til at støbe kuglerne, benytter sig af urigtige oplysninger.

Corydon 99Sent tirsdag aften valgte regeringen at smide alle de seneste ugers forhandlinger med Enhedslisten om finanslov for 2014 over bord og indgå finanslovsaftale med Venstre og de Konservative. En finanslov der fortsætter den blå nedskæringspolitik og fremrykker skattelettelserne til erhvervslivet. Ansvaret for resultatet ligger på regeringen. Nu må Enhedslisten gå i offensiven og komme med et alternativ til regeringens politik, så det ikke ender med at fremstå som et spørgsmål om to bade om ugen til de ældre.

Yderligere information