Vi inviterer alle vores læsere til at deltage i et åbent møde om situationen i pakistan og solidaritet med de socialistiske kandidater til parlamentsvalget på PPP's liste. De tre kandidater støttes af PTUDC - kampagnen til forsvar for de pakistanske fagforeninger.

Marxister går ind for at afskaffe kapitalismen og den kapitalistiske stats institutioner – herunder det borgerlige parlament. Det betyder ikke, at vi ikke anser kampen i Folketinget for at være væsentlig – og valgkampe, som valgkampen sidste år – er vigtige begivenheder i klassekampen. Vi vil her komme med en kort forklaring på, hvad vi mener med en revolutionær indstilling til parlamentarismen.

På trods af øget klassekamp og radikalisering af unge og arbejdere gik Enhedslisten tilbage ved valget, og nåede kun lige over spærregrænsen med 2,2 procent. Det var det dårligste resultat siden partiet kom i Folketinget i 1994 og en tilbagegang på mere end en tredjedel siden sidste valg. Hvad skyldes tilbagegangen og hvad er vejen frem for Enhedslisten?

Socialistisk Standpunkt kæmper for de socialistiske ideer blandt ungdommen og i arbejderbevægelsen. Men dette kan kun lade sig gøres ved at sælge avisen, arrangere møder, udgive bøger, intervenere på tillidsmandsmøder, fagforeningsgeneralforsamlinger osv. Desværre koster al denne aktivitet penge. Derfor anmoder vi om din støtte. Vi har et mål om at samle 35.000,- kr. ind inden årets udgang.

Valget er overstået og det endte, efter en kort valgkamp, med at de borgerlige endnu en gang fik regeringsmagten. Valget viste en klar tendens til polarisering. Det så vi ved sidste valg og det så vi endnu tydeligere ved gårsdagens valg. Vælgerne søger væk fra midten og væk fra de store partier, som påstår, at de alle ligger på midten i dansk politik.

Det succesfulde møde om den russiske revolution blev modtaget med entusiasme fra tilhørerne. Her bringer vi nogle stemningsbilleder fra en håndfuld mødedeltagere.

De seneste år har den borgerlige regering ført såkaldt kontraktpolitik. VKO har fremstået som pålidelige, fordi de har gennemført, hvad de har lovet, for eksempel skattelettelser. Det er gået fint, lige indtil nu.

Fogh udskrev valg i utide. Han så svaghed hos oppositionen. Hvordan kan de borgerlige stå til valgsejr samtidig med, at vi har set de største demonstrationer i over 20 år?

Enhedslisten har fremført en lang række gode krav i både velfærdsbevægelsen og valgkampen. Det har givet sig udslag i en relativt stor fremgang medlemsmæssigt i den seneste periode. Men trods denne politik, der jo burde vinde genklang i lyset af den øgede radikalisering i arbejderklassen og ungdommen, svinger Enhedslisten faretruende tæt på spærregrænsen og risikerer at ryge ud af Folketinget.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.