mai 68 renaultBegivenhederne i maj 1968 i Frankrig bliver ofte portrætteret som et studenteroprør. I virkeligheden blev Frankrig ramt af en revolutionær bølge med millioner af arbejdere i strejker og fabriksbesættelser, der truede med at omvælte selve systemet.

ForsvarForDemokrati 01a KnaekSablenFra1MajUdtagneSager RigsarkivetFørste maj er en kampdag. Arbejderklassens internationale kampdag. Nogle år er der mere kamp end andre. I fire år i streg fra 1914 til 1918 brugte den socialdemokratiske ungdomsbevægelse, Socialistisk UngdomsForbund (SUF), første maj, som anledning til kæmpe demonstrationer imod militæret, kongehuset og kirken. Demonstrationer der blev mødt af kampklar politi og domstole. Demonstrationer der skulle blive første skridt til, at SUF blev til Danmarks Kommunistiske Parti.

Bio4 blokade- Vi har siden onsdag morgen besluttet at gå i strejke i sympati med stilladsarbejdernes blokade af vores byggeplads. Et tjekkisk firma udfører stilladsarbejde uden de nødvendige kurser og til underbetaling. Det er social dumping. Betonbranchen har mindst lige så store problemer med social dumping, hvis ikke flere. Derfor støtter vi stilladsarbejdernes blokade af pladsen fuldt ud, udtaler Michael, der er talsmand for betonsjakket.

marx1For to hundrede år siden, den 5. maj 1818, i den tyske by, Trier, blev en af de største personligheder i menneskehedens historie født. To århundreder senere har Karl Marx på trods af alle de ondsindede angreb, forvrængninger og nedladende forsøg på at underminere vores billede af ham og hans tanker skrevet sig ind i historien som et af de største genier inden for teoriens verden.

ForBagside nr39 1Leder: Frankrig Maj 68. I denne måned er det præcis 50 år siden “ungdomsoprøret” i 1968. Bevægelsen har fået en nærmest mytisk status. “Dengang i 68, der forstod vi virkelig at gøre oprør”, kan man høre gamle venstrefløjsaktivister henført referere til. Ofte fulgt af en pessimistisk jamren over ungdommen af i dag: “Hvorfor gør de dog ikke noget!” Fra deres velbetalte jobs er de blinde for, at ånden fra 1968 igen er ved at vækkes.

Faneborg SNASDe revolutionære har i årtier sagt, at fagbevægelsen kunne gennemtvinge sine krav, hvis blot de viste sammenhold og beslutsomhed. OK18 beviste rigtigheden af denne påstand - alligevel valgte fagtoppen det rådne kompromis.

stop state abductionsI går blev seks kammerater fra IMT (den Internationale Marxistiske Tendens) arresteret i Karachi af hæren og Sindh Rangers, en statslig paramilitær gruppe, der er berygtede for deres illegale henrettelser. Spørgsmålet må rejses i arbejder- og studenterbevægelsen verden over. Vi har brug for protest- og solidaritetsmeldinger. Tag affære nu!

bannerlilleDen 18. april udskød Forligsmanden endnu engang forhandlingerne om OK18. Det efterlader ingen tvivl om, hvad ideen med Forligsinstitutionen og den danske Model er: at trække så meget kampvilje ud af arbejderklassen som muligt, og overlade mest muligt til en lille gruppe af forhandlere. Hemmelige forhandlinger, en forligsmand der kan ”sætte tiden i stå” osv. har alt sammen til formål at demobilisere arbejderklassen og holde dem hen i inaktivitet.

frankrigartikelFrankrig er gået ind i en ny fase i klassekampen idet præsident Emmanuel Macron nærmer sig et større opgør med de offentligt ansatte. Landet rystes af en række strejker, demonstrationer og konfrontationer mellem masserne og statsautoriteterne. En én-dags-strejke den 22. marts trak 500.000 demonstranter på gaden. Samtidig er studerende der er gået i kamp mod Macrons angreb på de videregående uddannelser, blevet overfaldet af højrefløjsbøller på campus, hjulpet og støttet af universitetsledelsen. Med maj ‘68’s spøgelse svævende over begivenhederne er den franske herskende klasse fast besluttet på at knuse arbejderne og de unge for at indføre sin reaktionære, pro-kapitalistiske agenda for enhver pris.

WV Teachers fair useDen seneste måned har de danske offentligt ansatte skulle høre på meget for deres ellers helt rimelige krav. Arbejdere bliver presset til det yderste, men bliver stadig udsat for anklager om at tage og ikke ville give, og udtagelsen af 10% af de offentligt ansatte til strejke fremstilles som en selvisk beslutning. I USA bliver lærerne i de dårligst lønnede stater udsat for det samme i øjeblikket.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.