Børsen skriver på lederplads, at de danske arbejdere må arbejde mere for de samme penge. Samtidig blæser de til angreb på folkepensionen. Men er mere overarbejde og individuel pension en løsning på arbejdernes problemer?

De bolivianske arbejderes fagforbund (COB) har besluttet at tage magten ved at lukke parlamentet, såfremt landets regering ikke går med på kravene som blev fremlagt i forbindelse med oktoberrevolutionen 2003.

En række fagforeningsledere er på det seneste stået frem med en række absurde synspunkter på bl.a. stemmeafgivelse og storkonflikt.

Alan Woods forklarer i denne artikel, hvorfor marxisterne ikke danner små sekteriske partier uden for arbejderbevægelsens masseorganisationer. Han forklarer, at det er ABC for marxister, at arbejderne bevæger sig gennem deres traditionelle masseorganisationer, og hvordan marxister forholder sig til det. Det er af allerstørste vigtighed for socialister at forholde sig rigtigt til arbejdernes masseorganisationer og have en åben og oprigtig attitude i stedet for at ende som de små sekteriske grupper, der hævder, at de er de eneste sande repræsentanter for arbejderklassen. Artiklen er skrevet som et svar til Louis Oviedo fra det argentinske parti PO, som har rettet et skapt angreb på vores engelske søsteravis Socialist Appeal.

Dialektisk materialisme er Marxismens filosofi og har været det lige så længe som marxismen har været til. Den er grundlaget, analysemetoden, verdensanskuelsen og værktøjet til at udforme så forskellige analyser som Einsteins teorier om sammenhængen mellem masse og energi, og Marx’ 150 år gamle ”Kapitalen”. Selv dens egen fremkomst følger dens analyse og teser om verdens udvikling, loven om kvantitet til kvalitet og omvendt.

I nogle perioder kan det se ud som om, at landet og arbejdsmarkedet er roligt og uden arbejdskampe og protester. Men det er kun et overfladisk billede, som man får hvis man dømmer ud fra de etablerede mediers tavshed. For rent faktisk foregår der en række forskellige protester i Danmark lige nu, og selvom de i de fleste tilfælde er små, spredte og isolerede, er de udtryk for en generel utilfredshed som er ved at ophobe sig i blandt arbejderne.

Den 25. oktober havde en række fagforeninger indkaldt til konference om overenskomsterne i 2004. Fra konferencen blev der blandt andet stillet krav om en højere mindsteløn, lavere arbejdstid og generel forbedring af lønmodtagernes rettigheder.

Den fornemste pris blandt danske journalister – Cavling-prisen – går i år til journalisterne Charlotte Aagaard, Jørgen Steen Nielsen, begge fra Information, og Bo Elkjær fra Ekstra Bladet. De får prisen for deres afsløringer af, at regeringen har løjet om grundlaget for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak.

Blandt mange arbejdere og unge er der en tørst efter alternativer til den verden, vi lever i. Et af udtrykkene for det er den nye verdensomspændende bevægelse omkring de sociale forummer, hvor forskellige fagfore-ningsaktive, studenteraktivister, anti-krigsaktivister, venstreorienterede m.fl. mødes for at diskutere alternati-ver til den herskende verdensorden. Men er disse sociale forummer i det hele taget et reelt alternativ?

Regeringen har nu i samarbejde med Dansk Folkeparti, de Radikale og Kristendemokraterne forhandlet fi-nansloven for 2004 færdig. Finansloven indeholder besparelser på en lang række områder, samtidig med at den skubber en kæmpe regning foran sig, så der kræves endnu større besparelser til næste år.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.