Den svenske arbejderklasse er stærk og har stolte traditioner, samt en meget høj organisationsprocent, faktisk er mere end 80% af arbejderne organiseret i fagforeninger. Men samtidig har bureaukratiet indenfor bevægelsen også været meget stærkt. Nedskæringerne på velfærdsstaten er blevet ført ud i livet af arbejderledere med forsvindende små protester fra arbejderklassen.

Den borgerlige regering er fremkommet med et forslag om at afskaffe praktikordningen SKP. En af grundene er, at den ikke er god nok, og en anden er, at det er arbejdsgiverne, der finansierer den gennem AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion). De borgerlige vil på den måde komme arbejdsgiverne til hjælp.

Allerede nu starter diskussionerne om de overenskomster, der skal fornys omkring marts 2004 for godt 600.000 privatansatte arbejdere. Både finansministeriet og LO forudser økonomisk fremgang og derfor forholdsvis gode overenskomster, men er dette et realistisk billede?

Mens eksperterne i længere tid har påstået, at den danske økonomi har det fint, mærker arbejderklassen nu for alvor økonomiens sande tilstand. Massefyringer, nedgang i produktionen og høje arbejdsløshedstal er realiteten i Danmark.

Den økonomiske krise ser kun ud til at blive værre, hvilket vil føre til nedskæringer i velfærd og lønninger over hele verden. Hvis vi vil retten til et ordentligt liv, hvor man ikke skal vende hver en øre for at komme igennem måneden, er vi nødt til at gøre op med kapitalismen. Vi har simpelthen ikke råd til et system, der konstant kommer i krise og ødelægger vores liv.

Den 9. juli fyldte Ted Grant 90. Vi interviewedw ham om hans liv, kamp og hvordan han ser verden i dag. Ted har været aktiv trotskist hele sit liv siden 1930’erne i Sydafrika og i Storbritannien siden 1934.

Den sociale situation i Venezuela er fortsat, seks måneder efter kupmagernes lockout i december-januar, kendetegnet ved en fordelagtig situation for revolutionen, som stadig nyder massiv støtte blandt befolkningens masser.

I dag mindst 100 år efter Marx&Engels er deres ideer stadig gældende. Dette gælder ikke mindst på et område som filosofi, hvor de to har gjort et kæmpe stykke teoretisk arbejde. Denne artikel beskæftiger sig med Marx&Engels dialektiske materialisme kontra den modsatte verdensopfattelse, nemlig idealismen.

Det bliver tit sagt, at det danske samfund er et samfund, hvor religion spiller en lille rolle. Ingen går i kirke. Og politik og religion er adskilt, hævdes det.

- Den danske undergrund tilhører arbejderklassen!
Mens sommeren går sin stille gang fører økonomiministeren forhandlinger med AP Møller omkring øget beskatning på Nordsøolien.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.