1200px Egede nuuk 1 Følgende resolution blev enstemmigt vedtaget af Revolutionære Socialisters kongres den 20. Marts 2021.

I år fejrer det danske borgerskab 300 året for koloniseringen af Grønland. En kolonisering, der for det grønlandske folk indledte 300 års imperialistisk udplyndring, ydmygelse og undertrykkelse. Der er behov for, at revolutionære i Danmark bryder igennem muren af national-chauvinistisk propaganda, udstiller det danske borgerskabs hykleri, og kritiserer deres undertrykkelse af det grønlandske folk. Vreden mod dansk kolonialisme er stærk i Grønland, især blandt unge. Grønlændernes afvisning af dansk overherredømme udtrykkes tydeligt ved, at mere end to tredjedele af Grønlands befolkning ønsker selvstændighed, og selv blandt dem, som ikke ønsker selvstændighed, er der en udbredt vrede imod 300 års dansk kolonistyre. Holdningen på Grønland overfor Danmark står i stærk kontrast til det billede, som den danske stat forsøger at tegne, af forholdet mellem de to nationer.

Frida Pernille Groth Rasmussen, privatfotoDe jordemoderstuderende har fået nok og kæmper nu tilbage mod det system der i årevis har smadret et fag de ellers elsker og er stolte af. Ligesom sygeplejerskerne og pædagogerne har jordemødrene fået nok af dårlige lønninger og uværdige arbejdsforhold.

nr66 forsideLeder: Nu er det nok. I over et år har vi gjort, hvad der blev sagt. Holdt afstand og isoleret os. Arbejderne i frontlinjen, i supermarkederne, børneinstitutionerne og på hospitalerne har gået forrest og sat hensynet til helbred og familie til side. Unge har droppet deres sociale liv og accepteret at leve gennem en skærm. Alt sammen for at få kollektivet bedst igennem pandemien. Arbejdere og unge har ofret sig - uden at klage.

sygeplejerskerSygeplejerskerne har fået nok. De har stemt NEJ til overenskomstforliget. Skal kravene om højere løn indfries må der tænkes ud over de officielle rammer.

I går, torsdag den 25. marts, blev afstemningsresultatet om overenskomsten (OK21) for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR) offentliggjort. Til chok og forbitrelse hos samfundets øvre lag forkastede sygeplejerskerne forhandlingsresultatet.

what is to be doneDer er en udbredt myte om, at marxister kun beskæftiger sig med arbejdskampe og økonomiske spørgsmål – at alle andre spørgsmål vil ordne sig efter revolutionen. Intet kunne være længere fra sandheden.

Simone RavnDanmark bliver ofte fremhævet som en ø af virkeliggjort socialisme i et hav af kapitalistisk elendighed. Det er en fortælling, der baserer sig på de indrømmelser, der blev givet til den danske arbejderklasse under det store økonomiske opsving et par årtier efter anden verdenskrig. Det er for længst historie, og arbejderklassen står hver dag ansigt til ansigt med de barske forhold, som kapitalismen byder dem.

LuxemburgBogSom det er de fleste bekendt fik Danmark en socialdemokratisk regering ved sidste valg. Hvad færre måske var klar over er, at vi under Mette Frederiksen og co. bevæger os tættere og tættere på virkeliggjort socialisme... hvis altså man skal tro ledende Enhedsliste-folk.

NæveForskellige ideer florerer især på den akademiske venstrefløj, som forsøger at forklare og komme kvindeundertrykkelse til livs. De adskiller sig fra marxismen i deres filosofiske grundlag og som resultat på deres forståelse af og løsning på undertrykkelse. Vi sammenligner her marxisme og intersektionel feminisme og fremlægger et revolutionært svar på undertrykkelse.

andreas m 1Sidste år, i en alder af 29, sprang jeg ud som kommunist og gik med i kampen for en socialistisk verdensrevolution. Sympatien med undertrykte mennesker og en vilje til at forandre verden er dog ikke ny. Og på mange måder har min politiske forståelse resoneret med socialistiske idealer og mål så langt tilbage, jeg kan huske. Hvorfor er det så først for nylig, at jeg har taget dette afgørende skridt?

vaccineVerden har brugt tusindvis af milliarder på nedlukninger og afledte effekter af coronaepidemien. Millioner af mennesker har mistet livet. Også herhjemme har omkostningerne været enorme, menneskeligt og økonomisk. Derfor kan det undre, at verdens regeringer og den danske ligeså stort set intet har gjort for at udvikle og opskalere vaccineproduktionen. Den eneste mulige forklaring er, at profit til medicinalgiganterne åbenbart står over hensynet til folkesundheden.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.