Tirsdag holdt den samlede elevbevægelse demonstration i København. Fremmødet på blot 1500 skyldes, at ledelsen for erlevernes organisationer ikke har vist en vej frem, hvilket har fået en del elever til at indtage en opgivende holdning. En gymnasieelev rapporterer om demonstrationen og kommer med et bud på, hvad der nu må gøres.

I dag demonstrerer elever og studerende fra ungdomsuddannelser, proffesionshøjskoler og universiteter imod regeringens nedskæringer på uddannelsesområdet. Kampen imod forringelserne kan vindes gennem en samlet og koordineret indsats. Elevernes organisationer må stille sig i spidsen og indkalde til en landsdækkende konference om kampens videre forløb. Dette er Socialistisk Standpunkts løbeseddel til demonstrationen i dag.

Vi har modtaget følgende artikel, som kritiserer det materiale ledelsen af Socialistisk UngdomsFront har udgivet i forbindelse med SUFs kampagne om Overenskomst 08 (se her). Artikler er skrevet af Niklas Zenius Jespersen og viser på fornem vis, hvordan at SUFs ledelses linje i praksis er reformistisk og hverken kan styrke SUF eller kampen for bedre velfærd og ordentlige lønninger.

Selv om det var tilbage i februar at protester blandt lærere, elever og forældre fik trukket nedskæringerne næsten tilbage i København, synes vi der måtte følges op. Derfor mødtes vi med en af de folkeskoleelever der stod i spidsen for protesterne og hørte hvad der var sket, og hvad hun mente at man kan lære af det.

Folkeskolenedskæringerne i Københavns kommune blev søndag den 11. februar droppet efter 1½ uges aktioner fra både elever, lærere og forældres side. På de 2 korte uger viste Københavnerne deres vrede med en sådan styrke at Ritt Bjerregaard intet valg havde andet end at trække nedskæringerne tilbage.

I weekenden d. 10. - 12. november 2006 afholdt den spanske studenterorganisation Sindicato de Estudiantes (SE) deres 11. kongres og kunne dermed fejre 20 års jubilæum. De har masser at fejre, som det vil fremgå i denne rapport fra kongressen, hvor to medlemmer af Socialistisk Standpunkt deltog som inviterede gæster.


Fra 2007 bliver alle gymnasier i Danmark selvejende pga. af den nye strukturreform. Reformen skulle medføre mindre bureaukrati, men det eneste resultat af den har været besparelser, også på gymnasierne. Efter flere ugers blokader og strejker fra både lærere og elever, kulminerede det d. 21. november i en national aktionsdag. Vi ser tilbage på protester, og prøver at give et perspektiv for den fremtidige kamp.

Det er ikke engang et år siden, at både elever og lærere var gaden i protest mod forringelser af folkeskolen. Nu angribes de københavnske folkeskoler igen, og oveni de allerede planlagte nedskæringer på 190 mio. kr., skal der spares yderligere 108 mio. kr. Nu er lærerne og eleverne gået sammen. Det er en unik begivenhed og et vigtigt skridt fremad i kampen for god og gratis uddannelse. Der er allerede masser af spredte blokader og strejker, og torsdag d. 8. februar samles det hele i en stor demonstration.

Mandag og tirsdag i sidste uge, blev Det fri Gymnasium besat, ud fra skolemødets vejledende beslutning torsdagen før.

Yderligere information