Flere af vore læsere fortæller, at de er blevet udelukket fra SF Ungdom med den begrundlese, at de er marxister og støtter ideerne, som vi fremfører i denne avis. SFU's landsledelse har lavet en udtalelse, der kan bruges til at udelukke alle, som støtter SFU's eget program. Men i stedet er der brug for at rette skytset mod de borgerlige. Vi bringer et modsvar.

Vi har modtaget følgende brev fra en ung marxist, der netop er blevet ekskluderet fra SF Ungdom med den begrundelse, at han sympatiserer med heværende avis. Brevet er en appel om sammenhold imod de borgerlige, henvendt til kontaktpersoner og medlemmer i SFU.

Vi har modtaget følgende brev fra en af vores læsere, der er blevet nægtet medlemsskab i SF Ungdom. Brevet er en reaktion på, at en række unge er blevet udelukket fra medlemsskab i SFU.

SF Ungdom har lanceret en kampagne imod den borgerlige regering under overskriften "Der var et yndigt land". Der er al god grund til at kæmpe for de krav, som SFU's kampagne fremfører. Kampagnen må tages op på alle landets skoler for at mobilisere så mange unge, som muligt imod den borgerlige regering.

Vi har modtaget henvendelser fra læsere, der vil opbygge SF Ungdom, men ikke kan få lov til det, med den begrundelse, at de sympatiserer med herværende avis.

Elevrådet på Roskilde Gymnasium har vedtaget en erklæring om støtte til de offentligt ansatte, der er i strejke. Desuden har eleverne arrangeret et møde om konflikten, hvor strejkende sygeplejersker forklarede eleverne om konflikten.

I påsken holdt Socialistisk Ungdomsfront (SUF) landsmøde. Landsmødet viste, at det er lykkedes for det ledende lag at trække SUF væk fra kampen for socialisme, kampen for programmet. Det ledende lag har ingen tiltro til den danske ungdom og arbejderklasse. Højrekursen har ødelagt et stort potentiale, og fremtiden for SUF er usikker.

Vi bringer her udtalelsen "SUF, hvordan går vi fremad som revolutionær organisation", som de lukkede lokalgrupper SUF-Roskilde, SUF-Østerbro og SUF-GSV-GLT stillede på SUFs landsmøde i påsken. SUFs ledende lag har konsekvent afvist at svare på udtalelsens politiske kritik. På landsmødet blev den kun debateret med to minutter for og to minutter imod. På den måde lykkedes det for det ledende lag at få nedstemt udtalelsen og fortsætte højredrejningen.

I Påsken afholder Socialistisk Ungdomsfront (SUF) Landsmøde. SUFs ledelse har det sidste års tid drejet SUF til højre.
Den revolutionære fløj har flere gange været ved at vinde politisk flertal, og det er stadig muligt. Men dette stormøde bliver afgørende for SUFs fremtid. Den reformistiske fløj er godt organiseret, det må alle de revolutionære kræfter derfor også være. Alene bliver man isoleret og knust, eller desillusioneret og inaktiv.

Yderligere information