imageUnder presset fra kapitalismens organiske krise er det demokratisk borgerlige system, der har sat rammerne for spansk politik de sidste 30 år, ved at gå op i sømmene. Den fascistiske diktator Francos død i 1975 åbnende op for en før-revolutionær periode i Spanien.

Den ”demokratiske overgangsperiode” varede indtil 1982, hvor det spanske Socialdemokratiske parti, PSOE, vandt en overvældende valgsejr. Arbejdernes revolutionære bevægelse blev afsporet af de spanske arbejderpartier, så den endte ikke i socialisme med et borgerligt demokratisk regime. Det er er under opløsning.

soviet sweeping print 21a mediumI daglig tale bruges ordet imperialisme om staters magtudøvelse uden for egne grænser for at sikre egne interesser. Visse dele af venstrefløjen beskriver sig selv som anti-imperialistiske og retter i den sammenhæng f.eks. kritik mod USA’s militæreventyr i Mellemøsten. Men i en marxistisk sammenhæng er imperialismen ikke blot de magtfulde staters overgreb mod de svage, men et unikt stadie i kapitalismen – det sidste stadie – med sine egne unikke kendetegn og mekanismer.

imagesI Danmark må arbejdsgivere og borgerligere politikere kigge længselsfuldt mod Finland. Her har den borgerlige regering, der kom til magten i maj sidste år, gennemført en offensiv rettet ikke bare mod de finske arbejderes løn- og arbejdsforhold, men mod hele klassesamarbejdet mellem stat, arbejdsgivere og fagforeninger. I dette samarbejde har forhandlinger og centrale aftaler været grundpillen.

sanders hillary

Med kåringen af Hillary Clinton på DNC [Democratic National Convention] i Philadelphia ser valgcyklussen 2016 ud til at have foretaget en cirkel tilbage til start. Hun begyndte som frontløber for tolv måneder siden, og nu er hun officielt partiets kandidat. Men det, vi har gennemgået de sidste par måneder, er ikke en cirkel, men en selvmodsigende udviklingsspiral. Den amerikanske politiske kamps flod er overløbet sine breder, og mens Sanders' kapitulation uundgåeligt vil føre til en midlertidig ebbe af tidevandet, har dens løb ændret sig for evigt.

TrotskijVi bringer her en artikel af Leon Trotskij om fagforeningerne i Storbritannien og stalinisternes forfejlede politik i forhold til disse i 30'erne. Trods forskellighed i både tid og sted, er der mange elementer der går igen fra den britiske til den danske fagbevægelse. Klassernes styrkeforhold var selvfølgelig ganske anderledes end i dag og fascismen truede i flere lande, ikke mindst Tyskland. Alligevel har mange af Trotskij's konklusioner i dette korte værk, alligevel værdi for marxister, der arbejder i fagbevægelsen i Danmark i dag.

Corbyn and Blairites Socialist Appeal UKPludselige og skarpe skift ligger indbygget i den internationale situation. Det faktum bliver på dramatisk vis bekræftet af begivenhederne i Storbritannien, hvor situationen skifter ikke dag for dag, men time for time.

På overfladen så Storbritannien ud til at være et af de mest stabile lande i verden. Et sted hvor der ikke skete meget, og hvor tingene skete ekstremt langsomt. Nu er den situation pludselig blevet vendt til sin modsætning. Storbritannien haltede bagefter resten af Europa, men har nu indhentet dem, og kommer måske til at overhale dem.

Forside og bagside nr21Leder: Da briterne d. 23. juni stemte for at forlade EU, sendte det chokbølger ud over hele Europa. Det var endnu et nøk op i de centrifugale kræfter, der er ved at trække den Europæiske Union fra hinanden under presset fra kapitalismens organiske krise. Spørgsmål om nationalisme versus internationalisme, demokrati osv. sættes i stigende grad på spidsen. Det er også en diskussion, der endnu engang er blusset op på den danske venstrefløj efter brexit. Dog er det en debat, der indtil nu har været karakteriseret af et totalt fravær af socialistisk klasseperspektiv.

thumb marx engels”For at forandre verden, må man først forstå den”. Denne tese er en af de mest gennemgående og grundlæggende forudsætninger i marxismen; men for at forstå verden må man have en filosofi – en forståelse af, hvordan verden grundlæggende hænger sammen. Materialisme er fundamentet for marxistisk filosofi.

3972666 lastbilerDen 11. maj offentliggjorde ITD Arbejdsgiver deres nye ”overenskomst” med KRIFA. Overenskomsten bryder på en række punkter med de traditionelle 3F overenskomster for danske lastbilchauffører og åbner derved op for en negativ spiral på det danske arbejdsmarked. 3F igangsætter en modkampagne, men der skal skrappe midler til.

su protestDen sidste periode har budt på voldsomme angreb på uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst på universiteterne. Det gælder både generelle besparelser og diverse reformer i form af dimensioneringen, der vil lukke fag og minimere andre. Og det gælder den udskældte fremdriftsreform, hvis officielle formål var at reducere den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod 2020.

Yderligere information